Κυπριακά «οἰκόπεδα» στοχοποιοῦνται ἀπό τόν Ἐρντογάν;

Κυπριακά «Οικόπεδα»  θα κανονιοβολούσε ο Κουμπάρος των Καραμανλήδων, R.T. Erdogan.

Συνέχεια

Βιάζεται ὁ …σουλτάνος τῆς γειτονιᾶς μας νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τοὺς ἐπικριτές του!!!

Ὁ (ἀπόλυτος) ὁρισμὸς τοῦ ὑπερφιάλου ψυχοπαθοῦς…

Συνέχεια

Γιατί οἱ Τοῦρκοι τῆς Εὐρώπης ψηφίζουν Ἐρντογάν;

Περίπου 1.400.000 Τοῦρκοι τῆς Γερμανίας μποροὺν νὰ συμμετάσχουν στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση τῆς 16ης Ἀπριλίου.

Ἀπὸ τοὺς ἐνεργοὺς ψηφοφόρους, ἡ πλειονότης στηρίζει παραδοσιακὰ τὸ συντηρητικό-ἰσλαμικὸ στρατόπεδο τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν. Στις τελευταῖες ἐκλογὲς ἦταν τὸ 60% περίπου. Περισσότεροι ἀπὸ ὅ,τι στὴν ἴδια τὴν Τουρκία. Συνέχεια

Θερμοπῦλαι τοῦ 1940

Θερμοπῦλαι τοῦ 19401Ἡ μητέρα τῶν Μαχῶν στὴν Κύπρο, τὸ 1974, ἦταν ἡ μάχη τοῦ στρατοπέδου τῆς Ε.Λ.ΔΥ.Κ..
Ἡ μητέρα τῶν Μαχῶν στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὸ 1940, ἦταν ἡ μάχη τοῦ Ὑψώματος 731, ὅπου τὸ ΙΙ/5 Τάγμα, μὲ διοικητὴ τὸν Ταγματάρχη Δημήτριο Κασλᾶ, κράτησε τὸ Ὕψωμα, σταματώντας ἐκεῖ τὴν Ἐαρινὴ Ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν. Συνέχεια

Γιατί κάνουν τούς …μάγκες οἱ Τοῦρκοι;

Ξέρετε γιατί οἱ μογγόλοι κάνουν τούς μάγκες;

Ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ 1923 (ἔτος ποὺ ὑπεγράφη ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης) καὶ μετὰ …τοὺς «περνᾶ» ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν…
Ἐκεῖνοι ἕνα βῆμα ἐμπρός, ἐμεῖς ἕνα βῆμα πίσω…

Καὶ ἂν ποῦμε ὅτι τὴν περίοδο μέχρι τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδος στὸ ΝΑΤΟ ὑπῆρχε ἔνα τυπικὸ μορατόριουμ, ἀπὸ τὸ 1952 καὶ μετά, μὲ τὴν Ἑλλάδα μέλος τοῦ ΒορειοΑτλαντικοῦ Συμφώνου, ὅλο ὑποχωρήσεις στὸ ὄνομα τῆς διατηρήσεως τῆς συνοχῆς τῆς Συμμαχίας εἴμαστε. Συνέχεια

Γιὰ ὅσα ἔρχονται καὶ ὅσα πρέπει νὰ κάνουμε

Ὕποπτες καὶ λίαν ἐπικίνδυνες οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως Τζέφρυ Πάιατ, γιὰ τὴν πιθανότητα προκλήσεως «ἀτυχήματος» στὸ Αἰγαῖο, μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Προσπαθεῖ μάλιστα νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν «εἰλικρινὴ ἀνησυχία» του, δηλώνοντας ὅτι «ἔχουμε ἐμπλακεῖ στενά, καὶ ἐμεῖς καὶ ἡ πρεσβεία μας στὴν Ἄγκυρα». Συνέχεια