Ὑποχωρώντας συστηματικὰ σὲ κάθε τουρκικὸ βῆμα

Συμβαίνουν ἀπίστευτα πράγματα!!!
@###@#@@#@@@……

Ἡ Τουρκία παίζει σκληρότατο πόκερ καὶ κερδίζει διαρκῶς καί, μάλιστα, στὴν πράξη…
Κι ἐμεῖς περὶ ἄλλων τυρβάζουμε…
(Πανηγυρικὲς κορῶνες καὶ δεκάρικοι τοῦ κώλου-δηλώσεις/λόγια… λόγια… λόγια…)

Γκρρρρ καὶ ὠιμέ…!!!

Συνέχεια

Θά ἀκούσουμε συντόμως τό «εὐχαριστοῦμε τό Ἰσραήλ»;

Μὴν σκιάζεστε…
Μᾶς ἔχουν «καπαρώσῃ» πρώτους ἐμᾶς οἱ ὁβριοί…

Συνέχεια

Θυσία ἡ χώρα στήν …«προστασία» τοῦ Ἰσραήλ;

Καὶ θὰ «ἐλευθερωθῶμεν» ἀπὸ τοὺς Φράγκους…
Καὶ θὰ γίνουμε ὑποτακτικοὶ τῶν ὁβριῶν…

@#$@@@@$

Ἡ ἑβραϊκὴ δέσμευσις αὐτῆς τῆς περιοχῆς στέλνει ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα πρὸς τοὺς Τούρκους (καὶ πρὸς ὅλους), πὼς τὸ Ἰσραὴλ θεωρεῖ αὐτὴν τὴν περιοχὴ δυνητικὰ δική του…

Συνέχεια

Ῥόλος …«προστάτου» ἀπό τίς Η.Π.Α. γιά τούς ὑδρογονάνθρακες;

Ἡ εἴδησις:

«To μεγαλύτερο καὶ νεώτερο ἀεροπλανοφόρο τοῦ ἀμερικανικοῦ Ναυτικοῦ (USN), τὸ USS H.W. Bush (CVN 77), ἐνεφανίσθη στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ «ἔδεσε» ἐχθὲς τὸ πρωὶ στὸ λιμάνι τῆς Χάιφα, στὸ Ἰσραήλ. Ἡ συγκυρία ἐλεύσεώς του στὴν περιοχὴ εἶναι ἐνδιαφέρουσα, καθὼς πολλὰ εἶναι προγραμματισμένα καὶ ἀκόμη περισσότερα διαφαίνονται…»

Συνέχεια

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.11Ἔχουμε στὸ παρελθὸν πολλὲς φορὲς τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἀνοικτὰ στὴν ἀρχὴ καὶ ὑπέρ της, ἀλλά, στὴν συνέχεια, διαπιστώνοντας πὼς κάποιοι μεριμνοῦν νὰ «χώσουν», ἀπὸ τὴν …«πίσω πόρτα» καὶ τὰ ὅποια κέρδη ἀπὸ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, μέσα στὰ ὑπερταμεία (ταμεία-βιτρίνες μὲ στόχο τὴν ἁρπαγὴ κι αὐτῶν τῶν φυσικῶν πόρων, μὰ κυρίως τὴν μετατροπῆς μας, μέσῳ «νομομαγειρεμάτων» σὲ δούλους), γιὰ νὰ προλάβουν οἱ «ἐπενδυτές» νὰ μᾶς …ἀναλάβουν, πρὶν ἀλλάξουν οἱ ὅποιες γεωπολιτικὲς ἰσοῤῥοπίες τῆς περιοχῆς, τὰ πολιτεύματα καὶ οἱ «λαϊκές» ἐντολές. (Ναί, θὰ μᾶς τὰ παρουσιάζουν ὅλα τὰ μελλοντικὰ τεκταινόμενα ὡς …«λαϊκὴ βούλησιν» κι «ἀγῶνες τῶν λαῶν» ἀκόμη κι ἐὰν θρασύτατες δικτατορίες -φυτευτές- θὰ ἔχουν λάβη ἀποφάσεις ἐνάντιες σὲ αὐτὴν τὴν «βούλησιν»!!!). Συνέχεια

Ξαφνικά χαρίζουν καί τήν Κύπρο;

Παραδίδοντας τὴν Κύπρο…….
….(Γρήγορα, γρήγορα ὅμως, γιὰ νὰ κλείσουν προδοτικὰ τὸ Κυπριακό, πρὶν νὰ ἀλλάξῃ ἡ κατάστασις στὶς Η.Π.Α., ποὺ τὴν θέλουν ἐξ ὁλοκλήρου ἑβραϊκὴ καὶ μόνον!!!)

Οι ρεαλιστές της κυπριακής δεξιο-αριστερής νομενκλατούρας: Ο σφαγιασμός συμβαίνει σε μακρινή χώρα;

Ξαφνικά χαρίζουν καί τήν Κύπρο; Συνέχεια