Βενιζελικὸ Ἀνάθεμα

Σὰν σήμερα τὸ 1916 ἔγινε τὸ «Ἀνάθεμα» τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως:

Βενιζελικὸ Ἀνάθεμα

Ὀγκώδης ἀντιβενιζελικὴ πορεία μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο κατευθύνεται στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως γιὰ νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν «ὁλετῆρα» τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Ἐκεῖ ὁ κάθε διαδηλωτὴς ἔριχνε μία πέτρα καὶ ἐπανελάμβανε τὴν κατάρα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου κατὰ τοῦ Βενιζέλου. «Κατὰ Ἐλευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος ἀρχιερεῖς καὶ ἐπιβουλευθέντος τὴν βασιλείαν καὶ τὴν πατρίδαν, ἀνάθεμα ἔστω». Συνέχεια

Μὴν ἐγγίζεται τοὺς …«ἐθνάρχες»!!!

Η σημερινή Βουλή δεν είναι παρά μία θεατρική παράσταση, μία οπερέτα, εἰκονικῆς διακυβερνήσεως των γόνων της συμμορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Μὴν ἐγγίζεται τοὺς ...«ἐθνάρχες»!!!2 Συνέχεια

Οἱ συνέπειες τοῦ Διχασμοῦ

Οἱ συνέπειες τοῦ ΔιχασμοῦΟ Δ. Μιχαλόπουλος γράφει για την ελληνική εμπλοκή στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο εξετάζοντας τον ρόλο του Ι. Μεταξά, την αλήθεια και τις απλουστεύσεις για τα αγγλικά συμφέροντα, την αποδυνάμωση του πολεμικού μας στόλου και το ζήτημα της Θεσσαλονίκης Συνέχεια

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;2Πολλὲς φορές, ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, «σκοντάφτω» σὲ διάφορα στοιχεῖα ἤ τοποθετήσεις, ποὺ φέρουν τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὡς …«περιούσιο» σιωνιστή, ἀπολύτως ἀνθέλληνα καὶ ὁπωσδήποτε οὐδόλως Ἕλληνα.
Οἱ θαυμαστές του, ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι πολλοί, γιὰ νὰ τοὺς ἀγνοήσουμε, καθὼς πολλὰ εἶναι κι ἐκεῖνα τὰ διφορούμενα στοιχεῖα, ποὺ ἀπὸ μίαν ὀπτικὴ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν ἐντάξουν ἁπλῶς στὴν κατηγορία ἐκείνων τῶν πολιτικῶν ποὺ κατὰ καιροὺς κάνουν καὶ κάποια  …λαθάκια, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» χρειάζονται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν σιωνιστικὰ συμφέροντα!!! Συνέχεια

Οἱ …«ἐθνευεργέτες» Πάγκαλος καὶ Βενιζέλος

Οἱ ...«ἐθνευεργέτες» Πάγκαλος καὶ Βενιζέλος

Για να θυμόμαστε…

Για να ξέρουμε από πόσο παλαιά πληρώνουμε τους …«εθνευεργέτες» και τους απογόνους τους. Συνέχεια

Ὅταν ὁ Βενιζέλος διετάχθη νὰ ὑλοποιήσῃ τὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία…

 

Ο Ελ. Βενιζέλος μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Πολίτη και τον Ελληνα πρεσβευτή στο Παρίσι Α. Ρωμανό κατά το Συνέδριο της Ειρήνης και αριστερά χειρόγραφες σημειώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού.

Ο Ελ. Βενιζέλος μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Πολίτη και τον Ελληνα πρεσβευτή στο Παρίσι Α. Ρωμανό κατά το Συνέδριο της Ειρήνης και αριστερά χειρόγραφες σημειώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού.

Όταν ο Βενιζέλος αποφάσισε την Μικρασιατική Εκστρατεία δεν γνώριζε καν τον λόγο για τον οποίο τον διέταξαν οι ξένοι ηγέτες να την ξεκινήσει.

Συνέχεια