Τέχνη γιά λίγους ἤ γιά ὅλους;

 Στὴν ἀρχή, ἡ τέχνη ἦταν γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Ἔπειτα ἔγινε μία τέχνη γιὰ τοὺς λίγους καὶ μίαν τέχνη γιὰ τοὺς πολλούς.

Ἀργότερα ἡ τέχνη τεμαχίσθηκε σὲ ἀκόμη περισσότερα κομματάκια, σὲ ἐξειδικευμένη τέχνη γιἂ μικρὲς ὁμάδες συγκεκριμένου γούστου καὶ σὲ τεχνοκλάμπ.
Συνέχεια

Φανατικοί μουσουλμάνοι κατά φανατικῶν ὁμοφυλοφίλων;

Ἀναρωτιέμαι τὶ ἔχουν μέσα στὸ κεφάλι τους ὅλοι αὐτοί, ποὺ συσσωρεύουν ἀσύμβατες ὁμάδες ἀνθρώπων μέσα στὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ μᾶς γεμίζουν μὲ φανατικοὺς μουσουλμάνους, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἰσλαμιστὲς καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη αὐξάνουν τὶς κοινότητες τῶν ὁμοφυλοφίλων. Μιλᾶμε γιὰ ἕνα «κοκτέιλ» θανάτου, καθὼς εἶναι γνωστὴ ἡ ἀντίληψις τῶν ἰσλαμιστῶν γιὰ τοὺς γκέι. Συνέχεια

Γυναῖκες …προδότες τοῦ φύλου τους!!!

Στὴν Σουηδία ὑπάρχει κόμμα ποὺ λέγεται «Πρωτοβουλία Φεμινιστικοῦ Κόμματος» (Feministiskt Initiativ ἢ FI). Ἐδημιουργήθη δὲ τὸ ἔτος 2005 ὡς ὁμάδα πιέσεως ἀπὸ τὴν πρῴην πρόεδρο τῆς Ἀριστερᾶς Gudrun Schyman καὶ μετετράπη  σὲ πλῆρες κόμμα, μὲ ἔναν ἐκπρόσωπο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἐνᾦ πλέονεἶναι ἕτοιμο νὰ εἰσέλθῃ στὸ σουηδικὸ κοινοβούλιο (Riksdag), στὶς μελλοντικὲς ἐκλογές. Συνέχεια

Χάσαμε τὴν …ὁμαλότητα!!!

Μπαλάφας ῥὲ ἐσεῖς!!!
Μπαλάφας!!!

«Ἐκεῖ στὸ Μενίδι ἔγινε «μία στραβή»  καὶ καταλήξαμε σὲ ὅλο αὐτό»…

Ἐδήλωσε ὁ τιτανοτεράστιος καὶ εὐρύνους κ. Μπαλάφας!

Προσοχή!
Συνέχεια

Χαρακτηρίζοντας τὸ τσίρκο ὡς …«ἑορτὴ ἀγάπης»!!!

  • Στὴν πρώτη φωτογραφία εἶναι οἱ «ἀνώμαλοι» καὶ στὴν δευτέρα οἱ «ὁμαλοί».
  • Στὴν πρώτη εἶναι οἱ «ἀφύσικοι», ἐνῶ στὴν δευτέρα οἱ «φυσιολογικοί».
  • Στὴν πρώτη εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν «διακρίσεις», ἐνᾦ στὴν δευτέρα αὐτοὶ ποὺ εἶναι «θύματα τῶν διακρίσεων».
  • Στὴν πρώτη εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν παιδιά, γιὰ νὰ δοθοῦν ἔπειτα γιὰ τεκνοθεσία στοὺς δευτέρους!
  • Οἱ πρῶτοι εἶναι γεμάτοι «μῖσος» γιὰ τὴν διαφορετικότητα, ἐνῶ οἱ δεύτεροι εἶναι γεμάτοι «ἀγάπη» γιὰ ὅλον τὸν κόσμο.

Συνέχεια

Ἴσα ποὺ …προλαβαίνουμε…!!!

Μπορεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ μὴ σᾶς καλῇ σὲ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ἐναντίον τῆς κατοχῆς ποὺ διαχειρίζεται ὁ ἴδιος, γιατὶ ὁ πατριωτισμὸς εἶναι ντροπή.
Ἀλλὰ σᾶς προσκαλεῖ σὲ νέους «κοινωνικοὺς ἀγῶνες» διὰ τῶν ὀπισθίων, ποὺ ἀποτελοῦν «ὑπερηφάνεια»! Συνέχεια