Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ σέβονται τὴν δική μας Ἱστορία

Πάρκο Ἀθηνᾶ…
Μία Ἑλληνικὴ γωνιὰ στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης….

Συνέχεια

Θεμελιωτὴς τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς Τέρπανδρος ὁ Ἀντισσαῖος

 

Βιβλιοπαρουσίασις τὴν Κυριακὴ 19 Μαρτίου 2017, ἑνὸς νέου πονήματος τοῦ φίλου μας Ἀποστόλου Γονιδέλλη…

Στὴν αἴθουσα «Μιχαήλας Ἀβέρωφ» τῆς  Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Ἀκαδημίας καὶ Γενναδίου 8.

Ὥρα 11:30 π.μ.

 

 

Ἐτοιμασθεῖτε γιὰ τὰ χειρότερα…

Σήμερα ποὺ ἤμουν στὴν Μυτιλήνη εἶδα περισσοτέρους ἀπὸ 70 Ἀφρικανοὺς λαθροεποίκους νὰ κυκλοφοροῦν στὴν πόλη.
Ἔχουν μειωθεῖ οἱ Ἀσιᾶτες καὶ ἔρχονται περισσότεροι Ἀφρικανοί.
Ἐπίσης ὅπου καὶ νὰ πᾷς συναντᾶς τὶς βδέλλες, ἀλληλεγγύους καὶ ΜΚΟ νὰ διασκεδάζουν καὶ νὰ ξοδεύουν λεφτὰ χωρὶς νὰ νοιάζονται.

Ἐτοιμασθεῖτε γιὰ τὰ χειρότερα... Συνέχεια

Πασχίζοντας νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες…

Πασχίζοντας νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες...Διαβᾶστε τὶ ἔλεγε ὁ Γερμανὸς φιλόσοφος Νίτσε γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὸ 1872, γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ «ἀνεξήγητο» μῖσος ὅλων τῶν Δυτικῶν γιὰ ἐμᾶς. Συνέχεια

Ὁ «Ἅγιος» Βαλεντῖνος (τρομάρα μας!!!)

«ΑΓΙΟΣ» ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, (τρομάρα μας)
Στὴν Μυτιλήνη δὲν εἴχαμε ἄλλα προβλήματα, μᾶς προέκυψαν καὶ τὰ θρησκευτικά…

Ὠς γνωστόν, ὁ Χριστιανισμὸς δὲν τὰ πήγαινε ποτὲ καλὰ μὲ τὸν Ἔρωτα. Ξαφνικὰ ὅμως ἔχουμε ἕναν διαγωνισμὸ ἂν οἱ Καθολικοὶ ἔχουν περισσότερο ἅγιο τοῦ ἔρωτα ἢ οἱ Ὀρθόδοξοι!!!
Συνέχεια

Μαμά, …κακά!!!

Ἀπὸ τὸν φίλο Ἀπόστολο Γονιδέλλη τὸ παρακάτω, ἀπεικονίζει τὴν πιθανοτέρα ἐκδοχὴ τοῦ γνωστοῦ «δοχείου νυκτός» ἤ καθοικίου ἤ «γιογιοῦ» ἤ …..ὅπως τὸ λὲν σὲ διάφορες περιοχές… ἀλλὰ σὲ μία ἐποχὴ πρὸ …2500 ἐτῶν!!!

Μαμά, ...κακά!!!1 Συνέχεια