Ἰδιῶτες «πάροχοι» ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος

Περὶ ἰδιωτῶν «παρόχων» ἠλεκτρικοῦ ρεύματος

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἔκανα ἐκτεταμένη ἔρευνα, γιὰ νὰ διαπιστώσω ἐὰν πράγματι μὲ συμφέρῃ νὰ ἀλλάξω «πάροχο» ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος καὶ νὰ φύγω ἀπὸ τὴν ΔΕΗ.

Διάβασα πολλὰ καὶ κατέληξα σὲ ἐπισήμους πίνακες ἀνὰ προμηθευτή, ποὺ ἔχουν καταθέσει ὅλοι οἱ «πάροχοι» στὴν Ῥυθμιστικὴ Ἀρχὴ Ἐνεργείας (ΡΑΕ).

Μὲ σταθερὸ συγκρίσιμο στοιχεῖο, τὴν τετραμηνιαία κατανάλωση 1.300 kWh ἡμερησίου ῥεύματος καὶ 700 kWh νυκτερινοῦ ῥεύματος, ἀλλὰ καὶ τὶς προσφορὲς ΔΕΗ καὶ τεσσάρων πλέον «φθηνοτέρων»  «παρόχων», θεωρητικῶς διαπιστώνουμε, ὅτι ἡ περιβόητος ἀνταγωνιστικὴ τιμὴ τοῦ φθηνοτέρου ἰδιώτου, μεταφράζεται σὲ 15 € τὸ πολὺ ἀνὰ τετράμηνο ἢ 3,75 € τὸν μῆνα!!!, γιὰ μίαν ἀξιόλογη κατανάλωση!!!

Συνέχεια

Χρήσιμη, ἐπωφελὴς κι …ἀναγκαία ἡ κατολίσθησις στὸ Ἀμύνταιον!!!

Μᾶς τὸ ἔλεγε, ἐδῶ καὶ καιρό, ὁ Γγλομπέκ!!!!
(Κι ἐμεῖς τοῦ ἀπαντούσαμε «μᾶς ἐζάλισες μὲ τὴν κινδυνολογία σου»!)

Συνέχεια

Ὁ «καρκίνος» τῆς Πτολεμαΐδος

Ὀσο ἔπεφτε τὸ χαρτζηλίκι (δὲν μιλῶ γιὰ τοὺς παραμυθιασμένους ἠλιθίους ἀλλὰ γιὰ τὰ μικρολαμόγια ποὺ ἐνοικιάζουν, γιὰ πενταροδεκάρες, τὴν πέννα τους στὰ Μεγάλα Λαμόγια) ἡ καραμέλα ποὺ πιπίλιζαν ἦταν: Συνέχεια

Χάσαμε καὶ τὴν Δ.Ε.Η.!!!

«Λευκὸς καπνὸς ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, μαῦρος καπνὸς στὴν Μεγαλόπολη»….

Πάει καὶ ἡ ΔΕΗ πατριώτες!
Συμφώνησαν νὰ τὴν πουλήσουν κι αὐτήν!!!
Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι ἐκχώρησις ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἀπὸ τὴν «πρώτη Συνέχεια

ΔΕΗ καὶ ἑλληνικὴ μπανανία

ΔΕΗ καὶ Ἑλληνικὴ μπανανία τὸ μεγαλεῖο σου!

Γιὰ συνολικὴ κατανάλωση ῥεύματος ἀξίας 361,29 € ὁ λογαριασμὸς τοῦ τετραμήνου, μὲ τὶς ἐπιπλέον χρεώσεις, καταλήγει στὸ συνολικὸ ποσὸ τῶν 860 € (ἔναντι καὶ ἐκκαθαριστικός)!

Συνέχεια

Λογαριασμοί πληρωμένοι δικαιολογοῦν τήν διακοπή ῥεύματος;

Tώρα κόβουν τὸ ῥεῦμα, πρὶν νὰ λήξῃ ἡ ἡμερομηνία πληρωμῆς!!!

Ποῦ ἀποσκοποῦν;
Να ἀλλάξουμε πάροχο ῥεύματος ὥστε νά τήν ξεπουλήσουν;

Γιατὶ δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά.
Μᾶλλον ἐκεῖ τὸ πηγαίνουν!!!
Συνέχεια