Ἱστορικὴ Ἀλήθεια ἀπέναντι στὴν μισαλλοδοξία τῶν «ἀπόντων»!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΤΩΝ «ΑΠΟΝΤΩΝ»!

Ὅταν ξεκίνησα τὸ 1984 τὴν ἔρευνά μου για τὴν Κυπριακὴ Τραγωδία, οὐδέποτε φανταζόμουν ὅτι μετὰ ἀπὸ 32 ὁλόκληρα χρόνια, ποὺ σχεδὸν τὴν τελείωσα, θὰ εἶχα βλαστημήση τὴν ὥρα καὶ τὴν στιγμὴ ποὺ τὴν ξεκίνησα!

Πρῶτον γιατὶ ἀπέκτησα – χωρὶς νὰ ἔχω πολεμήσει τότε – τὰ ἴδια προβλήματα στὸν ψυχισμό μου, ὅπως κι αὐτοὶ ποὺ ἐπολέμησαν τότε… ποὺ ἐπολέμησαν πραγματικά…
Συνέχεια

Ἡ ἐπιστροφὴ ἑνὸς Ἥρωος

Ἄργησες νὰ ἐπιστρέψῃς στὸ σπίτι σου Νικόλα…
Ἄργησες…

Συνέχεια

Γιατί δέν ἀνοίγει ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου;

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλᾶ. Οἱ κυβερνῶντες σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο οὐδέποτε ὁμίλησαν γιὰ πόλεμο καὶ γι’ αὐτό, ἀκόμη καὶ σήμερα, δὲν κάνουν λόγο γιὰ ἀδηλώτους αἰχμαλώτους πολέμους, ἀλλὰ γιὰ «ἀγνοουμένους», ἐνᾦ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν «ἁγνοημένους», ποὺ εἶναι καὶ ὁ πιo σωστὸς ὅρος.

Ὑπάρχουν ἔγγραφα τοῦ 1995, ἦτοι 21 χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν εἰσβολή, ὅπου τὸ ΓΕΕΘΑ ἀπαντᾶ ἐπισήμως στὸν ἀείμνηστο Στρατηγὸ ἐ.ἀ. καὶ ἠρωικὸ πολεμιστὴ τῆς Κύπρου Δημήτριο Μπίκο, ὅτι οὐδέποτε στὰ χρόνια ποὺ παρῆλθαν ἐκηρύχθη ἐπισήμως πόλεμος καί, γιὰ αὐτό, οὐδέποτε ἀνεφέρθη κάποιος σὲ πόλεμο. Δὲν ἔγινε πόλεμος λοπὸν στὴν Κύπρο τὸ 1974 κι ἂς ὑπῆρχαν 250.000 ξεριζωμένοι καὶ τόσες χιλιάδες νεκροί, μόνον ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά! Ὅπως βέβαια κι ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ πλευρά. Αὐτοί πῶς ἐσκοτώθησαν; Μᾶλλον «ὁμαδικά» ἐσκόνταψαν σὲ κάποιαν πέτρα ἢ ἔπεσαν στὸ λουτρό τους καὶ ἔσπασαν τὰ κεφάλια τους. Ἤ μήπως ἐσκοτώθησαν στό κυνῆγι;
Συνέχεια

Ὑπὸ συνθῆκες παρακμῆς…

Ποῦ φαίνεται ὅτι ἕνα ἔθνος τελεῖ ὑπό παρακμή;;;

Στὰ …πρότυπα!!

Ὅταν κάποτε τὸν πατριωτικὸ χῶρο τὸν ἀντιπροσώπευε ἡ γριούλα τῆς φωτογραφίας, ποὺ ἔφυγε σὲ ἡλικίας 92  ἐτῶν σὰν προχθές, πρὶν ἀπὸ 35 χρόνια, γνωστὴ καὶ σὰν «κυρὰ τῆς Ῥῶ»  (κατὰ κόσμον Δέσποι

Συνέχεια

Δέν ἔχουν δικαίωμα νά ἀναφέρονται στήν Κύπρο οἱ Ἑλλαδίτες;

Πολλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ καὶ λέγονται ἀκόμη γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἐμεῖς, οἱ ἐκ Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος ὁρμώμενοι, ἔχουμε δικαίωμα διὰ νὰ ὁμιλοῦμε καὶ νὰ ἀνακατευόμεθα στὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Κύπρο.
Μάλιστα…

Ἡ ἀπάντησις ἁπλῆ καί, μάλιστα, διτή: Συνέχεια

Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία

 Στοὺς ὁπαδοὺς τῆς ἐπαναπροσεγγίσεως καὶ τῆς ΔΔΟ, ποὺ μὲ πάθος ὑπερασπίζονται ἐκ προοιμίου τὸ ναί, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὶ προβλέπει αὐτὸ τὸ ναί, θὰ τοὺς πῶ κάτι…
Οὔτε ἐσεῖς στὴν Κύπρο ἐπιλέξατε καὶ τοὺς καλλιτέρους πολιτικούς, οὔτε κι ἐμεῖς στὴν κυρίως Ἑλλάδα…
Συνέχεια