Τί ἀποτελέσματα μπορεῖ νά φέρῃ μία «σκληρή» πολιτική ἀπέναντι στούς …ἀπέναντι;

Μὲ Ἱστορικὰ δεδομένα…

 Ὁ Τσάρος Νικόλαος Ι, σὲ συνομιλία του τὸ 1844 μὲ τὸν Δοῦκα Οὐέλλιγκτον, εἶχε πῇ: «οἱ Τοῦρκοι ὅ,τι ἐπιτυγχάνουν τὸ πετυγχάνουν μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ ὄχι μὲ τὴν παλληκαριά».

Ὁ Βίκτωρ Οὐγκὼ εἶχε πῇ: «μελετώντας τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ Τούρκου, μπορῶ νὰ πὼ ὅτι εἶναι ἀντιμετωπίσιμος, ἀρκεῖ νὰ τοῦ κόψῃς τὰ δάκτυλα μόλις πάῃι νὰ σὲ ἀγγίξῃ. Οὐδέποτε θὰ τὸ ξανατολμήσῃ».
Συνέχεια





Ἱστορία μίας φωτογραφίας

Ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Κερυνειώτη φίλο μου, τὸν Κώστα Τζαβέλλα, σχετικὰ μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

Χρῆστος Καρεφαλλίδης, τοῦ Ἀνδρέα!!!

Ὁ Χρῆστος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1974, μετὰ τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ πατέρα του, ἔτυχε ἀναστολῆς ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Φρουρά, ὡς προστάστης οἰκογενείας.
Ἦταν λοχίας καταδρομῶν στὴν 33 Μ.Κ.. Συνέχεια





Χορτάσαμε μπόχα δημοκρατίας ὅμως…

Ἤ,
Ὁ ῥουφιάνος τῆς διπλανῆς πόρτας!!!

Μοῦ τηλεφωνεῖ ὁ ἕνας… μοῦ λέει κάτι…  καὶ …«πετᾶ» ἕνα: «θὰ σοῦ στείλω email, μὴν τὰ λέμε στὸ τηλέφωνο…»

Μοῦ ξεκινᾶ μίαν συζήτηση ὁ ἄλλος στὸν inbox τοῦ FB καὶ κάποιαν στιγμὴ τοῦ ζητῶ τὸ τηλέφωνό του καὶ μοῦ ἀπαντᾶ: «ὄχι ἐδῶ, θὰ σοῦ τὸ στείλω μὲ email».

Γράφω στὸν ἄλλον ἕνα email καὶ μοῦ ἀπαντᾶ…: «μὴν τὰ γράφεις αὐτὰ στὸ email – νὰ τὰ ποῦμε διὰ ζώσης.. Συνέχεια





Οἱ σφαγὲς τῶν νέων «Ἀττίλων»…

 

Σήμερα τὸ 59ο μνημόσυνο τῆς σφαγῆς τῶν 8 ἀθῴων κατοίκων τοῦ Κοντεμένου, μετὰ ἀπὸ σχέδιο τῶν Ἀγγλων (ποιῶν ἄλλων;;;;) καὶ ποὺ ἐξετέλεσαν μὲ φοβερὴ βαρβαρότητα ποιοί ἄλλοι;;;;Οἱ σφαγὲς τῶν νέων «Ἀττίλων»...3
Οἱ «ἀπ’ ἐκεῖ» ἐκκολαπτόμενοι «ἀδελφοί» κάποιων, τῆς «ἀπ΄ ἐδῶ» μεριᾶς… Συνέχεια





Πῶς προσπαθοῦν νὰ τρομάξουν τὸν Κυπριακὸ Λαό…

Πῶς προσπαθοῦν νὰ τρομάξουν τὸν Κυπριακὸ λαό, πρὸ κειμένου νὰ δεχθῇ πιὸ εὔκολα τὴν λύση τῆς ΔΔΟ.

Γιὰ νὰ δεχθῇ πιὸ εὔκολα τὴν λύση τῆς ΔΔΟ ὁ Κυπραῖος πρέπει νὰ νοιώσῃ  φοβισμένος. Νὰ ἀντιληφθῇ (λανθασμένα) ὅτι οἱ φόβοι του θὰ διαλυθοῦν ἐὰν «τὰ βρῇ μὲ τοὺς Τούρκους». Ἂν ἀδελφοποιηθῇ μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν προερχομένων ἀπὸ τὴν Ἀσιατικὴ Στέππα βαρβάρων, (ποὺ ἡ Τουρκοκρατία ἐφρόντισε νὰ γεννῶνται καὶ σὲ αὐτὸν τόν, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, Ἑλληνικὸ τόπο), τὸν βεβαιώνουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξη Πόλεμος. Γιατί; Γιατὶ ἔτσι τὸ λὲν αὐτοί…

Τὸ λέει κάποιος Δόκτωρ… (πετοῦν ἕνα ντοκτὸρ μπροστὰ καὶ μετὰ ὅ,τι λὲν θεωρεῖται «θέσφατον») εἶπε:

«Πλήρως ἐκτεθειμένη στὶς Τουρκικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἡ Κυπριακὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ), καθὼς ἡ Τουρκία διατηρεὶ συντριπτικὴ καὶ ἀδιαμφισβήτητη στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ στὸν κυπριακὸ χῶρο σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ ἰδιαίτερα στὸ Ναυτικὸ καὶ τὴν Ἀεροπορία.»

Συνέχεια





Φυσικὴ ἐξέλιξις «παιδιῶν τῆς Χούντας» ὁ κομμουνισμός…

Ξέρετε ποιά εἶναι ἡ μανδάμ;;;;

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ Χουντικοὶ τὴν ἀποκαλοῦσαν «τὸ δικό μας παιδί»

Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔγινε Καραμανλικιά…
Συνέχεια