Ψευδαισθήσεις ἀπελευθερώσεως

Τέλος Ἐπιτηδεύματος Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν: Φόρος γιὰ νὰ μπορῇς νὰ ὑφίστασαι ἁπλᾶ. Ὄχι ἐπειδὴ κέρδισες.

ΕΝΦΙΑ: Φόρος ἐπειδὴ ὑφίσταται τὸ ἀκίνητο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη φορολογηθῆ τὸ κεφάλαιο κατασκευῆς του, καθὼς καὶ τὰ ὑλικὰ καὶ οἱ ὑπηρεσίες γιὰ τὴν κατασκευή του. Συνέχεια

Φακελλοκάρτα κι ἄλλα ἐπιταχυνόμενα μέτρα δουλοποιήσεώς μας

Θὰ ἔχετε ἴσως ἀντιληφθῆ τὸ βρώμικο παιχνίδι ποὺ παίζεται μὲ πρόσχημα τὴν «πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς», τὴν «πάταξιν τῆς ἁρπακτῆς» καὶ τὴν «πάταξιν τῆς διαπλοκῆς». Συνέχεια

Θυσία ἐμεῖς σὲ μίαν δημοκρατία ποὺ σκοτώνει

Εἶναι:

«Αὐτοί» – «Ἐμεῖς»!

Συνέχεια

Χρειάζονται τὸ «ἀνθρώπινον ζῷον, ἀλλὰ πλήρως ἐλεγχόμενον!!!

Ἡ ἐπερχομένη, καλπάζοντας, «Τεχνητὴ Νοημοσύνη».
Ὁ Πλήρης Ἔλεγχος τῆς Ἀνθρωπότητος ἔως τὸ 2045…!!!
(Πιθανότατα ἡ σπουδαιοτέρα δημοσίευσις ποὺ ἔχω κάνη ἔως τώρα!!!)

Ἡ Ἐξέλιξις τῆς «Τεχνητῆς Νοημοσύνης», μέχρι σήμερα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ κοντινὸ μέλλον, ὅπως ἀκριβῶς ἔχει προγραμματισθῇ…
…μὴ σημεῖον καμπῆς καὶ «Παγκοσμίου Δραματικῆς ἀλλαγῆς», τὸ ἔτος 2045…!!!

Φωτογραφία τοῦ Ῥέυ Κούρτζβέιλ, μεγίστου «γκουροῦ» τῆς «Τεχνητῆς Νοημοσύνης» ἀλλὰ καὶ προωθητοῦ της, καθὼς φυσικὰ καὶ πιστοῦ ὑπηρέτου τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως» ὁ ὁποῖος, δῆθεν «προβλέπει» τὴν (δρομολογημένη) «ἐξέλιξη» τοῦ Ἀνθρωπίνου Εἴδους…

Συνέχεια

Ῥομποτικὸς ὑβριδο-«ἄνθρωπος»

Τό γιατί σέ ὅλα αὐτά τά παρακάτω μας ἀπασχολεῖ;;;…

«2030, στὸν ἐγκέφαλό σου ἀπὸ τὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα θὰ μπαίνουν τὰ νανομπὸτ νὰ σὲ συνδέουν μὲ ἕνα συνθετικὸ νεοφλοιὸ ὅπως τὸ διαδίκτυο. Νεοκόρτεξ, εἶναι ὁ νεοφλοιὸς τοῦ ἐγκεφάλου τῶν θηλαστικῶν ὅπως μετεσχηματίσθη πρὶν δύο (2) ἑκατομμύρια χρόνια. Σήμερα οἱ ἀλγόριθμοι στοὺς ὑπολογιστὲς χειρίζονται τὴν ἀνθρώπινο γλῶσσα μὲ τεχνικὲς παρόμοιες μὲ τὸν νεοφλοιό. Συνέχεια

Ὥρα ποινικοποιήσεως τῆς αὐτοαμύνης…!!!

…καὶ μὲ ὑπογραφή, ἔως καὶ χαρὰ κι εὐαρέσκεια καὶ …πανυγυρισμούς, τοῦ (κάθε) τόσκα παρακαλῶ!!!

Ὥρα ἀφοπλισμοῦ τῶν πολιτῶν, διότι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάμομεν, ἡ ἀντιμετώπισις τῆς βίας εἶναι ὑποχρέωσις καὶ δικαίωμα μόνον τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν. Οἱ πολῖτες, ὡς …ἀνήλικα, ἀπαγορεύεται νὰ αὐτοπροστατεύονται καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴν Ἐλευθερία τους, τὴν Τιμή τους καὶ τὴν περιουσία τους.
Τζᾶμπα μᾶς ἐκπαιδεύουν τόσες δεκαετίες γιά νά θεωρήσουμε ὡς …λογικές τίς τακτικές Γκάντυ; Ἤ μήπως οἱ …εἰρηνικές διαμαρτυρίες δέν εἶναι πλέον ἡ μοναδική μας ἐπιλογή (κι αὐτὸ ὑπὸ πολλοὺς ὅρους κι ἐρωτηματικά!!!);

Συνέχεια