Ὑπηρετώντας μιμούμενοι τὸ σουηδικὸ μοντέλο!!!

«Ἑπτὰ χρόνια ὑπὸ περιορισμό, ἐνῶ τὰ παιδιά μου μεγάλωναν, καὶ τὸ ὄνομά μου συκοφαντεῖτο» ἐδήλωσε ὁ Assange, γιὰ τὴν αἰσχρὴ δίωξη ἐναντίον του ἀπὸ τὸ σουηδικὸ καθεστὼς ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ διαφθορᾶς.


Συνέχεια

Χρέος καὶ λοιπὲς …προπαγάνδες ἀποδεικνύουν προμελετημένο δόλο!!!

Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέγεθος της κλοπής και της προδοσίας.  Συνέχεια

Δανεικὰ δὲν πήραμε μαζὺ μὲ τὸ 4ον μνημόνιον…

…ἤ, μὲ λιγότερα λόγια, αὐτό…

«Οἱ δικές μου γνώσεις στὰ οἰκονομικὰ εἶναι στὰ ἐπίπεδα τοῦ μπακάλη. Δὲν καταλαβαίνω πολλὰ ἀπὸ οἰκονομικά»

«Χωρὶς αὐτό», -ὅπως εἶπε- «νὰ θεωρηθῇ μομφὴ πρὸς τοὺς μπακάληδες.»

«Δὲν ὑπάρχει μὲ ἀκρίβεια ὅτι γιὰ κέθε μέτρο ποὺ χάνεται θὰ ὑπάρχη καὶ ἕνα εὑρῶ ποὺ ἀναπληρώνεται» εἶπε ὁ βουλευτὴς τῆς πλειοψηφίας.

Φυσικά. Γιατί νά θεωρηθῇ μομφή;;
Ὁ μπακάλης ἔχει μαγαζὶ καὶ πρέπει νὰ παλέψῃ μὲ τὴν ἐφορία, τὰ τρόφιμα

ποὺ λήγουν, τὶς ἐπιταγές, τοὺς φόρους. Ἂν δὲν τοῦ κάτσῃ, καταστρέφεται. Δὲν παίρνει μισθὸ ἐργατοπατέρος βρέξει χιονίσει. Οὔτε μισθὸ βουλευτοῦ.

Συνέχεια

Φτωχοὶ πολῖτες, ἄβουλοι ψηφορόροι

Φθάνουν πιὰ οἱ δηλώσεις. Ἔλεος. Τραβᾶτε νὰ φηφίστε καὶ σταματῆστε τὸ παραμῦθι.

Συνέχεια

Δωράκι οἱ hackers ἀπό τήν …NSA;

Κάποιο …βαθὺ λαρύγγι, σὰν τὸν Σνόουντεν, ἀλλὰ πιὸ ἐπιφυλακτικὸς ἴσως, «κάρφωσε» ἕναν σέρβερ, μέσα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, δίχως κωδικοὺς καὶ προσβάσιμο ἔτσι ἀπὸ ὅλο τὸ Διαδίκτυο, μὲ στοιχεῖα ἀπὸ ἕνα κοινὸ χρηματοδοτικὸ πρόγραμμα τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Πενταγώνου (καί τής NSA;) καὶ τῆς IBM, ποὺ ἀφοροῦσε στὴν δημιουργία ἑνὸς ὑπερ-ὑπορλογισμοῦ γιὰ τὸ σπάσιμο κωδικῶν.

Συνέχεια

Ὑπάκουοι δοῦλοι ἐκπαιδεύουν ὑπάκουα δουλάκια!!!

Ἐνᾦ παραλλήλως λειτουργοῦν ὡς ἐπιτόπιοι ἐπόπτες καταστολῆς καὶ …ἀποκεφαλισμοῦ κάθε ἀντιλογοῦντος!!!

Δὲν εἶναι πολλὲς ἡμέρες ποὺ ἔγινα …λαθρακουστὴς μίας συνομιλίας.
Δύο γειτόνισσες, ἀπὸ τοὺς ἐξῶστες τους, συνῳμιλοῦσαν γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ γιὰ τὸ νέο σχολικὸ πρόγραμμα, ποὺ θὰ κρατᾶ τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα ἔως τὸ ἀπόγευμα. Ἡ μία ἐκ τῶν δύο, ποὺ πιὸ ἥρεμη καὶ χαμηλῶν τόνων, ἦταν ἐπιφυλακτική, διότι τὸ παιδί της, πολὺ μικρὸ ἀκόμη, θὰ πρέπη νὰ παραμένη ἔως τὶς 16:00 (4:00 μ.μ.) στὸ σχολεῖο, ἐξέφραζε ἐνστάσεις κι ἀμφιβολίες γιὰ τὶς νέες ὑπουργικὲς ἀποφάσεις. Κατ’  αὐτὴν ἔπρεπε τὸ παιδάκι νὰ ἐπιστρέφῃ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του ἔως τὶς 12:00 τὸ μεσημέρι.
Συνέχεια