Λιγότερες ἀπὸ 24 ὧρες μᾶς ἀπέμειναν…

Πρός τί τὸ μῖσος καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός ὢ ἀδελφοί!

Συνέχεια

Θέατρο στὰ Τουρκοβούνια Ἀττικῆς

 Πανάρχαιο θέατρο (εικόνα) ανεκάλυψε η αρχαιολογία στα Τουρκοβούνια. Η ορχήστρα 134,80 μ. ήταν τεράστια για τα μετέπειτα δεδομένα και επί του παρόντος είναι μυστήριο. Είχε χώρο για χιλιάδες όρθιους θεατές και εικάζεται ότι οι πέριξ βράχοι ήταν θεωρεία!!! 

Συνέχεια

Θέλουμε καί σωτηρία τρομάρα μας;

Τρομάρα μας καὶ πάλι τρομάρα μας…

Θέλουμε λέει καὶ σωτηρία… ἀλλὰ οὔτε τὸ ὄνομά μας δὲν ξέρουμε νὰ γράψουμε σωστά.
Πῶς στά κομμάτια θά σωθοῦμε ἐάν ἔχουμε χάσῃ τήν γλῶσσα μας;

Θέλουμε καὶ σωτηρία… ἀλλὰ «τσιμπᾶμε» λίγο κι ἀπὸ κάποιαν «ἰδεολογία», ἀναλόγως τῶν …ἐξυπηρετήσεων καὶ τῶν ἐλπίδων μας.
Πῶς στά κομμάτια θά σωθοῦμε λοιπόν ἐάν ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς κυττᾶ νά σώσῃ τήν πάρτη του; Συνέχεια

Δυστυχῶς μᾶς ἔμειναν οἱ τραγάκηδες…

Ὑποθέσεις σὰν καὶ αὐτὴν τοῦ τρισαθλίου Τραγάκη ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, ἐπειδὴς ἡ ἀντίθεσις ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν προβολή τους, (τὸ κοντρὰστ ποὺ λέμε καὶ στὴν φωτογραφία), μᾶς κάνει νὰ προσέχουμε καὶ τοὺς σεμνούς, καλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες, ἀλοίμονο, περνοῦν ἀπαρατήρητοι, διότι ἡ καλοσύνη, ἡ τιμιότης, ἡ εἰλικρίνεια καὶ τὸ ἦθος δὲν ἔχουν πέραση στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

Γιὰ παράδειγμα… Ἀκούσατε ποτέ ἀπαιτήσεις καί ὑπερφίαλες δηλώσεις ἀπό τόν Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, ἕναν ἐπὶ δεκαετίες στρατιώτη τῆς παρατάξεως, ποὺ ὅταν λόγῳ προκεχωρημένης ἡλικίας καὶ φυσικῆς κοπώσεως ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ μετερίζι τῶν Σεῤῥῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔδινε τοὺς ἀγῶνες; Ἀκούσατε ποτέ νά ἀπαιτῇ σάν μικρέμπορος νά πάρῃ τήν θέση του ὁ υἱός του Κώστας Καραμανλῆς ὁ Γ΄;

Συνέχεια

Χάσαμε ὅμως τὸ …«τραγάκι»!!!

Πρέπει νὰ διεμήφθησαν ἀπείρου κάλλους, κωμικοτραγικοὶ τηλεφωνικοὶ διάλογοι.

  • Τραγάκης: πρόεδρε τί πράγματα εἶναι αὐτά, ἀφοῦ τά εἴχαμε συμφωνήσῃ;
  • Πρόεδρος: Γιάννη, ἡρέμησε, ὅπως ἦλθαν τὰ πράγματα δὲν εἴχα ἄλλην ἐπιλογή, γαμῶ τὸ ΦΒ μου γαμῶ, λύσσαξαν!!!
  • Τραγάκης: πρόεδρε θὰ αὐτοκτονήσω. Συνέχεια
Ζωοφιλία. Τὸ ἀναγκαῖον κριτήριον τοῦ …ἀνθρωπιστοῦ!!!

Ἕνας κρετινισμὸς ἐφηβικοῦ πόστερ διαχέεται σὰν πανούκλα στὸ διαδίκτυο. Φορεῖς του φθηνιάρηδες προπαγανδιστὲς καὶ ἠλίθιοι ποὺ τὰ πιστεύουν.

Συνέχεια