Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;

Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένον στρατόν. Εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάστασις., Δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἐγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν. Συνέχεια

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974

Ἐπετειακό.

Ἀνάστασις τοῦ 1974, στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν.

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974 Συνέχεια

Γιατί ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου παραμένει κλειστός;

Ξέρετε γιατί οὐδέποτε ἄνοιξε ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου;;;;

Γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὴν φωτογραφία…

Συνέχεια

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή…

Ἐπετειακό!

Πάσχα στὴν 31 ΜΚ – σέρνει τὸν χορὸ ὁ ἀείμνηστος Ὑποδιοικητὴς Ταχματάρχης Χωλίδης (ἔπεσε στὸ Πραξικόπημα) καὶ ἀκολουθεῖ ὁ Διοικητὴς Ταγματάρχης Ῥαφτόπουλος (τραυματισθείς), ὁ Ὑπολοχαγὸς Καραχάλιος καὶ ὁ Ὑπολοχαγὸς Γλεντζὲς (δεξιά).

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...1 Συνέχεια

Ὑπαγόμεθα ἐπισήμως στοὺς Ἐνεργειακοὺς Χάρτες

Καὶ ἐπίσημα πλέον ἡ Ἑλλὰς στὸν Ἐνεργειακὸ Χάρτη!

Ἐχθὲς στὸ Τὲλ Ἀβίβ, στὴν συνάντηση τῶν ὑπουργῶν ἐνεργείας Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἰσραὴλ καὶ Ἰταλίας, ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ τὸν ἀγωγὸ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου East Med, μὲ τὴν συμμετοχὴ μάλιστα, γιὰ πρώτη φορά, τοῦ ἁρμοδίου Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου, Μιγκὲλ Ἀριάς.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ Εὐρωπϊκὴ Ἕνωσις ἐνέκρινε πλέον καὶ προωθεῖ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου τῶν νεοανακαλυφθέντων κοιτασμάτων πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος. Διαφαίνεται ἐπίσης πὼς τὸ ἐν λόγῳ σχέδιον διαθέτει  πλέον καὶ τὸ «o.k.» τῶν Η.Π.Α. Συνέχεια

Βασιλίσσης …«μεγαλοψυχίες»!

Ὅταν ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας ἔστελνε τοὺς νέους τῆς ΕΟΚΑ στὴν ἀγχόνη!!!21

Ἂς πᾶμε ὅμως λίγες δεκαετίες πίσω, στὴν μαρτυρικὴ Κύπρο (βρεταννικὴ ἀποικία τότε), στὰ 1955-59.
Λίγα χρόνια μετὰ τὴν στέψη τῆς σημερινῆς βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ (1953). Συνέχεια