Ἰσλαμοκανίβαλοι βιάζουν παιδιὰ στὴν Γερμανία!!!

Ζῷα, κτήνη, πιθηκοειδῆ, ἰσλαμοκανίβαλοι! Συνέχεια

Ἐπιθέσεις τοῦ …δρόμου!!!

Συμβαίνουν κι αὐτὰ στὴν Μυτιλήνη…

Συνέχεια

Διότι ὁ πραγματικὸς κίνδυνος ἐκκολάπτεται στὶς …πλάτες μας!!!

Τὸ πρόβλημά μου εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό, ὡς πρὸς τὴν ἐπιθετικότητα τῶν μογγόλων.
Δὲν φοβᾶμαι, σὲ ὁποιανδήποτε περίπτωση, τὸν στρατό τους. Ἰσα – ἴσα, ποὺ παρακαλῶ ὅτι εἶναι νὰ συμβῇ νὰ συμβῇ ἐδῶ καὶ τώρα, ποὺ τοὺς «ἔχουμε» καὶ ὄχι ὕστερα ἀπὸ δύο-τρία χρόνια, ποὺ ὁ στρατιωτικὸς ἐξοπλισμὸς τῶν μογγόλων θὰ εἶναι ἔτη φωτὸς ἐμπρός μας… Συνέχεια

Λευκὴ πόρνη…

Πακιστανὸς ἀπήγαγε καὶ βίαζε ἐπὶ 13 χρόνια 15χρονη Βρεταννίδα,  ἀποκαλώντας την «λευκὴ πόρνη».

Συνέχεια

Ὑπὸ ἐξάρθρωσιν διεθνὲς δίκτυο πλαστογραφημένων διαβατηρίων!!!

Ὑπὸ ἐξάρθρωσιν διεθνὲς δίκτυο πλαστογραφημένων διαβατηρίων!!!Φαντασθεῖτε τὶ ἔχει περάσει μέσα στὰ τόσα χρόνια…
Φαντασθεῖτε ἐπίσης πὼς ἐὰν μέσα στοὺς 13.000 ποὺ πέρασαν (καὶ σήμερα ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ μέτρημα, μὴ γνωρίζοντας τὸ ποῦ εἶναι), πόσοι ἀκόμη μποροῦν νὰ πέρασαν μὲ αὐτὰ τὰ πλαστὰ διαβατήρια… Συνέχεια

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν…

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...8Διαβάζουμε καθημερινῶς γιὰ συγκρούσεις, ἐπιθέσεις, ἀπειλὲς κατὰ ἰθαγενῶν ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς…«νεοέλληνες», ποὺ ἢ ἀποσιωπῶνται ἀπὸ τὰ μεγάλα μέσα παραπληροφορήσεως, ἢ, ἀκόμη καλλίτερα, ἀλλοιώνονται τὰ γεγονότα καί, μέσῳ συστηματικῆς προπαγάνδας, μετατρέπουν τὰ θύματα σὲ θῦτες, ἀλλοιώνοντας ἔννοιες κι ἀποκρύπτοντας σοβαρὲς πληροφορίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀσφάλειά μας ὡς χώρα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄτομα.
Ἁπλὸ παράδειγμα, πρόσφατο, τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ δυστύχημα τοῦ Ὡραιοκάστρου, γιὰ τὸ ὁποῖον μόνον τὴν …ἀλήθεια δὲν μάθαμε. Συνέχεια