Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Ἰδεολογικὴ κομματικὴ ταὔτισις μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ ἀφήγημα τῆς ὑπεροφορολογήσεως

Στὴν Ἑλλάδα οὐδέποτε ἀνεπτύχθη ἀληθινὰ ἐλευθεριακὸ κόμμα.
Ὅλες οἱ προσπάθειες, εἰδικὰ τοῦ 10-15, ἦσαν στὴν οὐσία προσπάθειες ἐκσυγχρονιστικὲς μὲ μεγάλες σοσιαλδημοκρατικὲς ἐπηροές.

Τέτοια ἦταν κυρίως ἡ «Δράση», ἀλλὰ καὶ ἡ «δημιουργία ξανά», ἡ ὁποία τὸ καλλίτερο καὶ ἀποτελεσματικότερο κράτος τὸ ἔχει ἀναγάγῃ σὲ κεντρικὸ σύνθημα. Συνέχεια

Γραμμὴ τῆς σοσιαλ-δημοκρατίας εἶναι ἡ ὑφαρπαγὴ τῆς ἰδιοκτησίας!!!

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες θρηνοῦν πολλοὶ Ἕλληνες λόγῳ ἐφορίας…
Στὴν κυριολεξία θρηνοὺν…
Θρηνῶ κι ἐγώ… Θρηνῶ, ἂν καὶ τὰ περίμενα…
Ἀλλὰ ὅμως ἄλλο τὸ νὰ τὰ λὲς κι ἄλλο τὸ νὰ τὰ βλέπῃς…
Ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐχόχθησε κοντὰ τριάντα χρόνια, ποὺ «ἔφτιαξε» δουλειὲς καὶ ποὺ «ἔφτιαξε» θέσεις ἐργασίας… Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὸν ὅρο «μεταῤῥυθμίσεις»

Ποῦ καὶ ποῦ μοῦ ἀρέσει νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ ἄλφα-βῆτες.

Πολλοὶ συμπατριῶτες μας νομίζουν, ὅτι ὁ ὅρος μεταῤῥύθμισις εἶναι ἕνας ὅρος, ποὺ ἀφορᾶ μόνον στὰ ἑλληνικὰ πολιτικὰ πράγματα. Συνέχεια

Θύματα πολυεπιπέδου προπαγάνδας!!!

Θυμᾶστε στό ὕστερο διάστημα τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, τήν ἀντιπαράθεση στά κοινωνικά δίκτυα γιά τό φρέσκο γάλα;;;
Εἶχε ἀναχθῇ σὲ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα προαπαιτούμενο γιὰ τὴν σωτηρία τῆς χώρας…

Συνέχεια

Διδάγματα πολιτικοῦ ἤθους ἀπό τούς …καλλιτέχνες;

Αὐτό, ποὺ βγάζετε δηλώσεις ἀπὸ τὰ σκουπίδια ποὺ ἀποτελοῦν τὸν λεγόμενο καλλιτεχνικὸ κόσμο καὶ μετανοοῦν γιὰ τὴν στήριξη στὸν Τσίπρα, νὰ τὸ δεῖτε…
Συνέχεια