Διαπιστώνοντας τὴν ὀργουελικὴ πλευρὰ τοῦ μαρξισμοῦ

Ὁ George Orwell ξεκίνησε σὰν ἀριστερὸς τὴν δεκαετία τοῦ 1930 .

Ἐπεσκέφθη λοιπὸν τὰ ὀρυχεία τῆς βορείου Ἀγγλίας καὶ διεπίστωσε, μὲ τρόμο, τὶς συνθῆκες ζωῆς τῶν ἀνθρακωρύχων. Συνέχεια

Ζώντας γιὰ νὰ πληρώνουν τὰ …λύτρα τῆς «ἐλευθερίας» τους!

Γιὰ  τὸν Ἕλληνα ἑβροπαϊστὴ ὁ Εὐρωπαῖος ξεκινᾶ τὶς Κυριακές του μὲ ἕνα πόνημα τοῦ jean Jacques Rousseau.
Στὴν συνέχεια  καὶ ἀφοῦ διαβάσῃ στὸ internet τὴν frankfurter allgemeine καὶ τοὺς New York Times, ὑπὸ τοὺς ἤχους ἐναλλακτικῆς jazz, ἱππεύει τὸ ὑβριδικὸ αὐτοκίνητό του καὶ πηγαίνει νὰ βρῇ τὴν μητέρα τοῦ παιδιοῦ του γιὰ νὰ περάσουν μαζὺ τὴν Κυριακή, μιᾶς καὶ ἔχουν σαφῶς ἐπιλέξει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ ζοῦν χωριστὰ καὶ χωρὶς δεσμεύσεις.
Συνέχεια

Διὰ τὸν σοσιαλισμὸν ἀγωνιζόμεθα ὅλοι…

Ἐπειδὴ γιὰ χρόνια τρώω ἐνσυνείδητα εὐρωπαῖκὸ σανὸ ἀμάσητο, γνωρίζοντας ὅτι δὲν ἔχω ἄλλην ἐπιλογή, ἀπεφάσισα σήμερα νὰ σᾶς κάνω λίγο red pilling, γιατὶ πάντα εἶναι καλὸ καὶ βοηθᾶ καὶ τὴν ἀντίληψη….. Συνέχεια

Ὥρα πληρωμῆς γιὰ τὰ κομμουνιστικά μας λάθη…

Ἕνα μέρος τοῦ στρατοῦ μὲ τὸν βασιλέα ἔφυγε στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐκεῖνον τὸν Μάιο…
Ἄρχισαν νὰ πηγαίνουν καὶ Ἕλληνες γιὰ νὰ στελεχώσουν τὸ στράτευμα μὲ βέρκες καὶ καΐκια… Συνέχεια

Ἰσλαμοφοβίας …ἀπαγόρευσις!!!

Τὸ ὀργουελικὸ «1984» εἶναι ἐδῶ!

Μὲ τὸν νόμο M103, ποὺ ἀναμένεται νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν βουλὴ τοῦ Καναδᾶ, θὰ ἀπαγορευθῆ ἡ Ἰσλαμοφοβιά!!! Συνέχεια

Δύναμις καταναλωτοῦ

Ἡ θεία μου (ἀδελφὴ τοῦ πατέρα μου), ὑπῆρξε στὴν μακρυὰ ζωή της (93) ἐξόχως ἐπιλεκτική.
Ἤθελε τὰ χρήματά της νὰ πιάνουν τόπο καὶ νὰ ἐπιβραβεύῃ καλλιτέρους. Συνέχεια