Ὑπάρχει κάτι σάπιο στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Κοκό-ΣΑΝΕΛ ἤ σανό-ΣΑΝΕΛ;;;;
Ἡ ξευτίλα!!!!

Ἡ ἀπόλυτος ξευτίλα: Πρὶν ἀπὸ λίγο, μέλη τοῦ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» μπῆκαν μέσα στὸ Πεντάγωνο αἰφνιδιάζοντας τοὺς πάντες καὶ τὰ ἔκαναν ῥημαδιό! Καὶ τοὺς ἄφησαν κι ἔφυγαν σὰν κύριοι! Ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ καλλίτερα φυλασσομένη στρατιωτικὴ περιοχή, φαντασθεῖτε τὶ γίνεται στὴν χειροτέρα!!! Συνέχεια

Ἰδιοκτησίας καὶ αἰσθητικῆς ἀποδόμησις

Ἡ περιφρόνησις καὶ ἡ ἐχθρότης πρὸς τὴν ἰδιοκτησία τοῦ νεοελληνικοῦ σοσιαλιστικοῦ μορφώματος καὶ δὴ αὐτοῦ ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὸ ἀπαράδεκτο σοσιαλιστικὸ Σύνταγμα τοῦ 1975 (τὸ προοδευτικότερο τῆς Εὐρώπης, ὅπως ὑπερηφανεύονται οἱ «ἐθναρχικοί» κομπλεξικοὶ δεξιοί), δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτυπωθῇ χαρακτηριστικότερα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τῆς πολεοδομίας καί, φεῦ, τῆς «ἀρχιτεκτονικῆς ἐπιτροπῆς».

Ἡ ἐνασχόλησις τοῦ κράτους μὲ τὴν αἰσθητικὴ στὸ τέλος, ὅπως σὲ ὅλα τὰ πράγματα, ἀκυρώνει καὶ τὴν αἰσθητική. Συνέχεια

Δείγμα σοβαρῶν ἐθνῶν

Ἕνα Ἔθνος εἶναι τόσο σοβαρό, ὅσο ἡ ἐκτίμησις ποὺ τρέφει γιὰ τοὺς νεκρούς του.

Συνέχεια

Ὑπηρέτες μίας παγκοσμίου καὶ σκιώδους «ἐλίτ»

Ἔλαβα πρὸ καιροῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφέας του ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνῃ ἄγνωστος.
Τὸ παραθέτω μὲ κάθε ἐπιφύλαξη γιὰ τὴν ἐξιστόρηση καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.

«Ὁ πιλότος τῆς Panamerican, μᾶς ἐπληροφόρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ δέσουμε τὶς ζῶνες μας, καθὼς σὲ λίγα λεπτὰ θὰ προσγειωνόμασταν στὸ aeropuerto internacional de Pudahuel.

Ἔσβησα τὸ τσιγάρο μου, κάπνιζα τότε Marlboro κόκκινα, καὶ κύτταξα τὸ ῥολόι μου: ἦταν 6:00 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα τῆς 9ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1973.

Ὁ πρώιμος ἀνοιξιάτικος ἥλιος ἔδυε στὸν Εἰρηνικὸ παίζοντας μὲ τὰ ὑπέροχα χρώματα τῆς Χιλῆς, ποὺ τόσο ὀμορφα ἀνεδύοντο τὴν ἄνοιξη.
Συνέχεια

Ὑπάρχουν πολλὲς Γερμανίες

Εἶναι κοινὸς τόπος αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς κρίσεως νὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν προστεταντικὴ ἠθικὴ τῆς Γερμανίας, τοῦ (καθολικοῦ) Σόυμπλε καὶ τῆς (προτεστάντισσας;;;) Μέρκελ.
Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν λογικὴ ἁπλοποιήθηκαν οἱ λόγοι τῆς «τιμωρίας» μας καὶ νέα στερεότυπα οἰκοδομήθηκαν στὸν «λαό», ποὺ μέσα ἀπὸ τὰ στερεότυπα αὐτὰ μπορεῖ εὐκολότερα νὰ ἀντιληφθῇ τὶς καταστάσεις.
Οὐδὲν ἀναληθέστερον ἀπὸ αὐτὸ τὸ στερεότυπο!!! Συνέχεια

Ἰδιοφυΐα στρατιωτικὴ ἦταν ὁ Μεταξᾶς

Ἰδιοφυΐα στρατιωτικὴ ἦταν ὁ Μεταξᾶς

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ὑπῆρξε ὁ σπουδαιότερος ἐπιτελικὸς ἀξιωματικός, ποὺ διέθετε ὁ ἑλληνικὸς στρατός.

Ἡ ἔκθεσίς του γιὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Καλλιπόλεως ὑπῆρξε πιστὴ περιγραφὴ τῆς ἀνθρωποσφαγῆς, ποὺ ὑπέστησαν τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα κυρίως τῶν Anzac τὸ 1915. Συνέχεια