Γερμανοί βασιλεῖς…

Εἶναι φανερὸ ὅτι πλεῖστοι ἐξ ὑμῶν ἀγνοεῖτε, ὅτι οἱ Βρεταννοὶ βασιλεῖς, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος (~;;;~1750) μέχρι καὶ τὰ μέσα τοῦ 20ου (1952) αἰῶνος, ἧτο 100% Γερμανοί. Συνέχεια

Λέμε «Ὄχι» στοὺς σοσιαλοφασίστες!!!

Ὁ Βόλος εἶναι μία μᾶλλον μικρὴ πόλις, ποὺ σπανίως ἔχει κυκλοφοριακὸ πρόβλημα.

Καθημερινὰ κάνω μίαν διαδρομή, ἀπὸ τὸ σπίτι στὸ γραφεῖο, συνήθως 7-8 λεπτῶν, ποὺ ἐχθὲς μοῦ ἐκόστισε 25 λεπτὰ περίπου.

Δὲν ἀντιλαμβανόμουν τὸν λόγο, ὥσπου ἔφθασα στὸ σημεῖο μποτιλιαρίσματος γιὰ ναὰπληροφορηθῶ  ὅτι ἡ κεντρικὴ ὁδὸς Ἰάσονος, ποὺ διασχίζει τὸν Βόλο σὲ κατεύθυνση δυτικὰ – ἀνατολικὰ ἦταν κλειστή….

Ῥώτησα τὸν λόγο καὶ μοῦ εἶπε, ὁ καλοσυνάτος τροχονόμος, ὅτι σήμερα εἶναι ἡ πανευρωπαϊκὴ ἡμέρα χωρὶς αὐτοκίνητο.

Συνέχεια

Διακρίνοντας τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Κυριάκου

Δὲν σχολίασα ἐπίτηδες ἐπὶ τριημέρῳ τὴν ἄνοδο τοῦ Κυριάκου στὴν Θεσσαλονίκη. Περίμενα νὰ ἰδῶ ὅλες τὶς ἀντιδράσεις γιὰ νὰ ἔχω νὰ γελῶ.
Ἀπὸ τὰ τελείως ἀκίνδυνα «κούλης» καὶ «χαιρέτησε μίαν κούκλα», ἔως τὰ πολὺ ἐπικίνδυνα περὶ «Σωτῆρος» καὶ «λυτρωτοῦ».
Γενικὰ ἐπεκράτησαν οἱ ἡδονικὲς κραυγὲς τῶν τέως ΠΑΣΟΚτζήδων ποὺ ἐξελίσσονται σὲ σχεδὸν κᾶλτ ὑποστηρικτὲς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέχεια

Φιμώνοντας σοσιαλιστικὰ τὸν κάθε ἀντίλογο

Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα, στα]ὰ ὁποῖα ὁ φιλελευθερισμὸς ἔχει ἔνα πλεονέκτημα, εἶναι ἡ ἀταλάντευτος στάσις του ἀπέναντι στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου.
Δὲν ὑπάρχουν ἀστερίσκοι, ναὶ μὲν ἀλλά, hate speech καὶ ὀρθοπολιτικισμός.

Συνέχεια

Κράτος τῆς ἀσκήμιας

Ἡ ἀσκήμια ποὺ βλέπετε γύρω σας δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μὴ ὑπάρξεως πολεοδομικῶν κανονισμῶν, ἀλλὰ τὸ …ἀκριβῶς ἀντίθετο.
Εἶναι ἀποτέλεσμα ἀκριβῶς τοῦ ἀναισθήτου καὶ ἀκαλαισθήτου γραφειοκράτου!
Συνέχεια

Ὑπερτιμημένοι κι ἄκαπνοι …«ἥρῳες»!!!

Δὲν εἶχα ἐπισκεφθῇ τὰ πεδία τῆς σφαγῆς τοῦ πολέμου τῆς ἀνεξαρτησίας 1946-1949.
Τὸ ἔκανα πρόσφατα.

Ἐντυπωσιακοὶ ὀρεινοὶ ὄγκοι, ποὺ γιὰ νὰ τοὺς περπατήσῃς ἀπαιτοῦν νειάτα καὶ κουράγια.
Τὸ νὰ τοὺς ἀνεβῇς βαλλόμενος θὰ ἦταν σίγουρα κόλασις.

Ἐκεῖ σκοτώθηκε ὁ ἀνθὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καταβάλλοντας τὸν ἀπαιτούμενο φόρο αἵματος.
Συνέχεια