Διαφορετικὴ μεταχείρισις ἀσθενῶν σὲ «μικρὲς ἐφημερίες»…

Οἱ «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις» φέρνουν στὶς «μικρὲς ἐφημερίες» τῶν κρατικῶν νοσοκομείων, ἀσθενεῖς μὲ μολυσματικὲς ἀσθένειες (AIDS κλπ), γιὰ νὰ κάνουν ἡμερήσιες νοσηλίες (αἱμοκαθάρσεις κλπ), μὲ ἀπόλυτο σειρὰ προτειραιτότητος, ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς. Συνέχεια

Δικτατορίσκων (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) ἐκφοβισμοὶ καὶ στὸ βάθος τὰ νησιά μας ὡς ΕΟΖ!!!

Εἴπαμε λοιπόν, ὡς λαός, νὰ …«ψηφίσουμε» τὴν Α΄ καὶ Β΄ «φορὰ ἀριστερά», πρὸ κειμένου νὰ δοῦμε στὴν πρᾶξιν τὸ τὶ σημαίνει καὶ ὁ πραγματικὸς σοσιαλισμός. (Κομμουνισμὸς εἶναι, ἀλλὰ κάποιοι ἀρνοῦνται, ἀκόμη, νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν…!!!)
Ὄχι ὁ …«χαϊδευτικός» καὶ προπαρασκευαστικὸς (τύπου μΠατΣοΚ καὶ ΝουΔουλάρας), ἀλλὰ ὁ σκληροπυρηνικός, ὁ ὁλοκληρωτικός, ὁ δίχως ἐπιστροφή.
Κι ἐπεὶ δὴ ὡς κοινωνίες τὴν πατήσαμε, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ἱστορία γνωρίζουμε, οὔτε γλῶσσα μά, κυρίως, οὔτε συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς πρεσβεύουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ὁλοκληρωτικὰ (τραπεζικά) καθεστώτα, πέσαμε μὲ τὰ μοῦτρα στὸν ἀγῶνα ἀναδείξεως καὶ ἐπιβολῆς τῶν ἀριστεροχριστιανιστῶν (γιὰ τὴν ὥρα), ποὺ προοδευτικῶς καταλήγουν ἁπλῶς τραπεζικοὶ δάκτυλοι.
(Ἀργήσαμε ἀλλὰ ἀρχίσαμε νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα πλέον…!!!)

Ἡ κωμωδία τῆς ἡμέρας: «Τσιπραίϊκο …Μοσάντ καὶ λαθρομετανᾶστες»…. μὴν τὸ χάσετε!!

Συνέχεια

Ὑπόθεσις Γεωργιάδη στό …συρτάρι;

Σύστημα ἀκυρώσεως ὑποθέσεων διὰ τῶν ἐπαναλαμβανομένων …ἀναβολῶν!!!
Ὅπως Siemens…
Ὅπως Ὀλυμπιακὰ ἔργα…
Ὅπως ἐξοπλιστικά…
Ὅπως «ἐπιτροπὴ χρέους»…
Ὅπως λέμε παιδεραστικὰ δικαστικὰ κυκλώματα… Συνέχεια

Βρεταννοί καλλιτέχνες κατά τῆς πρωθυπουργοῦ τους;

Ναὶ καλέ… Λογικότατον εἶναι, ἐφ΄ ὅσον ἔφθασαν διακόσιοι Βρεταννοὶ καλλιτέχνες νὰ διαμαρτύρονται κατὰ τῆς Τέρέζας Μέι, ποὺ ἀπεφάσισε, λέει, νὰ ἀναβάλῃ τὴν «βρεταννοποίησιν» τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν στὴν χώρα τους.
Προσοχή!!! Ὄχι νὰ τὴν ἀκυρώσῃ, ἀλλὰ νὰ τὴν ἀναβάλη λέμε…!!!

Στὴν πραγματικότητα ἅπαντες οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες (πλὴν αὐτῶν τῆς Οὐγγαρίας) στρέφονται κατὰ τῶν ἰσλαμολάγνων κυβερνήσεών τους καὶ κατὰ τῆς ἰσλαμοποιημένης Ἡνωμένης Εὐρώπης.
Ἁπλῶς στὴν Βρεταννία θέλουν, ἐπὶ πλέον, νὰ κόψουν τὸν …βῆχα σὲ κάθε ἕναν ποὺ σκέπτεται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἰσλαμοποίησίν του!

200 Βρεταννοί σταρ κατά της Μέι για το μεταναστευτικό

Συνέχεια

Μ.Κ.Ο., μία πολιτικὴ σκευωρία κι ἐπαγγελματικὴ ἀπάτη ὀλκῆς

Μὲ τὴν εἰβολὴ τῶν λαθροπροσφύγων στὴν ἑλληνικὴ γῆ ἔτρεξαν διάφοροι «ἀλληλέγγυοι» τῆς ἀριστερομπαχαλόας καὶ ἀριστεροαναρχίας νὰ σχηματίσουν Μ.Κ.Ο., γιατὶ οἱ ἠλίθιοι τῆς Εὐρώπης ἔδιδαν ἀφθονία χρήματος σὲ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις. Συνέχεια

Χρῆμα νὰ ῥέῃ…

72% Ἑλληνικὰ λεφτὰ σὲ ΜΚΟ γιὰ τὰ χὸτ σπότ, ὅπου μὲ τὶς ἀνοικτὲς δομὲς δικαιολογοὺν ἔξοδα γιὰ 3000 μερίδες φαγητοῦ, βγάζουν τὶς 300 καὶ τὰ ὑπόλοιπα πηγαίνουν στὴν τσέπη καὶ γίνονται μερσεντὲς καὶ πόρσε.
Ὅλα αὐτὰ καὶ τὸ φαγοπότι μὲ στοιχεῖα πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες στὸ ΑΡΤ TV. Συνέχεια