Ὑπὲρ …νηστεύσαντες!!!

Ἡμέρες νηστείας

Δεῖτε, φίλοι μου, πῶς βαπτίζεται τὸ κρέας ψάρι, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς νηστείας, μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδη, «ἡ Πάπισσα Ἰωάννα».

Συνέχεια

Λέμε ὁλομέλεια κι ἐννοοῦμε…;

Ὁλομέλεια Εὐρωκοινοβουλίου,  μετεδίδετο προχθὲς (στὶς 2:40 μ.μ.), γιὰ τὴν συνεδρίαση τῆς προηγουμένης ἡμέρας

Θέμα: Ἡ πορεία τῆς δευτέρας ἀξιολογήσεως τοῦ προγράμματος οἰκονομικῆς προσαρμογῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Θεοὶ σὲ ἀπόγνωσιν…

Αἴθουσα ἀναχωρήσεων, ἀρ. 26, Ἀεροδρόμιον Σπάτων, προχθές.

Ἐπίτοιχη φωτογραφία, μεγάλων διαστάσεων, τοῦ διεθνοῦς φήμης Ἕλληνος καλλιτέχνου-φωτογράφου, Τάσσου Βρεττοῦ.
Ἔτσι, γιὰ νὰ τὰ βλέπουν καὶ οἱ ξένοι…

Συνέχεια

Τὸ φίλημα…

Ἕνα κείμενο σὲ ἐξαιρετικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Παπαφλέσσα, κατὰ τὴν Μάχη στὸ Μανιάκι, στὶς 20 Μαΐου 1825.

ἘλευθερίαΤὸ φίλημα... Συνέχεια

Ἡ νίκη τοῦ Παιωνίου

Η ΝΙΚΗ τοῦ Παιωνίου
 
21η Δεκεμβρίου 1 8 7 5.
******************************

Οἱ ἀνασκαφὲς σὲ πλήρη ἐξέλιξη, στὸν χῶρο τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας.
Οἱ ἀρχαιολόγοι ἀφαιροῦν τὰ φερτὰ ὑλικὰ καί, ὢ τοῦ θαύματος, ἕνα ἐκπληκτικὸ ἄγαλμα ξεπροβάλλει κάτω ἀπὸ αὐτά.
Εἶναι τὸ ὑπερφυσικοῦ μεγέθους ἄγαλμα τῆς Νίκης, τοῦ γλύπτου Παιωνίου, ἀπὸ τὴν Μένδη τῆς Χαλκιδικῆς.Ἡ νίκη τοῦ Παιωνίου4

Τὸ ἄγαλμα ἤταν ἀνάθημα τῶν Μεσσηνίων καὶ Ναυπακτίων, συμμάχων τῶν Ἀθηναίων, γιὰ τὴν νίκη τους κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν, στὴν Σφακτηρία, τὸ 421 πχ.
Εἶναι τὸ καλλίτερα σωζόμενο ἔργο τοῦ Παιωνίου, ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο κορυφαῖος γλύπτης τῆς ἐποχῆς. Εἶναι τὸ παλαιότερο γνωστὸ ἄγαλμα Νίκης, ξεπερνώντας κατὰ 200 περίπου χρόνια τὴν περίφημη Νίκη τῆς Σαμοθράκης, ποὺ βρίσκεται στὸ Λοῦβρο. Συνέχεια

Γεώργιος Σεφέρης

(βλέποντάς τον μόνον ὡς ποιητὴ καὶ ὄχι ὡς πολιτικό).

Σὰν σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 1963, ἡ ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου Νόμπελ, στὸν μεγάλο μας ποιητή, στὴν Στοκχόλμη.

*** Η ὁμιλία του, κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ Λογοτεχνίας, στὴν Στοκχόλμη*** Γεῶργιος Σεφέρης5

«Τούτη τὴν ὥρα αἰσθάνομαι πὼς εἶμαι ὁ ἴδιος μία ἀντίφαση. Ἀλήθεια, ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία, ἔκρινε πὼς ἡ προσπάθειά μου σὲ μία γλώσσα περιλάλητη ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ στὴν παροῦσα μορφή της περιορισμένη, ἄξιζε αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ διάκριση. Θέλησε νὰ τιμήσει τὴ γλώσσα μου, καὶ νὰ – ἐκφράζω τώρα τὶς εὐχαριστίες μου σὲ ξένη γλώσσα. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ δώσετε τὴ συγνώμη ποὺ ζητῶ πρῶτα -πρῶτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Συνέχεια