Δυτικῆς κοινωνίας ἑστίες μολύνσεως

Τὰ παλαιὰ ἐλιτίστικα πανεπιστήμια τοῦ Χάρβαρτ, τοῦ Γέηλ, τοῦ Στάνφορτ κλπ, ἀποτελοῦν ἑστίες μολύνσεως τῆς δυτικῆς κοινωνίας.

Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ κάποτε ἀποτελοῦσαν τὸ βαρύ τους πυροβολικό, ἔχουν ἐξελιχθῇ σὲ πεδία δράσεως νεο-μαρξισμοῦ καὶ μεταμοντερνισμοῦ, μὲ τὸν παραπεϊστικὸ τίτλο σπουδές (στάντις), ἀντικειμένων χωρὶς ἀντικείμενο. Συνέχεια

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Ἡ Ἄνω Βόλτα, πρῴην γαλλικὴ ἀποικία, ἀπέκτησε τὴν ἀνεξαρτησία της τὸ 1960, χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἐλευθερία της, ἀφοῦ παρέμεινε ἐξηρτημένη ἀπὸ τὴν Γαλλία, ποὺ ὑποβοηθουμένη ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους φυλάρχους, ὁλιγάρχες καὶ ξεπουλημένους πολιτικούς, ἐκμεταλλεύετο προνομιακὰ τὸν ἀγροτικό της πλοῦτο, κυρίως τὸ βαμβάκι.
Αὐτὴ ἦταν ἄλλωστε ἡ οὐσία τῆς «ἀνεξαρτησίας», ὄχι ἡ ἐλευθερία τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ μετατροπὴ τοῦ δαπανηροῦ καὶ αἱμοσταγοῦς ἀποικιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σὲ τηλε-ἀποικιοκρατία. Συνέχεια

Ποιός (πραγματικά) διοικεῖ τήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί 30 χρόνια;

Ἐρώτημα γιὰ δυνατοὺς …λύτες: Ποιός διοικεῖ τήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί σχεδόν 30 χρόνια;
Νὰ δόσω καὶ μίαν βοήθεια…: τὸ παρατσοῦκλι του εἶναι «ὁ μικρός»…

 

Ὥρα ὅμως νὰ ἀπαντήσω στὸ σημερινό μας ἐρώτημα…

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια (ἀπὸ τὸ 1987 συγκεκριμένα), ἀκούγεται συνέχεια ἀπὸ ὑψηλὰ ἱσταμένους πολιτικοὺς κύκλους ἡ φράσις: «ἔ, ἐν τάξει. Θὰ τὸ λύσῃ ὁ μικρός»…
Ἀκούγεται ἐπίσης ἡ φράσις: «πῆγες ἀπ’ τόν μικρό;».
Συνέχεια

Ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ …«κτενίζονται»!!!

Δήμευσις δημοσίου πλούτου, ὑπερφορολόγησις, δήμευσις ἰδιωτικῶν περιουσιῶν, ἀνεργία στὰ ὕψη, ἀμέτρητες ἐπιχειρήσεις μὲ λουκέτα, χιλιάδες ἄστεγοι, οὐρὲς στὰ συσσίτια, ἠλεκτρονικοὶ πλειστηριασμοί, παιδιὰ ὑποσιτισμένα, μισὸ ἑκατομμύριο Ἕλληνες πρόσφυγες (οἰκονομικοὺς μετανάστες τοὺς ἀποκαλοῦν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι πρόσφυγες, ἐφ΄ ὅσον διώκονται ἀπὸ τὸ ἐγχώριο καθεστώς), κατηργημένα σύνορα, ἑκατομμύρια λαθροέποικοι, ἐγκληματικότης στὰ ὕψη…
…κι αὐτὰ τὰ σιχάματα, γιὰ τὰ μόνα ποὺ ἐνδιαφερονται, εἶναι νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες ὁλοκληρώσεως τῆς ἀτζέντας τοῦ πSoros:

Συνέχεια

Βιαία ἐπιβολὴ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους

Διαβᾶστε κι ἀναδημοσιεύστε!!!!!!!!
(ὅποιος / ὅποια διαθέτει «κοχόνες» τέλος πάντων…)

«Ὁ Τελικὸς Στόχος εἶναι ὁ Διὰ τῆς Βίας συντονισμὸς ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου: Αὐτό, θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν μίξη τῶν φυλῶν, μὲ στόχο νὰ δημιουργηθῇ στὴν Εὐρώπη μία μελαμψὴ (ψευδο)-φυλή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, 1.5 (ἐνάμιση) ἑκατομμύριο «μετανάστες» ἀπὸ τὸν «τρίτο κόσμο», θὰ ἀποικίζουν τὴν Εὐρώπη κάθε χρόνο. Συνέχεια

Διατηρώντας τοὺς χαχόλους πάντα χαχόλους!!!

Πολὺ σωστὰ ἐπάνω παρουσιάζεται τὸ χρῆμα, ἀλλά, γιὰ ἄγνωστον λόγο, δὲν παρουσιάζεται ὁ πανταχοῦ παρὸν καὶ τὰ πάντα ἐλέγχων τοκογλύφος.
Τὸ ἐὰν θὰ λέγεται βασιλεία, δικτατορία, κομμουνισμός, ἐθνικοσοσιαλισμός, φασισμὸς ἢ δημοκρατία τὸ μοντέλο, δὲν ἔχει σημασία. Παραμένει προσχηματικό. Τὸ μοντέλον εἶναι ἴδιο ὁπουδήποτε…!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ ἐντέχνως διατηρῶνται οἱ συνθῆκες δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;) στὰ ὅρια τῆς ἀνομίας, τὸ πρῶτο ποὺ ἀντιλαμβάνεται κάποιος πολίτης, ὅταν θεωρεῖται ἐπισήμως πολίτης, εἶναι πὼς ἐὰν δὲν …συμπλεύσῃ μὲ τὴν γραμμὴ τῆς πολιτείας, τότε θὰ στοχοποιηθῇ καὶ τελικῶς, ἐὰν κριθῇ ἀπαραίτητον, θὰ ἀφανισθῇ. Συνέχεια