Ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ …«κτενίζονται»!!!

Δήμευσις δημοσίου πλούτου, ὑπερφορολόγησις, δήμευσις ἰδιωτικῶν περιουσιῶν, ἀνεργία στὰ ὕψη, ἀμέτρητες ἐπιχειρήσεις μὲ λουκέτα, χιλιάδες ἄστεγοι, οὐρὲς στὰ συσίτια, ἠλεκτρονικοὶ πλειστηριασμοί, παιδιὰ ὑποσιτισμένα, μισὸ ἑκατομμύριο Ἕλληνες πρόσφυγες (οἰκονομικοὺς μετανάστες τοὺς ἀποκαλοῦν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι πρόσφυγες, ἐφ΄ ὅσον διώκονται ἀπὸ τὸ ἐγχώριο καθεστώς), κατηργημένα σύνορα, ἑκατομμύρια λαθροέποικοι, ἐγκληματικότης στὰ ὕψη…
…κι αὐτὰ τὰ σιχάματα, γιὰ τὰ μόνα ποὺ ἐνδιαφερονται, εἶναι νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες ὁλοκληρώσεως τῆς ἀτζέντας τοῦ πSoros:

Συνέχεια

Βιαία ἐπιβολὴ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους

Διαβᾶστε κι ἀναδημοσιεύστε!!!!!!!!
(ὅποιος / ὅποια διαθέτει «κοχόνες» τέλος πάντων…)

«Ὁ Τελικὸς Στόχος εἶναι ὁ Διὰ τῆς Βίας συντονισμὸς ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου: Αὐτό, θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν μίξη τῶν φυλῶν, μὲ στόχο νὰ δημιουργηθῇ στὴν Εὐρώπη μία μελαμψὴ (ψευδο)-φυλή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, 1.5 (ἐνάμιση) ἑκατομμύριο «μετανάστες» ἀπὸ τὸν «τρίτο κόσμο», θὰ ἀποικίζουν τὴν Εὐρώπη κάθε χρόνο. Συνέχεια

Διατηρώντας τοὺς χαχόλους πάντα χαχόλους!!!

Πολὺ σωστὰ ἐπάνω παρουσιάζεται τὸ χρῆμα, ἀλλά, γιὰ ἄγνωστον λόγο, δὲν παρουσιάζεται ὁ πανταχοῦ παρὸν καὶ τὰ πάντα ἐλέγχων τοκογλύφος.
Τὸ ἐὰν θὰ λέγεται βασιλεία, δικτατορία, κομμουνισμός, ἐθνικοσοσιαλισμός, φασισμὸς ἢ δημοκρατία τὸ μοντέλο, δὲν ἔχει σημασία. Παραμένει προσχηματικό. Τὸ μοντέλον εἶναι ἴδιο ὁπουδήποτε…!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ ἐντέχνως διατηρῶνται οἱ συνθῆκες δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;) στὰ ὅρια τῆς ἀνομίας, τὸ πρῶτο ποὺ ἀντιλαμβάνεται κάποιος πολίτης, ὅταν θεωρεῖται ἐπισήμως πολίτης, εἶναι πὼς ἐὰν δὲν …συμπλεύσῃ μὲ τὴν γραμμὴ τῆς πολιτείας, τότε θὰ στοχοποιηθῇ καὶ τελικῶς, ἐὰν κριθῇ ἀπαραίτητον, θὰ ἀφανισθῇ. Συνέχεια

Ξεχάσαμε ὅμως τὸν …«ἀγαθιάρη» πρόεδρο τῆς Οὐρουγουάης!!!

Ἀφοῦ λοιπὸν ἀνακαλύψαμε πὼς δὲν ἦταν καὶ τόσο …ἀγαθιάρης.

Συνέχεια

Ξε-θάβοντας ἕνα μῖσος ποὺ «κουκουλώνεται» ἐδῶ κι αἰῶνες…

Κρίνοντας ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια ποὺ συμβαίνουν αὐτὴν τὴν περίοδο στὴν Τουρκία, μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε πολλὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ποιὸν οἱ λαοὶ (καὶ εἰδικῶς σήμερα οἱ Τοῦρκοι) θεωροῦν ὡς ὑπεύθυνο γιὰ τὰ δεινά τους.

Τὸ παραπάνω ἄρθρον θεωρεῖ ὡς ἐγκέφαλον τῆς ἐπιθέσεως τὸν Ἐρντογὰν (τὶ πρωτότυπον!!!) καὶ ἀναφέρεται σὲ μερικὲς ἀκόμη ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθη ἡ κεντρικὴ συναγωγὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Συνέχεια

Γκρεμίζουμε ὅμως ἀκόμη …«τείχη» (πάντα προγραμματισμένα!!!)

Τὴν ἴδια ἡμέρα, ποὺ οἱ Γάλλοι γκρεμίζουν τὴν Βαστίλη τὸ 1789,
στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017: Συνέχεια