Ξηλώνοντας τὶς …εἰκόνες!!!

Ἄαααααααααααχχχχχχχχχχχχχχχχχ…………… Συνέχεια

Χάνει τόν «ἀρχιεπίσκοπό» του ὁ Σῶῤῥας;

Ὁ πσῶῤῤας ξέμεινε ἀπὸ ἀρχιεπίσκοπο.
Δέν τά βρῆκαν στήν μοιρασιά;
Δέν τοῦ βγῆκε τό …«κονέ»;
Δέν ἄντεξαν τίς ἐπιθέσεις ἀπό τά δημοσιεύματα;
Σὲ κάθε περίπτωσιν ξεκίνησαν τὰ …στολίσματα, τὶς βρισιὲς καὶ τὶς προειδοποιήσεις ἀμφότεροι.
Οἱ δὲ ἀποκαλύψεις ποὺ ἀναδύονται ἀπὸ τὰ ὑβριστικά τους σημειώματα εἶναι ἐνδιαφέρουσες.Χάνει τόν «ἀρχιεπίσκοπό» του ὁ Σῶῤῥας;6


(Ὑπογραμμίζω μὲ κόκκινα γράμματα τὰ …κοσμητικά, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς σχετικὲς ἀποκαλύψεις!!! Ἡ …«ὀρθογραφία» τους μένει ὡς ἔχει.)
Συνέχεια

Ὥρα νὰ τελειώνουμε μὲ τὸν Σῶῤῥα

Ὥρα νὰ τελειώνουμε μὲ τὸν Σῶῤῥα27

Τὸ νὰ διαπιστώνῃς κάθε στιγμή, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πὼς ἔχουμε μπλέξει μὲ ὅλων τῶν ἐπιπέδων τοὺς ἀπατεῶνες, εἶναι μία διαρκὴς ἀπογοήτευσις.
Τὸ νὰ ἀνακαλύπτῃς σὲ κάθε σου βῆμα πὼς ἡ δικαιοσύνη κινεῖται πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ δικαίου σὲ …ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις μόνον, μὲ μεγάλη βραδύτητα κι ἐφ΄ ὄσον φυσικὰ δὲν θίγονται διαπλεκόμενοι καὶ …προστατευόμενοί της, εἶναι μία τρομακτική, γιὰ τὸν περισσότερο κόσμο, συνειδητοποίησις, ποὺ ἀπογυμνώνει τὴν κατ’ ἐπίφασιν « Συνέχεια

Πανθρησκεία καὶ σχολεῖο

Ἐδημοσιεύθη προσφάτως στὸν τῦπο μιὰ δήλωσις-μήνυμα τοῦ ΜητροπολίτουΠειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Ἑλληνισμό:

«Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μάθῃ ὁ λαός μας ἐπειγόντως, εἶναι αὐτὸ πού, δυστυχῶς, ἀποκρύπτεται μεθοδικά: ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ για τοὺς ὀρθοδόξους μόνον μαθητὲς καὶ μαθήτριες, εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τοῦ θρησκειολογικοῦ προγράμματος σπουδῶν γιὰ νέους, τῆς νέο-βουδιστικῆς παγκοσμίου ὀργανώσεως Ἀριγκάτου, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖται ἀφειδῶς ἀπὸ τὸν γνωστὸ ἀμερικανὸ ὁλιγάρχη Ντέιβιντ Ῥοκφέλερ»

Συνέχεια

Τί δουλειά ἔχει ἡ …«ἀλεποῦ» στό «παζάρι»;

Ὅλοι μας, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μᾶς ἑτοιμάζουν μίαν ὡραιοτάτη πανθρησκεία, πρὸ κειμένου νὰ μαζέψουν ὅλα τὰ ἀδέσποτα …ζωντανά, ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὶς νέες γενοκτονίες, μὲ στόχο νὰ τὰ ξαναμαντρώσουν. Κι ὅταν λέῳ …ζωντανά, νὰ συνεννοούμεθα. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κινοῦν τὰ νήματα …ζωντανὰ παραμένουμε. Τί δουλειά ἔχει ἡ ...«ἀλεποῦ» στό «παζάρι»;1 Συνέχεια

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

 

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;18Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν φίλος μοῦ ἔστειλε μίαν σημείωσιν, ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίον.
Στὴν σημείωσιν αὐτὴν κάποιος, πρώην END-ο-έλλην καὶ νῦν σωῤῥοέλλην, παρουσίασε μίαν ὁμιλία τοῦ Λαμπράκη, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013.
Μία ὁμιλία ποὺ ΔΕΝ εἶχα ἀκούσει, διότι μὲ τὶς τόσες παραβομάρες τους, εἰλικρινῶς ΔΕΝ ἄντεχα δύο καὶ τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ  τοὺς βλαμμένους. Τοὐλάχιστον ἔτσι τοὺς ἀντιλαμβανόμουν ἔως προσφάτως.  Διότι προσφάτως ἄρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅλοι αὐτοὶ ΔΕΝ εἶναι παλαβοὶ ἀλλὰ κοινοὶ ἀπατεῶνες, ποὺ ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, στοχεύουν σὲ τρία πολὺ σημαντικὰ σημεῖα: Συνέχεια