Βαρουφακικές …«σωτηρίες»;

Θὰ γέλαγα, ἐὰν δὲν ἤμουν τόσο, μὰ τόσο, νευριασμένος.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος πληρώθηκε μὲ ἕνα (1) ἑκατομύριο εὐρώ, μὰ κι ἀκόμη πληρώνεται ὡς σύμβουλος, γιὰ νὰ μᾶς πῇ ὅτι θὰ ἐδινε στοὺς στενοὺς δημοσίους ὑπαλλάλους κοντὰ στὸ χιλιάρικο (ἐτησίως) σὲ κουπόνια, γιὰ νὰ πληρώσουν τὴν ἐφορία καὶ κάποιο …στραβὸ ἔξοδο σὲ σοῦπερ μάρκετ!!!
Σὲ ἀνθρώπους δηλαδὴ ποὺ ἤδη παρακρατεῖται ἡ ἐφορία.
Συνέχεια

Δανεικὰ δὲν πήραμε μαζὺ μὲ τὸ 4ον μνημόνιον…

…ἤ, μὲ λιγότερα λόγια, αὐτό…

«Οἱ δικές μου γνώσεις στὰ οἰκονομικὰ εἶναι στὰ ἐπίπεδα τοῦ μπακάλη. Δὲν καταλαβαίνω πολλὰ ἀπὸ οἰκονομικά»

«Χωρὶς αὐτό», -ὅπως εἶπε- «νὰ θεωρηθῇ μομφὴ πρὸς τοὺς μπακάληδες.»

«Δὲν ὑπάρχει μὲ ἀκρίβεια ὅτι γιὰ κέθε μέτρο ποὺ χάνεται θὰ ὑπάρχη καὶ ἕνα εὑρῶ ποὺ ἀναπληρώνεται» εἶπε ὁ βουλευτὴς τῆς πλειοψηφίας.

Φυσικά. Γιατί νά θεωρηθῇ μομφή;;
Ὁ μπακάλης ἔχει μαγαζὶ καὶ πρέπει νὰ παλέψῃ μὲ τὴν ἐφορία, τὰ τρόφιμα

ποὺ λήγουν, τὶς ἐπιταγές, τοὺς φόρους. Ἂν δὲν τοῦ κάτσῃ, καταστρέφεται. Δὲν παίρνει μισθὸ ἐργατοπατέρος βρέξει χιονίσει. Οὔτε μισθὸ βουλευτοῦ.

Συνέχεια

Βούλγαροι στήνουν …ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν!!!

Ἔχω κλάψει ἀπὸ τὸ γέλιο!!!

Οἱ Βούλγαροι σηκώνουν τριῶν μέτρων ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν, στὴν Σόφια, γιὰ τὶς προσπάθειές του ἐνάντια στὸ Ἀνατολικὸ Μπλόκ, ποὺ ὁδήγησαν στὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Βουλγαρία καὶ στὴν ἐγκαθίδρυση τῆς δημοκρατίας! Συνέχεια

Φτωχοὶ πολῖτες, ἄβουλοι ψηφορόροι

Φθάνουν πιὰ οἱ δηλώσεις. Ἔλεος. Τραβᾶτε νὰ φηφίστε καὶ σταματῆστε τὸ παραμῦθι.

Συνέχεια

Διότι στὸ ἴδιο πλοῖο ἐπιβάτες εἴμαστε ὅλοι

Διαβάζοντας γιὰ τὸ νέο μνημόνιο, μοῦ ἔκαναν μερικὰ πράγματα ἐντύπωση.

  • Τὰ μέτρα εἶναι 95% φόροι καὶ 5% κόψιμο δαπανῶν. Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὁδηγήσῃ κάπου. Ἡ λογικὴ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὅτι προσπαθοῦμε γιὰ ἐπενδύσεις καὶ γιὰ δουλειὲς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας. Αὐτὸ ποὺ κάνουμε τώρα εἶναι
    — ἁπαλλοτριώνουμε σπίτια καὶ οἰκόπεδα μὲ ΕΝΦΙΑ καὶ ἀποποιήσεις κληρονομιᾶς.
    —κάνουμε δήμευση καταθέσεων μὲ φόρους ποὺ δεν εἶναι δυνατὸν νὰ πληρωθοῦν, πόσο μᾶλλον κάποιος νὰ ἐπενδύσῃ ἐπὶ πλέον.
    —σὲ ἀντίμετρο δίδουμε ψίχουλα ἐλεημοσύνης, προσλαμβάνουμε μετακλητοὺς δεκάδες χιλιάδες καὶ ὑποσχόμεθα θέσεις συμβασιούχων. Συνέχεια
Πραγματικοὶ φασίστες…

Ἐπέτειος τῆς Μαρφὶν σήμερα.

Τὸ φασιστάκι ὁ «Πιτσιρίκος», εἶχε ποστάρη αὐτὸ τὸ μνημιῶδες τότε.
Δὲν πῆρε ἐμπρὸς ἡ ΕΣΗΕΑ, τὸ ΕΣΡ.
Δὲν τὸν κατεδίκασε κάποιος, σὰν τὸν «γέροντα Παστίτσιο».

Πραγματικοὶ φασίστες... Συνέχεια