Βολικό κι …ἀναμενόμενον τό κτύπημα κατά Παπαδήμου;;;

Παιχνίδια πρακτόρων;

«Πολύ θα βόλευε την κυβέρνηση μια κατάσταση χάους, ένα τρομοκρατικό κτύπημα ή κάτι που θα προκαλούσε πανελλήνιο σοκ και θα κοίμιζε τον κόσμο».

Συνέχεια

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Χάθηκαν οἱ μηνύσεις γιά ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση καί οἱ ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τῶν «δημητράδων»; Συνέχεια

Ζήτω τὰ μνημόνια καὶ …λίγο ἀκόμη!!!

Μία χώρα ποὺ πεινᾶ…
Μία χώρα ποὺ ἐξαφανίζεται…
Μία χώρα ποὺ τελειώνει…
…ἀλλὰ τῆς ὁποίας κάποιοι (ἂς ποῦμε) πολῖτες ἀσχολοῦνται ἀκόμη μὲ τὸ ἐὰν τῆς δικῆς τους ὁμάδος οἱ (ἂς ποῦμε) ἀγῶνες εἶναι καλλίτεροι ἀπὸ τῶν ἄλλων ὁμάδων τοὺς (ἂς ποῦμε) ἀγῶνες. Συνέχεια

Θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἐάν…

…εἶχαν πετάξη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὶς μάσκες τους τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα.
Καὶ θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἀκόμη καὶ σήμερα, πραγματική, διότι ἐμεῖς ἀκόμη θὰ ζούσαμε τὸν  …μῦθο μας, ἐφ΄ ὅσον δὲν θὰ ἀπαιτεῖτο μισὸς αἰὼν ἀκόμη γιὰ νὰ δοῦμε κατάματα τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοί μας …«ἡγέτες»!!! Συνέχεια

Χώρα παραγωγῆς νέων ἀποκεφαλιστῶν ἡ Ἑλλάς!!!

Στὶς 26 Μαρτίου ἐκδήλωσις ἔλαβε χώρα στὸ Γκάζι (Τεχνόπολις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων), ὅπου διαφόρων ἡλικιῶν μουσουλμανόπαιδα ἐπέδειξαν τὸ πόσο καλοὶ νεο-ἀποκεφαλιστὲς ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ γίνουν, ἀναδεικνύοντας καὶ στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, πὼς μποροῦν θαυμάσια νὰ ὑπάρχουν ἀνενόχλητοι γιὰ νὰ ἐπανδρώσουν, συντόμως, τὶς τάξεις τῶν ταγμάτων ἐκκαθαρίσεως πληθυσμῶν παγκοσμίως.
Κοινῶς;
Μαζάνθρωποι ποὺ ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ σφάξουν (καὶ νὰ σφαγοῦν) στὸ ὄνομα κάποιας θρησκείας, λέει.
(Ὁ μηχανισμὸς εἶναι ἴδιος, γιὰ κάθε λαὸ παγκοσμίως, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν τὸ πρόσχημα εἶναι θρησκευτικό, οἰκονομικὸ ἢ πολιτικό.)
Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως …«ἐπιλεκτική» ἀθεΐα!!!

Εἰδικῶς λόγῳ τῶν ἡμερῶν, ποὺ γιὰ ἐμέναν δὲν σημαίνουν κάτι, ἀλλὰ γιὰ μεγάλην μερίδα τῶν συμπατριωτῶν μας σημαίνουν πολλά…
Εἰδικῶς γιὰ τὰ πρακτοράκια τῶν στοῶν καὶ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως οἱ «ἐγκέφαλοι» τῆς «Ἑνώσεως Ἀθέων», πού, ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον κατὰ περίπτωσιν, ἀνακοινώνουν …«δράσεις» τους… Συνέχεια