Θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἐάν…

…εἶχαν πετάξη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὶς μάσκες τους τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα.
Καὶ θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἀκόμη καὶ σήμερα, πραγματική, διότι ἐμεῖς ἀκόμη θὰ ζούσαμε τὸν  …μῦθο μας, ἐφ΄ ὅσον δὲν θὰ ἀπαιτεῖτο μισὸς αἰὼν ἀκόμη γιὰ νὰ δοῦμε κατάματα τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοί μας …«ἡγέτες»!!! Συνέχεια

Χώρα παραγωγῆς νέων ἀποκεφαλιστῶν ἡ Ἑλλάς!!!

Στὶς 26 Μαρτίου ἐκδήλωσις ἔλαβε χώρα στὸ Γκάζι (Τεχνόπολις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων), ὅπου διαφόρων ἡλικιῶν μουσουλμανόπαιδα ἐπέδειξαν τὸ πόσο καλοὶ νεο-ἀποκεφαλιστὲς ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ γίνουν, ἀναδεικνύοντας καὶ στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, πὼς μποροῦν θαυμάσια νὰ ὑπάρχουν ἀνενόχλητοι γιὰ νὰ ἐπανδρώσουν, συντόμως, τὶς τάξεις τῶν ταγμάτων ἐκκαθαρίσεως πληθυσμῶν παγκοσμίως.
Κοινῶς;
Μαζάνθρωποι ποὺ ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ σφάξουν (καὶ νὰ σφαγοῦν) στὸ ὄνομα κάποιας θρησκείας, λέει.
(Ὁ μηχανισμὸς εἶναι ἴδιος, γιὰ κάθε λαὸ παγκοσμίως, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν τὸ πρόσχημα εἶναι θρησκευτικό, οἰκονομικὸ ἢ πολιτικό.)
Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως …«ἐπιλεκτική» ἀθεΐα!!!

Εἰδικῶς λόγῳ τῶν ἡμερῶν, ποὺ γιὰ ἐμέναν δὲν σημαίνουν κάτι, ἀλλὰ γιὰ μεγάλην μερίδα τῶν συμπατριωτῶν μας σημαίνουν πολλά…
Εἰδικῶς γιὰ τὰ πρακτοράκια τῶν στοῶν καὶ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως οἱ «ἐγκέφαλοι» τῆς «Ἑνώσεως Ἀθέων», πού, ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον κατὰ περίπτωσιν, ἀνακοινώνουν …«δράσεις» τους… Συνέχεια

Ὑφαρπαγὴ κατοικίας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους!!!

Τώρα καταλαμβάνουν καὶ σπίτια ἀνυπερασπίστων πολιτῶν οἱ ἀλῆτες, σπάζοντας πόρτες!!!

Οἱ νοικοκύρηδες ἂς μείνουν στὸν δρόμο!
Δὲν τοὺς νοιάζει!!!
Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει σωτηρία…

Πήρε το μάτι μου, τελείως στο φτερό, μιαν είδηση, ότι κάποιοι θα μαζευθούν την Μεγάλη Παρασκευή και θα τρώνε δημοσίως κρέας, για να την πέσουν στους θρησκευομένους που νηστεύουν. Είχα ξανακούσει και παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, για παρόμοιο περιστατικό.

Συνέχεια

Ἰδεολόγοι ἤ προβοκάτορες;

«Διδάκτωρ» Πανεπιστημίου Αἰγαίου προσπαθεῖ νὰ ταὐτίσῃ, μὲ τὴν γνωστὴ τακτικὴ (ψυχολογικὸς πόλεμος, ἐνοχικὰ σύνδρομα) αὐτοὺς ποὺ παρίστανται στὴν ὑποστολὴ τῆς σημαίας, μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν Χρυσῆ Αὐγή…
Σκοπός;
Νὰ ἀποτύχῃ τὸ σημερινὸ κάλεσμα, γιὰ εὐρεία παρουσία πολιτῶν τῆς Μυτιλήνης στὴν ὑποστολῆ τῆς σημαίας… Συνέχεια