Ψέμμα, προπαγάνδα καὶ πολιτικὰ παιχνίδια, ἐπάνω στὰ καμμένα

Ἡ χώρα κατεκάη, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.
Ἀκόμη κι ὁ «ἐξ οὐρανοῦ Θεὸς τῆς Ἑλλάδος» μᾶς ἐγκατέλειψε!!!

Ἴσως τώρα εἶναι ὁ καιρὸς γιὰ συνειδητὴ ὀργάνωση, ὀρθὸ σχεδιασμό, πρόσληψη ἱκανοῦ κι ἐμπείρου προσωπικοῦ, ἀγορὰ καταλλήλων μέσων πυροσβέσεως καὶ ἐπιδιόρθωση τῶν ὑπαρχόντων.

Ὁ τελευταῖος πνεύμων τῶν Ἀθηνῶν κατεκάη λόγῳ ἐλλείψεως ὀργανώσεως καὶ συντονισμοῦ, ἀλλὰ κυρίως λόγῳ μεγάλης ἀδιαφορίας. Συνέχεια

Δὲν ὑφίσταται κάποια …«ἔξοδος στὶς ἀγορές»!!!

«Στημένη ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορές,  ἔλεγε ὁ Τσίπρας τὸ 2014.

«Δανείζονται πανάκριβα, μὲ 5 % ἀντὶ τὸ ἰσχῦον 1,5% καὶ καταχρεώνουν τὴν χώρα», ἔλεγε τότε κι ὁ Παπαδημούλης!

Τώρα δανείζονται μὲ 4,95% καὶ …πανηγυρίζουν ποὺ θὰ ἀνταλλάξουν ἐκεῖνο τὸ ἴδιο ὁμόλογο τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ! Συνέχεια

Βενεζουέλα ὡς παράδειγμα πρὸς …ἀποφυγήν!

Ἡ Ἑλλὰς νὰ προσέξῃ γιὰ νὰ μὴν γίνῃ Βενεζουέλα!!

Ἡ Βενεζουέλα, παρεπιπτόντως, ἔχει κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα 18.000 δολλάρια, δηλαδὴ 500 δολλάρια παραπάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ συνολικό της ΑΕΠ εἶναι 570 δισεκατομμύρια δολλάρια, δηλαδὴ εἶναι ἡ 20η σὲ μέγεθος μεγαλυτέρα οἰκονομία παγκοσμίως. Συνέχεια

Ψευδαισθήσεις καὶ πραγματικότης…

«Ἡ Ἑλλὰς ἐπιστρέφει στὶς διεθνεῖς  ἀγορές, ἐπιδιώκοντας νὰ ἀντικαταστήσῃ τὰ πενταετῆ ὁμόλογα, ποὺ λήγουν τὸ 2019, ἀπὸ νέα ποὺ θὰ λήγουν τὸ 2022».

Συνέχεια

Θές (κι ἑλληνική) μπύρα; (β)

Ξεκινήσαμε λοιπὸν τὸ ταξείδι μας στὸ τὶ εἶναι (πραγματικά) καὶ τὶ δὲν εἶναι ἑλληνικὴ μπῦρα.
Ἐξετάσαμε τὶς μπῦρες FIX, Kaiser, Carlsberg, Guinness, Mythos, Corona, Kilkenny, Schneider Weisse, Henninger, ἀπὸ τὴν «Ὀλυμπιακὴ Ζυθοποιΐα (τῆς Calsberg), καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς μπῦρες Premium Pilsener, Fine Lager, Pils, Blue island, Odyssey, Krombacher, Berlin, Guden Draak, Arcobrau τῆς Ζυθοποιΐας Ἀταλάντης.

Συνέχεια

Ὑπόθεσις «Ἠριάννα»

 Ὄλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις (δημοκρατικὲς καὶ μή) μιλοῦν μεταξύ τους καὶ καλὰ κάνουν. 
Ὅπως ἡ ΝΔ ἀποδεδειγμένα μιλοῦσε (Μπαλτάκος) μὲ γνωστοὺς τραμπούκους, ἔτσι καὶ ὁ Σύριζα εἰκάζω πὼς μιλᾶ μὲ γνωστούς-ἀγνώστους μπαχαλάκηδες.
Οὐδεὶς μιλᾶ μόνον γιὰ νὰ μιλᾷ, ἀλλὰ γιατὶ προσδοκᾶ κάποιο ὄφελος. Συνέχεια