Εἰκόνες ποὺ …ξαφνιάζουν!!!

Ἡ ἀποφασιστικότητα καὶ ὁ ἡρωϊσμὸς τῶν Ἑλλήνων, ξάφνιασαν καὶ ἐντυπωσίασαν τὴν παγκόσμια κοινότητα, σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἡ εἰκόνα τοῦ σαλπίζοντος Ἕλληνος Εὐζώνου, νὰ στολίσῃ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ παγκοσμίου φήμης καὶ κυκλοφορίας περιοδικοῦ LIFE, 40 μόλις ἡμέρες μετὰ τὸ ΟΧΙ. Συνέχεια

Σὰν τὴν Ἑλλάδα…

Σὰν τὴν Ἑλλάδα...

  • -Τό βλέπεις αὐτό τό μοναχικό δένδρο; Τὸ κτυπᾶ συνέχεια ἡ κακοκαιρία καὶ τὸ λιοπύρι…
    Συνέχεια
Ὁ Γάμος τῆς Γιαννούλας…

Ὁ Γάμος τῆς Γιαννούλας...[…] tο 1900 ἔνας Ἀθηναῖος δημοσιογράφος ἔγραφε, μὲ μιὰ δόση μελαγχολίας: «Αἱ Πάτραι δικαίως δύνανται νὰ εἶναι ὑπερήφαναι ὅτι αὐταὶ μόνον ἐν Ἑλλάδι καὶ τῇ Ἀνατολῇ […] κατέχουν τὰ σκῆπτρα, ὅσον ἀφορᾷ στὸν πανηγυρισμὸν τῶν Ἀπόκρεῳ». Συνέχεια

Κάποιοι χρωστοῦν…

Κάποιοι χρωστοῦν...27 Φεβρουαρίου 1953: ὑπογράφεται στὸ Λονδίνο μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἡ συμφωνία γιὰ τὴ διαγραφὴ τοῦ γερμανικοὺ χρέους, ποὺ ἔθεσε τὰ θεμέλια γιὰ τὸ μετέπειτα «οἰκονομικὸ θαῦμα» τῆς Γερμανίας… Συνέχεια

Πάτρα, 1900

Πάτρα, 1900Περίπου τὸ 1900…
Στὸ Μαρκάτο τῆς Πάτρας, στὴν γωνία Ἑρμοῦ καὶ Ὑψηλάντου, ἕνα συνονθύλευμα ἐνδυματολογικῶν ἀπόψεων… Συνέχεια

Ἡ παιδεία (;;;) σήμερα…

 

Ἡ παιδεία (;;;) σήμερα...

Πρὶν τὴν σύνταξη ὁ διευθυντὴς ἑνὸς σχολείου ἀπεφάσισε νὰ ἀξιολογήσῃ ἔναν νέο δάσκαλο καὶ ἐπισκέπτεται τὴν τάξη τὴν ὥρα τῆς Ἱστορίας.
Στρέφεται πρὸς ἕναν μαθητὴ καὶ τὸν ῥωτᾶ κάτι εὔκολο: «Ποιός ἔκλεψε παιδί μου τά Χρυσᾶ Μῆλα τῶν Ἑσπερίδων;»
Ὁ μαθητὴς πετιέται ὄρθιος καὶ ἀπαντᾶ τρομοκρατημένος: «Ὄχι ἐγὼ κύριε Διευθυντά, σᾶς ὁρκίζομαι!!!» Συνέχεια