Ὁ Γάμος τῆς Γιαννούλας…

Ὁ Γάμος τῆς Γιαννούλας...[…] tο 1900 ἔνας Ἀθηναῖος δημοσιογράφος ἔγραφε, μὲ μιὰ δόση μελαγχολίας: «Αἱ Πάτραι δικαίως δύνανται νὰ εἶναι ὑπερήφαναι ὅτι αὐταὶ μόνον ἐν Ἑλλάδι καὶ τῇ Ἀνατολῇ […] κατέχουν τὰ σκῆπτρα, ὅσον ἀφορᾷ στὸν πανηγυρισμὸν τῶν Ἀπόκρεῳ». Συνέχεια

Κάποιοι χρωστοῦν…

Κάποιοι χρωστοῦν...27 Φεβρουαρίου 1953: ὑπογράφεται στὸ Λονδίνο μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἡ συμφωνία γιὰ τὴ διαγραφὴ τοῦ γερμανικοὺ χρέους, ποὺ ἔθεσε τὰ θεμέλια γιὰ τὸ μετέπειτα «οἰκονομικὸ θαῦμα» τῆς Γερμανίας… Συνέχεια

Πάτρα, 1900

Πάτρα, 1900Περίπου τὸ 1900…
Στὸ Μαρκάτο τῆς Πάτρας, στὴν γωνία Ἑρμοῦ καὶ Ὑψηλάντου, ἕνα συνονθύλευμα ἐνδυματολογικῶν ἀπόψεων… Συνέχεια

Ἡ παιδεία (;;;) σήμερα…

 

Ἡ παιδεία (;;;) σήμερα...

Πρὶν τὴν σύνταξη ὁ διευθυντὴς ἑνὸς σχολείου ἀπεφάσισε νὰ ἀξιολογήσῃ ἔναν νέο δάσκαλο καὶ ἐπισκέπτεται τὴν τάξη τὴν ὥρα τῆς Ἱστορίας.
Στρέφεται πρὸς ἕναν μαθητὴ καὶ τὸν ῥωτᾶ κάτι εὔκολο: «Ποιός ἔκλεψε παιδί μου τά Χρυσᾶ Μῆλα τῶν Ἑσπερίδων;»
Ὁ μαθητὴς πετιέται ὄρθιος καὶ ἀπαντᾶ τρομοκρατημένος: «Ὄχι ἐγὼ κύριε Διευθυντά, σᾶς ὁρκίζομαι!!!» Συνέχεια

Ἐπικαλούμεθα τὴν Δόξα!

Ἐπικαλούμεθα τὴν Δόξα!Χειμῶνα, καλοκαίρι, ἡ ἱστορία καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα προσπαθοῦν νὰ μᾶς θυμήσουν τὴν δόξα καὶ τὶς δυνατότητες τῶν Ἑλλήνων.

Ἕνας χρόνος ἀκόμη πέρασε… Συνέχεια

Οἱ Ἔρωτες στὰ πόδια τῆς Ὀμορφιᾶς…

Οἱ Ἔρωτες στὰ πόδια τῆς Ὀμορφιᾶς...«Οὐρανία, πολυτραγουδισμένη Ἀφροδίτη, […], Μητέρα τῶν Ἐρώτων…»
(Ἀπὸ τοὺς Ὀρφικοὺς Ὕμνους) Συνέχεια