Ζήτησαν «Μακεδονία» κι ἔλαβαν …Μακεδονία!!!

Μακεδονία ἤθελαν…
Στὸ «Μακεδονία» τοὺς ἔστειλα!!!

Συνέχεια

Ὥρα (ἀναγκαίας) ἀποχωρήσεως τῶν Σλαύων ἀπὸ τὴν Χερσόνησον τοῦ Αἵμου!!!

Διῶξτε ἐπὶ τέλους τοὺς βρωμοσλαύους (καὶ αἰωνίως ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος!!!) ἀπὸ τὴν Χερσόνησου τοῦ Αἴμου….

Παράλληλον κράτος στήνουν στὰ Σκόπια, μὲ βιτρίνα τὴν …Μόσχα!!!
Ὁ Κύριλλος καὶ ὁ Μεθόδιος …στήνουν ἐκ νέου ἐντάσεις στὰ Βαλκάνια!!!

Συνέχεια

Ξαφνικά μᾶς προέκυψε ἡ …«Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη»;

Μιᾶς καὶ ἐχθὲς βγῆκε καὶ ἀναπαρήχθη ἡ ψευδοείδησις πὼς ἡ Ἑλλὰς παρεχώρησε, ἐμμέσως, τὸ ὄνομα Μακεδονία στὰ Σκόπια, μέσῳ τῆς προτάσεως γιὰ τὴν σύνθετο ὀνομασία «Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη», ἂς θυμηθοῦμε ποιός, ἢ μᾶλλον, ποιά, ἐγέννησε τὴν μπούρδα τῆς συνθέτου ὀνομασίας, μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμό.
Συνέχεια

Φώναζαν καὶ οἱ Σκοπιανοὶ γιὰ τὴν Θεσαλονίκη…

Φώναζαν: ἡ Θεσαλονίκη εἶναι δική μας!!

Σλαβάκια…………….
……Τελειώνετε ἀπὸ τὰ Βαλκάνια μία γιὰ πάντα…. Συνέχεια

Ξεφεύγουν οἱ Ἀλβανοί!!!

Παραπῆραν ἀέρα τὰ ἀλβανά…

Συνέχεια

Διαχρονικὲς προδοσίες

Οἱ προδόσιες διὰ μέσου τῶν αἰώνων

Ἤταν φθινόπωρο τοῦ 1991 ὅταν ἐκτύπησε τὸ τηλέφωνο τοῦ πρωθυπουργοῦ Κώστα Μητσοτάκη. Ἦταν ὁ Σέρβος πρόεδρος καὶ φίλος τῆς χώρας μας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ποὺ καλοῦσε τὸν Μητσοτάκη νὰ στείλῃ μία ὑποτυπώδη στρατιωτικὴ δύναμη στὰ Σκόπια, παράλληλα μὲ τὴν Σερβικὴ καὶ νὰ μοιράσουν τὸ γειτονικὸ κρατίδιο στὴν γραμμὴ Kicevo – Stroumica. Ἔτσι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν οἱ δύο χῶρες θὰ εἶχαν κοινὰ σύνορα. Συνέχεια