Ὑποθήκευσαν Ἰδιωτικὴ κι ὄχι (μόνον) Δημοσία περιουσία!!!

Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς  ἀπὸ => ἐδῶ

Ὑποθήκευσαν τὴν Ἰδιωτική μας Περιουσία, μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, γιὰ νὰ ἀποπληρώσουν τὸ ψεύτικο χρέος, καὶ τὸ ὁμολογεῖ ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς (τότε) Κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Εὐάγγελος Βενιζέλος, σύμφωνα μὲ τὰ Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς (2011), ἐπὶ Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου (δεῖτε τὸν παραπάνω σύνδεσμο!).

Συνέχεια

Φορολογική δήλωσις σέ …Ἰδιωτική Ἐφορία;

Κάνουμε φορολογικές δηλώσεις;
Στό κράτος; Ἀλήθεια;
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε ὁλίγον τὸν μουσιοῦ ντὲ μπαρουφάκ, ποὺ ἔβγαινε καὶ φώναζε πὼς ἡ (τότε) Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων δὲν δίδει κάπου λογαριασμὸ καὶ δὲν ἐλέγχεται…
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε κι αὐτό:

Συνέχεια

Φάκελλοι «δημοκρατικοί» καὶ «ἀντιδημοκρατικοί»!!!

Οἱ φάκελλοι ποὺ ἔρχονται στὰ σπίτια μας (ΔΕΚΟ – τράπεζες – ἐφορία – ΕΝΦΙΑ+ΕΦΚΑ), θεωρῶνται δημοκρατία…

Ἐνῶ ὁ φάκελλος μὲ δυναμιτάκια πρὸς τὸν Παπαδῆμο, θεωρεῖται τρομοκρατία, ὅταν ὁ πρῴην κατοχικὸς «Πρωθυπουργός», ποὺ ὑπέγραφε τὸ δεύτερο Μνημόνιο, γιὰ τὴν ἐξαθλίωσή μας, λέγεται ἐκπρόσωπος τῆς δημοκρατίας…!!!
Συνέχεια

Ὥρα ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων νὰ γίνῃ …ἀνεξέλεγκτος!!!

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ψηφίζουν, γιὰ τὴν κατοχικὴ  Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)!!!

Δεῖτε τὸ Ἄρθρο 76: [Μνημόνιο 4]

Τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄ 251) Στὴν παρ. 16 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄251), ὅπως προστέθηκε µἐ τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 74 τοῦ ν. 4446/2016, µετὰ τὴν φράση «Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν» προστίθεται ἡ φράση «, ἡ ὁποία ἐκδίδεται µετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δηµοσίων Ἐσόδων,». Συνέχεια

Ὑπάρχει μόνον μία, πραγματική, Ἐπανάστασις!!!

Λοιπὸν ῥαγιάδες Ἕλληνες…
Τί καταλάβατε ἀπό τίς κινητοποιήσεις πού κάνατε γιά τήν «ἀπεργιακή» Πρωτομαγιά, μέσα στούς δρόμους, φωνάζοντας;
Τζᾶμπα κόπος!!!
Τζᾶμπα ξῦλο φάγατε!!!
Τζᾶμπα ἀπαιτήσεις ἀξιώσατε!!!

Συνέχεια

Ψευδόμενοι ὑποκριτὲς δηλητηριάζουν (κι «ἀπειλοῦν») τοὺς Ἕλληνες!!!

Φαίνεται νὰ μὴν χορταίνουμε ἀπὸ …ντροπή!!!

Ὁ Μπελογιάννης ἔγινε «ἥρως»!
 δολοφόνος τοῦ Μελιγαλᾶ, πού σκότωσε μικρά παιδιά;;;
Πᾶτε καλά; Εἶστε σοβαροί;

Τὶ πράγματα εἶναι αὐτά; Δηλώνετε τὶ εἶστε!!! Συνέχεια