Ὥρα ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων νὰ γίνῃ …ἀνεξέλεγκτος!!!

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ψηφίζουν, γιὰ τὴν κατοχικὴ  Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)!!!

Δεῖτε τὸ Ἄρθρο 76: [Μνημόνιο 4]

Τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄ 251) Στὴν παρ. 16 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄251), ὅπως προστέθηκε µἐ τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 74 τοῦ ν. 4446/2016, µετὰ τὴν φράση «Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν» προστίθεται ἡ φράση «, ἡ ὁποία ἐκδίδεται µετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δηµοσίων Ἐσόδων,». Συνέχεια

Ὑπάρχει μόνον μία, πραγματική, Ἐπανάστασις!!!

Λοιπὸν ῥαγιάδες Ἕλληνες…
Τί καταλάβατε ἀπό τίς κινητοποιήσεις πού κάνατε γιά τήν «ἀπεργιακή» Πρωτομαγιά, μέσα στούς δρόμους, φωνάζοντας;
Τζᾶμπα κόπος!!!
Τζᾶμπα ξῦλο φάγατε!!!
Τζᾶμπα ἀπαιτήσεις ἀξιώσατε!!!

Συνέχεια

Ψευδόμενοι ὑποκριτὲς δηλητηριάζουν (κι «ἀπειλοῦν») τοὺς Ἕλληνες!!!

Φαίνεται νὰ μὴν χορταίνουμε ἀπὸ …ντροπή!!!

Ὁ Μπελογιάννης ἔγινε «ἥρως»!
 δολοφόνος τοῦ Μελιγαλᾶ, πού σκότωσε μικρά παιδιά;;;
Πᾶτε καλά; Εἶστε σοβαροί;

Τὶ πράγματα εἶναι αὐτά; Δηλώνετε τὶ εἶστε!!! Συνέχεια

Ξεχάσαμε τίς προδοσίες τοῦ κωστάκη;

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς (Κωστάκης), Ν.Δ….

Ναὶ σὲ ὅλα, ἀπὸ τὸ β΄ μνημόνιο ἔως καὶ σήμερα….

Κάποιοι τὸν κάνουν «ἥρωα», γιατὶ ἔφυγε τὸ 2009 , γιὰ νὰ μὴν φέρῃ ὁ ἴδιος τὸ Δ.Ν.Τ….
Κι ἔτσι κώλωσε γιὰ τὴν Πατρίδα κι ἐκκύταξε τὸν …ἑαυτό του!!! Συνέχεια

Γιατί ὑποτιμᾶτε τό γυναικεῖο φύλο;

Εἶναι ἀφιερωμένο στὶς φίλες μου, ποὺ ὑπερασπίζονται τὸ γυναικεῖο τους φύλο, γιὰ τὴν μὴ καταπίεση τῶν γυναικῶν, ποὺ δὲν ὑπεράσπισαν οἱ Πόπη Τσαπανίδου καὶ ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ! Συνέχεια

Βαρουφάκης ὁ ἀπολύτως μνημονιακός!!!

Φθάνει πιά!!!
Μόνον ἀνόητοι εἶναι ὅσοι τὸν κάνουν «ἥρωα» τὸν μνημονιακὸ Βαρουφάκη, ποὺ κατέστρεψε τὴν Οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος.

Συνέχεια