Φορο-κυνηγητό μέσῳ τῆς ΑΕΠΙ;

Ἡ ΑΕΠΙ [Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Προστασίας τῆς Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας], θὰ συνδεθῇ μὲ τὶς Τράπεζες, ὥστε νὰ βάλουν φόρο  καὶ στὰ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν Καλλιτεχνῶν [στιχουργοὶ – μουσικοί.].
Δὲν τὸ λέει κάπου, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ, σκεπτέμενος, διότι πολὺ ἁπλᾶ οἱ ἀπατεῶνες τοῦ Δ.Σ. τῆς ΑΕΠΙ, ἔβαλαν χέρι τὰ χρήματα τῶν δημιουργῶν Καλλιτεχνῶν κι ἐκεῖ, σοῦ λέει: «Πέφτει πολὺ μεγάλη φοροδιαφυγή».
Κι ἔτσι, θὰ δεσμευθοῦν κι αὐτά, μέσῳ τῶν τραπεζῶν, ὡς ἠλεκτρονικῶς ἐπιβαλλόμενο φόρο.
Συνέχεια

Ψέμματα καὶ προπαγάνδες τοῦ Βαρουφάκη

Ἐδῶ θὰ προτιμοῦσα νὰ τὸ διαβάσετε (ἂν καὶ λίγο κουραστικό), ὥστε νὰ γνωρίζετε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν προπαγανδιστὴ Γ. Βαρουφάκη, ποὺ ὑποτιμᾶ τὴν νοημοσύνη μας!!! 

Καθημερινῶς ἀναγνωρίζουμε μεγάλη δημοσιότητα γύρω ἀπὸ τὸν μνημονιακὸ Βαρουφάκη.
Δὲν ἀναφέρεται ὅμως τὸ πόσο ὑποκριτὴς εἶναι αὐτὸς ὁ Γιάννης (μὲ δύο «ν» παρακαλῶ).
Οὔτε λέγεται πὼς καταγράφοντας συνομιλίες του, οἱ ὁποῖες προβλέπεται νὰ δημοσιευθοῦν σὲ βιβλίο του ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ, εἶναι ἕνα ἐν τελῶς ἀνούσιο ζήτημα, ἐφ΄ ὅσον ὁ ἴδιος εἶναι ἄκυρος, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτόν του!!!
Συνέχεια

Ὑπόθεσις Γεωργίου καὶ δικό μας χρέος

Νὰ ξέρετε πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ἀθῳωθῇ ἢ ἐὰν ἀναβληθῇ ἡ Δίκη τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε μέχρι τέλους γιὰ νὰ καταδικασθῇ γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξε εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μας.
Ἕνα ἔγκλημα ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ ΔΝΤ μὲ ψεύτικα στοιχεῖα, γιὰ τὸ ἔλλειμμα οτῦ 2009 
τὸ ὁποῖον παρουσίασαν στὸ 15,1% ἀπὸ τὸ 4%, ποὺ ἦταν πραγματικά.
Συνέχεια

Χειρότερα κι ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα!!!

Ὅποτε περνῶ ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τὴν Ὁμόνοια, τὰ στενὰ εἶναι γεμάτα ἀπὸ μυσουλμάνους.
Τὰ  ῥοῦχα ποὺ ἐνδύονται, βάσει τῶν δικῶν τους παραδόσεων, ὁμοιάζουν μὲ αὐτὰ τοῦ ἰμάμη τους.
Ὅλοι ἐνδύονται ὅμοια… Κι αὐτὸ τὸ «ἔθιμο» τὸ δέχονται οἱ «ἀνθρωπιστές» μὲ τὶς Μ.Κ.Ο., ἐνᾦ τὰ δικά μας ὄχι!
Μέχρι καὶ τὰ μικρὰ ἀγόρια, ἡλικίας περίπου μεταξὺ 12 καὶ 14, αὐτὰ τὰ ῥοῦχα φοροῦν.
Συνέχεια

Δημοψηφίσματος ἐπετειακὲς σκέψεις

Ὁμολογῶ ὅτι στὶς 5 Ἰουλίου τοῦ 2015, δὲν ἐψήφισα στὸ Δημοψήφισμα..

Συνέχεια

Ἰδιωτικοποίησις κερδῶν, κρατικοποίησις χρεῶν…

Ἁπλᾶ πράματα…..

Συνέχεια