Χετταϊκὰ κατάλοιπα

Ἱστορικὰ τὸ πραγματικὰ φιλελεύθερο μοντέλο πολιτείας εἶναι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Χετταίων, ἡ αὐτοκρατορία.

Ἡ αὐτοκρατορία ὅμως ἔχει ἕναν συγκεκριμένο τρόπο διακυβερνήσεως, ὄχι καὶ τόσο …κεντρικὸ καὶ αὐστηρὰ δικαϊκό.
Γιατὶ ἡ αὐτοκρατορία γνωρίζει τὸν ῥόλο της, ὡς κατέχουσα» καὶ δὲν παραμυθιάζει τὸν ἑαυτόν της μὲ ἰδέες «δημιουργίας ἑνὸς νέου ἀνθρώπου», ποὺ θὰ τῆς ἀφαιροῦσαν εὐθύνες. Συνέχεια

Χαμένη (οἰκοδομική) ἀθῳότης;

Ὁ νεοκλασικισμὸς ἦταν ἕνα μοντέρνο κίνημα, ποὺ δὲν εἶχε κάποιο πρόβλημα ὄχι μόνον νὰ γκρεμίσῃ παλαιότερες κατασκευὲς (βλέπε πολεοδομικὸ σχέδιον Ἀθηνῶν) ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπέμβῃ ἐπάνω σὲ αὐτές…

Συνέχεια

Βλέποντας πολλὰ …ΤΑΝΚΣ!!!

Βλέποντας πολλὰ ...ΤΑΝΚΣ!!!Πρὶν ἕνα-δύο χρόνια ἔτυχε νὰ παραστῶ σὲ διάλεξη ἐνὸς τύπου περὶ ἀμεσοδημοκρατικῆς αὐτοργανώσεως, βασισμένη στὸν Καστοριάδη.
Ἦταν καὶ παρὼν στὸ γεγονὸς τῆς 17.11.1973. Συνέχεια

Νίκη κατά τοῦ φασισμοῦ;

Νίκη κατά τοῦ φασισμοῦ;

ἀκούω στὴν ΕΡΤ γιὰ ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν νίκη «ἐνάντια στὸν φασισμό,  ἐννοώντας μᾶλλον τὴν ἧττα τῆς Γερμανίας κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνέχεια

Δὲν μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσῃ φόρους…

Δὲν μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσῃ φόρους...Αὐτὸ «ἐγὼ λέω τὴν ἀλήθεια, δὲν μπορῶ νὰ ἀφαιρέσω φόρους» καὶ κάποιοι, σὰν χαζοί, χειροκροτοῦν «τὴν εἰλικρίνεια», λέει οὐσιαστικὰ δύο πράγματα: Συνέχεια

Σώζοντας ταὐτοχρόνως τὸν πρόσφυγα καὶ τὴν …Deutsche Bank!!!

Σώζοντας ταὐτοχρόνως τὸν πρόσφυγα καὶ τὴν ...Deutsche Bank!!!

συγκινήθηκα πολὺ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς σκληροὺς μνημονιακούς, ποὺ ἔλεγαν ὅτι πρέπει νὰ ἀποπληρωθῇ (χὰ χά) τὸ χρέος μὲ κάθε κόστος, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἔχῃς καύσιμο γιὰ τὰ F-16, καὶ τώρα Συνέχεια