Οἱ ἐσταυρωμένοι στὸν ἱστορικό μας κόσμο…

Ὁ ἐσταυρωμένος Ὀντὶν στὸ κοσμικὸ δένδρο Ἴγκντραζιλ.

Οἱ ἐσταυρωμένοι στὸν ἱστορικό μας κόσμο...1 Συνέχεια

Ὑπερηφάνεια …κοπράνων!!!

Ἡρωϊσμός, αὐταπάρνησις, μαχητικότης, δράσις, ἐξυπνάδα, ἀγάπη γιὰ τὴν φύση κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ὑπερηφάνεια!!!

Ὅλα αὐτὰ τὰ καλλιεργεῖ ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωσις κοπάνων:

Συνέχεια

Γιατί ἀσχολοῦνται τά Μ.Μ.Ε. μόνον μέ τόν πΣῶῤῥα;

Τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν παραίτηση Κουκούτση καὶ οἱ ἐφημερίδες, μαζὺ καὶ τὰ κανάλια…
…τσιμουδιά!!!
Συνεχίζεται ὅμως, μὲ μίαν παράξενη ἐπιμονή, ἀπὸ τὰ μεγάλα κανάλια (ἐπὶ μῆνες τώρα) ἡ ἐπιχείρησις ἀποδομήσεως τοῦ Σῶῤῥα.
Συνέχεια

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης…

Ὁ σκεπτόμενος ἀρσενικὸς θεὸς τοῦ προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης.

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης... Συνέχεια

Διατηρώντας δικαιώματα …«ἀστυνομεύσεως»!!!

Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ λέει ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἀπειλεῖται ἀπὸ μουσουλμάνους τρομοκράτες…

Συνέχεια

Ῥουμανική ἐπανάστασις;

Πρέπει νὰ εἴμαστε λίγο …ἐπιφυλακτικοὶ μὲ τὸ τὶ συμβαίνει στὴν Ῥουμανία, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ποιοὶ τὸ ὀργανώνουν, ὅλο αὐτό, πρὶν ἀρχίσουμε τοὺς διθυράμβους γιὰ τὸν λαὸ τῶν Ῥουμάνων.

Συνέχεια