Δέν μεταναστεύουν μόνον οἱ Ἕλληνες;

Στὴν Πορτογαλία καὶ μόνον τὴν περίοδο 2011-12, μετενάστευσαν 240 χιλιάδες ἄτομα, μὲ κύριον προορισμὸ τὴν Βραζιλία καὶ τὶς πρῴην πορτογαλικὲς ἀποικίες.
(πηγή: bbc.com).

To 2013 ἔφυγαν ἄλλοι 110 χιλιάδες, μὲ κύριο προορισμὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες (πηγή: portuguese-american-journal.com). Συνέχεια

Χάνοντας (τὶς σοβαρές) εἰδήσεις…

Τὸ μέγα θέμα εἶναι ἡ συνειδητοποίησις τῆς καταστάσεως.
Πόσες σημαντικές εἰδήσεις δέν «παίζουν» καθημερινά στά ΜΜΕξαπατήσεως;

Συνέχεια

Ὑπερασπιζόμενοι μίαν πιὸ …δική τους δικαιοσύνη!!!

Εὑρέθησαν πέντε (5) ἑκατομμύρια, σὲ λογαριασμὸ ἐκδότου στὴν Ἐλβετία.

Τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο ἔκρινε ὅτι αὐτὰ εἶναι μαῦρα χρήματα καὶ ζητᾶ τελεσιδίκως νὰ ἐπιστραφοῦν. Συνέχεια

Γιὰ μίαν δικτατορία δὲν εἶναι ἀναγκαία τὰ …ΤΑΝΚΣ!!!

Τὸ ΣτΕ, γιὰ δευτέρα φορά, μᾶς λέει τὸ αὐτονόητον.
Δηλαδή: δὲν μπορεῖς νὰ φορολογῆς εἰσοδήματα κάποιου, ποὺ τὰ κερδίζει στὸ ἐξωτερικό.
Συνέχεια

Ὑποαπασχόλησις σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!

Μετὰ τὶς δηλώσεις Ντράγκι, ἔχουμε βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕξαπατήσεως, τῆς εἰδήσεως ὅτι ἡ «εὐέλικτος ἀπασχόλησις βοηθᾶι στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας».

Συνέχεια

Θά μᾶς …«ἀποσώσῃ» τό Δ.Ν.Τ. ἐπεμβαίνοντας στήν …δικαιοσύνη;

Τὸ Δ.Ν.Τ. βάζει ξανὰ ἐμπόδια στὴν δόση μας, ζητώντας μία ….μεταῤῥύθμιση-προαπαιτούμενο, ποὺ ἀλλάζει τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα.

Αὐτὴ ἡ μεταῤῥύθμισις ἀφορᾶ …….. Συνέχεια