Δικαιώματα Ἀμερικανῶν χωρὶς ὁπλοκατοχή!!!

Σὲ μίαν χώρα 325 ἑκατομμυρίων, ὅπου ἡ ὁπλοκατοχὴ εἶναι Συνταγματικὸ Δικαίωμα καὶ ὑπάρχουν περίπου 270-310 ἑκατομμύρια ὅπλα (ἕνα περίπου γιὰ κάθε πολίτη δηλαδή), εἶναι ἀπερίγραπτα δύσκολο νὰ μαγειρέψῃς «ἐπαναστάσεις», γιατὶ ἁπλᾶ οὐδέποτε θὰ ξέρῃς πῶς θὰ σοῦ καταλήξουν.
Ἄρα ὁ μόνος τρόπος «μαγειρέματος» εἶναι ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν πολιτῶν.
Γι αὐτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε «μακελειό» ἐπανέρχεται τὸ θέμα «Gun control»…
Συνέχεια

Λύσεις σοσιαλιστικὲς καὶ κατὰ τῆς …ἀξιοκρατίας!!!

Μετὰ τὴν «ἀπαγόρευση» τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ὁδηγῶν ταξὶ ἀπὸ τοὺς πελάτες (τί ἔννοια ἔχει ὅταν ὁ ταρίφας ἔχει τριετῆ σύμβαση μέ τήν πλατφόρμα;) ἀναμένεται νέα νομοθετικὴ ῥύθμισις, ποὺ θὰ ἀπαγορεύῃ  τὰ ἀστέρια στὸ booking, τὴν ταινιοκριτικὴ στὸ Ἀθηνόραμα καὶ τὴν βαθμολογία τῶν ἑστιατορίων ἀπὸ τοὺς πελάτες.

Συνέχεια

Χορτάσαμε ἀπὸ τὸν …τρομολαγνεία τῆς «ΙΡΜΑ»!!!

Τώρα ποὺ τελείωσε ὁ …πανικὸς καὶ ὁ τρομολαγνεία, ἂς δοῦμε καὶ τὴν …πραγματικότητα: Συνέχεια

Ξεκινᾶ ὁ Πόλεμος τοῦ Νεροῦ

Τὴν δεκαετία τοῦ ’90 ἡ κυβέρνηση τῆς Βολιβας ἰδιωτικοποίησε τὸ νερό, ἀφοῦ εἶχε ὑπογράψῃ συμφωνίες μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα. Μόνον μία ἑταιρεία ἔθεσε ὑποψηφιότητα τιὰ τὴν ἀγορὰ ἀλλὰ καὶ ἂλλες νὰ ἔβαζαν πάλι τὸ ἰδιο ἀποτέλεσμα θὰ εἶχε.

Οἱ τιμὲς αὐξήθηκαν καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ δὲν μποροῦσε νὰ πληρώσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα ἐξαθλίωση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Συνέχεια

Χαρισματικοὶ …«ἐγκληματίες» μὲ ὑποδειγματικὲς τιμωρίες!!!

Ψάχνοντας γιὰ κάτι συγκεκριμένο ἐχθὲς στὴν βιβλιοθήκη τοῦ δικαστηρίου τοῦ Μαϊάμι, βρῆκα τυχαίως τὴν ἱστορία τοῦ  Mark DeFriest. Θῦμα τοῦ «συστήματος», ἀλλά, θὰ ἔλεγα, καλλίτερα τῆς κοινωνίας.

Συνέχεια

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους;

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 4Μία πολὺ ἐπικίνδυνη συμφωνία, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν, προσφύγων καὶ φυσικὰ ἐκδοροσφαγέων ἀποκεφαλιστῶν, εἶναι ἤδη ὑπογεγραμμένη καὶ ἐν ἰσχύει. Εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὴ Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ Τουρκίας. Μίαν συμφωνία ποὺ ἤδη ἔχουν ἀκυρώσει καὶ οἱ δύο πλευρές, κάτι ποὺ σημαίνει πὼς οὔτε ἡ Τουρκία ἐπιθυμεῖ νὰ κρατήσῃ τὰ σχεδὸν τρία ἑκατομμύρια ἀγνώστου προελεύσεως ἄτομα, ποὺ ἀναμένουν στὰ παράλιά της νὰ περάσουν ἀπέναντι (πέραν τῶν Συρίων προσφύγων, ποὺ ἀναμένουν πέριξ τῶν συνοριακῶν γραμμῶν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ πάτριά τους), μὰ οὔτε καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη νὰ τὰ παραλάβῃ. Κι ἀν τὶ νὰ μείνουμε ἐμεῖς ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν χορό, ἀρνούμενοι νὰ γίνουμε ἀποθῆκες πεινασμένων κι ἐξαθλιωμένων, συνυπογράφοντας καὶ γιὰ τὸν δικό τους ἀφανισμό, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ὑπέγραψε (τί περίεργον;) ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 συμφωνία τέτοια, ποὺ μετατρέπει ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Συνέχεια