Γύρισα σπίτι!!!

Ἤμουν 15 χρόνια στὴν Ἀγγλία, στὸ ἐξωτερικό. Πρῶτα φοιτητής, μετὰ ἐργαζόμενος ὅπως οἱ περισσότεροι. Γνώρισα πολὺ καὶ διαφορετικὸ κόσμο. Ἀνθρώπους ποὺ πλήγωσα καὶ ἀνθρώπους που μὲ πλήγωσαν, ἀνθρώπους  ποὺ συγχώρησα καὶ ἀνθρώπους  ποὺ μὲ συγχώρησαν. Ὅλα μέσα στὴν ζωὴ εἶναι. Ἐργάσθηκα μοιράζοντας φυλλάδια στὸν δρόμο, σὲ γραφεῖο, μπουγατσατζής, σαντουϊτσάς, ψήστης καὶ τυλικτὴς σουβλακίων. Πέρασα μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια τῆς ἐργασίας, ὑπάλληλος, ὑπεύθυνος, μάνατζερ καὶ ἰδιοκτήτης. Ἔζησα σὲ ὀκτὼ διαφορετικὰ σπίτια, ἀπὸ σάπια ὑπόγεια μέχρι πολυτελῆ διαμερίσματα. Ἔκανα σχέσεις καὶ φίλους καὶ κρατῶ μόνον τὶς ὄμορφες ἀναμνήσεις. Συνέχεια

Μία ὄμορφη σκέψις τὴν ἡμέρα…

Μία ὄμορφη σκέψιν τὴν ἡμέρα...Μποροῦμε νὰ κάνουμε…
Μποροῦμε, μὲ τὸ «καλημέρα» νὰ χαμογελάσουμε, νὰ «ῥουφήξουμε» λίγες ἀκτίνες ἡλίου καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε μίαν ὄμορφη σκέψιν. Αὐτὰ ἀπὸ μόνα τους εἶναι …θαυματουργά, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ ἔχουμε μίαν ὑπέροχη ἡμέρα. Συνέχεια

Ἄς ζήσουμε τὴν ἡμέρα μας σὰν …παιδιά!!!

Ἄς ζήσουμε τὴν ἡμέρα μας σὰν ...παιδιά!!!Τὰ παιδιὰ ἀνακαλύπτουν!
Τὰ παιδιὰ ζοῦν κάθε τους στιγμή!
Τὰ παιδιὰ ἀπολαμβάνουν κάθε ἔκπληξιν ὡς κάτι καλοδεχούμενον.
Τὰ παιδιὰ χαμογελοῦν! Συνέχεια

Ἀναζητώντας τὸ …ἀστεῖο!!!

Ἀναζητώντας τὸ ...ἀστεῖο!!!Ἡ ζωή μας, ὅσο βαρὺ κι ἐὰν ἀκούγεται, δὲν εἶναι γιὰ νὰ τὴν λαμβάνουμε στὰ …σοβαρά.
Κι ἐξηγοῦμαι…

Τὸ νὰ βλέπῳ τὴν ζωή μου νὰ κυλᾷ, ἔτσι, δίχως νόημα, ἐπεὶ δὴ τὰ προβλήματα μὲ πνίγουν, δὲν ἀποτελεῖ λύσιν τῶν προβλημάτων μου. Τὸ νὰ μπορῷ ὅμως νὰ χαμογελῷ, διαρκῶς, μέσα στὶς δυσκολίες, ἀναγνωρίζοντας πὼς «δυσκολία εἶναι καὶ θὰ περάση», μοῦ δίδει τὴν δυνατότητα νὰ μπορῷ νὰ μὲ θεωρῷ πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὸ ἐμπόδιο καὶ πιὸ ἱκανὸ γιὰ νὰ τὸ ξεπεράσῳ. Συνέχεια

Εἶναι μεταδοτικὸ καὶ …δυναμωτικό!!!

Εἶναι μεταδοτικὸ καὶ ...δυναμωτικό!!!Μᾶς ἐνημέρωσαν πὼς τὸ 10-12% τοῦ λαοῦ μας ἔχει περιέλθει σὲ βαρειὰ κατάθλιψιν.
Μᾶς ἐνημέρωσαν ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ψυχοφάρμακα ποὺ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι λαμβάνουν, ἤ θὰ λάβουν.
Μᾶς ἐνημέρωσαν πὼς αὐτὸ συμβαίνει…
Κι ἐμεῖς; Τί κάνουμε; Πῶς ἀντιδρᾶμε; Συνέχεια

Σοῦ ζητῶ νὰ χαμογελᾷς…

Ὄχι διότι ὅλα εἶναι ὄμορφα…
Ὄχι διότι ὑπάρχουν καλὲς προοπτικές…
Ὄχι διότι ἔχω ἐλπίδες νὰ σοῦ μοιράσῳ…
Ὄχι διότι κάτι, ἀπὸ τὰ ὅσα σοῦ ἔταξαν, θὰ φτιάξη…
Ὄχι διότι κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς …«κυβερνοῦν» λέει ἀλήθεια…
Ὄχι διότι μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κομβίου θὰ βελτιωθοῦν τὰ πάντα… Συνέχεια