Γιὰ νὰ εἶσαι Πατριώτης χρειάζεσαι καὶ …Πατρίδα!!!

Γιὰ νὰ εἶσαι πατριώτης πρέπει νὰ ἔχῃς Ἐθνικὴ Συνείδηση καί, κυρίως, νὰ …ἔχῃς Πατρίδα!
Πατριώτης χωρὶς πατρίδα δὲν νοεῖται. Συνέχεια

Χριστιανισμὸς κι Ἑλληνισμὸς

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ : Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμὸς

Ἑλληνικὴ Φυλή, πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ μάθῃς διὰ πᾶν ὅ,τι σὲ ἀφορᾷ ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια!

Ἑλλ. Φυλή, διὰ νὰ αἰσθανθῇς τὸν Ἑλληνισμόν Σου πρέπει νὰ περιορίσῃς τὸ Χριστιανικό Σου συναίσθημα εἰς τὰ λογικὰ καὶ πραγματικά του ὅρια.

Συνέχεια

Γύφτικα σκεπάρνια

 

Πρωτογνώρισα τοὺς τσιγγάνους ὡς φοιτητὴς στὰ 80s, στὸ ταξείδι μὲ τὴν ἁμαξοστοιχίία Ἀθῆνα-Θεσσαλονίκη· τότε ποὺ τὸ ταξείδι διαρκοῦσε ἀπὸ 8-17 ὦρες μέσα σὲ κουπὲ ὀκτὼ (8) ἀτόμων. Συνήθως ἔκανα θαυμάσιες γνωριμίες στὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς πολυώρου ταλαιπωρίας, ἐκτὸς μιᾶς σκοτεινῆς καὶ θυελλώδους νύκτας, ποὺ ἡ βροχὴ ἔπεφτε καταρρακτωδῶς· τότε εἴχα τὴν ἀτυχία νὰ πέσω σὲ κουπὲ μὲ γύφτους, ἐνῶ δὲν μποροῦσα νὰ ἀλλάξω θέση: ἀπίστευτη βρώμα καὶ ἀνυπόφορη βαβούρα. Φίλος μου, κνίτης τότε ποὺ τοὺς δικαιολογοῦσε· σήμερα μένει σὲ μονοκατοικία ἔξω ἀπὸ τὴν Κόρινθο, ἔχουν, δέ, μπουκάρῃ οἱ γῦφτοι σπίτι του δύο (2-3) φορές, τὴν ὥρα ποὺ κοιμᾶται μὲ τὴν οἰκογένειά του — ἔχει πολλάκις ἀναθεωρήσῃ τὶς τότε ταξικὲς ἀναλύσεις του. Στὸν στρατὸ φυσικὰ ἔβγαιναν μαζικὰ Ι5· ἀνίκανοι νὰ ὑπηρετήσουν (δεν εἶχε νόημα ἄλλωστε ἡ θητεία τους). Συνέχεια

Γοητευτικὲς άδυναμίες

Ὅσοι ψωνίζουν βιολογικὰ φροῦτα εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ καταλάβουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἐπιλέγονται οἱ φίλοι.
Τὰ φροῦτα ποὺ εἶναι πολὺ λαμπερά, ἀψεγάδιαστα, χωρὶς βαθουλώματα ἢ τσιμπήματα ἀπὸ ἔντομα, φουσκωτὰ καὶ ἴδια σὲ μέγεθος καὶ χρῶμα μὲ ὅλα τὰ διπλανὰ στὸ καφάσι, δὲν τὰ ἀγοράζουμε.
Θὰ εἶναι ἄνοστα κι ἀνούσια, ὅλο κερὶ καὶ φάρμακα. Συνέχεια

Φρενοβλάβειες ποὺ …δὲν ὑπάρχουν!!!

«Δυστυχῶς λίγες φορὲς γινόμαστε γονεῖς, χωρὶς νὰ κάνουμε πρόβα γι’ αὐτὸ καί, χωρὶς πολὺ χρόνο νὰ ἐπανορθώσουμε σὲ περίπτωση λάθους.»

Τὸ μικρὸ αὐτὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ σημερινὴ ἀνάρτηση τοῦ φίλου Παιδιάτρου Ἀντωνίου Δαρζέντα, συμπυκνώνει τὸ ἀνείπωτο δρᾶμα τῆς λαίλαπας τῶν Διαζυγίων, ποὺ σακατεύει τὰ παιδιά. Συνέχεια

Θρησκείας ἀναγκαιότης;

Ἤ,

Παθιασμένη Διαίσθησις

Μέχρι τὰ τριάντα (30) μου ἀπὸ τὴν θρησκεία εἶχα ἀντιληφθῇ τρία πράγματα:

  1. Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ, ἀλλὰ δὲν θὰ διστάσῃ νὰ μᾶς κάψῃ στὴν κόλαση·
  2. ὁ ἔρως εἶναι κάτι βρώμικο καὶ πρέπει να τὸ φυλᾶμε γιὰ ὅποιον ἀγαπήσουμε ἀληθινά·
  3. καὶ τὸ γνωστὸ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα». Συνέχεια