Ἰατρικῆς γνωματεύσεως ἀδυναμία …ἐκδόσεως!!!

Ἡ ἰατρικὴ γνωμάτευσις ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκδοθῇ!!!

Λέγουν πολλοὶ ἡ «ἀλλαγὴ φύλου» νὰ γίνεται ὄχι μὲ δήλωσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀλλὰ ὅπως παλαιότερα μὲ δικαστικὴν ἀπόφασιν κατόπιν ἰατρικῆς γνωματεύσεως! Συνέχεια

Δουλοποιώντας κάθε ἀνθρώπινον ὄν

Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος. Κι ὁ στόχος δὲν πραγματοποιεῖται ἔτσι, τυχαίως, ἄνευ σχεδιασμοὺς σὲ βάθος κι ἂνευ προγράμματος. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ ἐὰν δὲν ἔχουν τοποθετηθῇ, ἀπὸ καιρό, τὰ «κατάλληλα» ἄτομα, στὶς «κατάλληλες» θέσεις.

Ξεκίνησε μὲ τὸ λαθρομεταναστευτικό, ἐπισήμως, γιὰ τὰ μάτια τῶν πολλῶν, εἰδικῶς γιὰ τὰς Ἡνωμένας χώρας τῆς Ἑβραιώπης μας. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ξεκίνησε μὲ τὸ σοσιαλιστΡικὸ πρόγραμμα ἁπάντων τῶν «ἐναλλακτικῶν» σὲ κάθε χώρα. Κι αὐτὸ ἔγινε σταδιακῶς, σιγὰ σιγά, μεθοδικὰ καὶ ὕπουλα, μὲ «ἡγέτες» φυτευτούς, προερχομένους ἀπὸ τὰ καλλίτερα σχολεία τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, τὰ ὁποία, ὑπὸ οἱεσδήποτε συνθῆκες, ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους» μας τοκογλύφους. Συνέχεια

Ζορίζονται μέ τόν (κάθε) Τσιάρτα…;;;

…καὶ πρέπει νὰ τὸν φιμώσουν, ἐὰν γίνεται, ἢ ἄλλως νὰ τὸν ἐξαφανίσουν…!!!
Γιὰ τὴν ὥρα τὸν …τρῶν ζωντανό!!!

…γιὰ τὶς «ὁμοφοβικές» δηλώσεις του λέει… Συνέχεια

Ἱεροεξεταστὲς τῆς ἐποχῆς μας!!!

Σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς

Στὴν Βρεταννία τὴν δεκαετία τοῦ ’80, μόνον τέσσερα (4) στὰ 10.000 παιδιὰ παρουσίαζαν αὐτισμό.
Σήμερα τὸ ποσοστὸ ἔχει ἐκτοξευθῇ στὸ ἀπίστευτο ποσοστὸ ἕνα (1) στὰ ἑξῆντα τέσσερα (64) – δὲν ξέρουμε τὸ γιατί.

Συνέχεια

Ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ …«κτενίζονται»!!! (β)

Κι ἐκεῖ ποὺ σύσσωμος ἡ κοινωνία φθάνει στὸν οἰκονομικό, ἠθικό, πολιτειακό της πάτο…
…ἐκεῖ ἔρχονται τὰ σημερινὰ κουδουνισμένα νὰ μᾶς ὑποδείξουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς δὲν ἔγινε καὶ κάτι σπουδαῖο, ποὺ τὸ 30 (+) % τοῦ συνόλου τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ὑπάρχει ἀκόμη λόγῳ τῶν συσσιτίων καὶ τῶν ἐπιδομάτων…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς ὑποδεικνύουν πὼς κακῶς ἐμεῖς κυττᾶμε τοὺς συμπολῖτες μας ποὺ εἶναι ἄστεγοι, ῥακένδυτοι, πεινασμένοι, περιφρονημένοι, κυνηγημένοι καὶ τελικῶς ὑπὸ ἐξαφάνισιν…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, λέγοντάς μας πὼς δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τοὺς ἐν δυνάμει ἀστέγους, ποὺ χάνουν τὰ σπίτια τους ἀπὸ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμούς.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς ἀποσποῦν τὸ βλέμμα ἀπὸ τοὺς νῦν ἀνέργους, πρώην ἐπιχειρηματίες, ποὺ οἱ μνημονιακὲς πολιτικὲς (ποιός ἦλθε;) τοὺς μετέτρεψαν σὲ ἰσοβίους δούλους, ποὺ οὐδέποτε θὰ σηκώσουν κεφάλι μέσα στὸ φορολογικό μας Νταχάου..

Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς καταδεικνύουν πὼς κακῶς θεωροῦμε κάτι σημαντικότερον αὐτῶν ποὺ οἱ τοκογλῦφοι ἐπιβάλλουν.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔρχονται νὰ τονίσουν πὼς δὲν ἔχει ἀξία ὁ ἀνθρώπινος παράγων, παρὰ μόνον ἡ ἀτζέντα τῶν ἀφεντικῶν τους, ποὺ καθορίζει πλέον ἐπισήμως μίαν νέα ἱεραρχία ἀναγκῶν, δικῆς τους ἐμπνεύσεως, ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν δική μας πραγματικότητα ὅμως. 
Συνέχεια

Ῥομπὸτ ἀντικαθιστοῦν κι ἐκτοπίζουν ὁριστικῶς τὸν ἄνθρωπο!!!

Σύμφωνα μὲ τὸ CNN καὶ μὲ τὴν πιὸ πρόσφατο σχετικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν ἔκανε ἡ McKinsey & Co., τὸ 45% τῶν σημερινῶν θέσεων ἐργασίας θὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ἑπόμενα 20 χρόνια, ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῶν ἐξύπνων ῥομπότ. Συνέχεια