Ψιχουλάκια …«ἐλεημοσύνης» ἀπὸ …λάφυρα ποὺ θὰ ξανά-λεηλατηθοῦν!!!

Ἔ, ἐσὺ ποὺ ἀπεβλακώθης βλέποντας τηλεόραση: σοῦ πῆραν 67.000 εὐρῶ, σοῦ δίδουν 1.000 πίσω, τὰ ὁποία ὅμως θὰ στὰ …ξαναπάρουν!!!

Πενήντα ἕνα (51) δισεκατομμύρια εὐρῶ ἔχασαν οἱ συνταξιοῦχοι στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2010 μέχρι σήμερα (*) !!! Μεσοσταθμικά, οἱ μειώσεις στὶς συντάξεις ξεπέρασαν τὸ 50%! Ἀπὸ τὸ 2010 ποὺ ξεκίνησαν τὰ ψαλίδια ἐπὶ ΓΑΠ ὅταν κόπηκε σὲ ἕνα βράδυ ἡ 13η καὶ 14η σύνταξις (δῶρα) ὅποιος κυβερνοῦσε ἔκοβε καὶ κάτι! Αὐτὸ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὔξηση τιμῶν σὲ διαρκῆ καὶ μὴ διαρκὴ καταναλωτικὰ ἀγαθά, ὄχι ἁπλᾶ μείωσε στὸ μισὸ τὴν ἀγοραστική τους δύναμις ἀλλὰ ἐξευτέλισε τοὺς συνταξιούχους στὴν Ἑλλάδα! Συνέχεια

Δικαιοσύνη καὶ ἀδειοδότησις Κουφοντίνα (κατὰ Κοντονῆ)

Κύριε Κοντονή, στὸ χωριό μου λέμε 4 γράμματα γιὰ τέτοιες καταστάσεις = Χ.Ψ.Κ.Α. !!!!

Γιά ποιάν ἀπόφαση τῆς δικαιοσύνης μιλᾶτε ῥέ λαμόγια;;; Συνέχεια

Θέμα (ῥατσιστικῆς) …«Κρυπτείας» λοιπόν;

Ῥὲ σεῖς, ἐκεῖ στήν μονταζιέρα ἔχετε χαζέψη ἐντελῶς;
Οἱ «ῥατσιτές» ἤξεραν δηλαδή τί θά πῇ ἡ λέξις «Κρυπτεία», ἀλλά δέν μπόρεσαν νά γράψουν μίαν λέξη σωστά στό χαρτί πού …πέταξαν στόν Ἀμίρ;

Συνέχεια

Γιὰ μίαν φωτογραφία γίναμε ὅλοι …«ῥατσιστές»!!!

Νῦν ὑπὲρ πάντων …ἡ μίζα !!!

O Ἀμὶρ πήγαινε σχολεῖο στὸ 6ο Δημοτικὸ τῆς Δάφνης! Προφανῶς λοιπὸν προεπελέγη ἀπὸ τὴν μονταζιέρα καὶ τοὺς κονομησαρίους τῶν ΜΚΟ γιὰ νὰ δημιουργηθῇ καὶ πάλι θέμα ἀπὸ τὸ πουθενά!
Ἡ παράγραφος 5 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ νέου Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) προβλέπει ὅτι ὁρίζονται μὲ κλήρωση δύο σημαιοφόροι ἀπὸ τὴν Ἕκτη (Στ) Δημοτικοῦ. Ἄρα, ὁ Ἀμὶρ ποὺ πάει στὴν 5η (Ε) Δημοτικοῦ καλῶς ὁρίσθηκε ὡς παραστάτης!

Συνέχεια

Θά πληρώσουμε λοιπόν 2,4 δισεκατομμύρια γιά ἐπισκευές;

Θέμα δὲν εἴχαμε καὶ θέμα εὑρήκαμε νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦμε πάλι!!!
F-16 ἤ F-35;;;

Ἀκούω καὶ διαβάζω ἀναλύσεις τῆς πλάκας εἴτε ἀπὸ ἀσχέτους εἴτε ἀπὸ μιζαδόρους, ποὺ γνωρίζουν καλὰ νᾶ χειρίζονται τὸ ψέμμα!
Ἐπειδὴ μὲ ῥωτήσατε πολλοὶ γιατὶ δὲν γράφω γιὰ τὸ θέμα, ἀπαντῶ: Συνέχεια

Διώτης ἔνοχος

Δηλαδή, ἐάν, λέω ἐάν, τὸ ἀστέρι τοῦ νομικοῦ κόσμου, ὁ Εἰσαγγελεὺς Διώτης, ποὺ ἔβαλε στὴν φυλακὴ τὴν 17Ν, ἔφαγε δέκα χρόνια γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρτ, ἐπειδὴ δ[εν ἐτσάκωσε τοὺς ἀπατεῶνες, ποὺ ἔφαγαν τὰ φράγκα, τί θά γινόταν -ἐάν- στήν θέση του ἦταν κάποιος εἰσαγγελεύς λαμόγιο, σάν κι αὐτούς μέ τήν …μεζούρα;
Συνέχεια