Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;

Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένον στρατόν. Εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάστασις., Δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἐγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν. Συνέχεια

Θέλει νὰ μᾶς …«σώσῃ» ἀπὸ τὸν …«κακό» μας ἑαυτὸ κι ὁ Δημήτρης Καμμένος

Δημήτρης Καμμένος:
ὁ ὑπουργὸς τῶν …12 ὡρῶν, ποὺ παρητήθη, μετὰ ἀπὸ παρέμβαση Πάνου Καμμένου καὶ Τσίπρα, ἐξ αἰτίας …ῥατσιστικῶν σχολίων.

Ὁ βουλευτὴς ποὺ ἀπαιτοῦσε στὴν βουλὴ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς βουλευτικῆς συντάξεως, ἑνὸς προνομίου ποὺ εἶχε καταργήση ἡ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας λίγον καιρὸ πρίν.

Ἐτόλμησε λοιπὸν ὁ Δημήτρης Καμμένος νὰ ἐμφανισθῇ ἐχθὲς στὸν ΣΚΑΙ γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ ὅτι θὰ κόψη (ἀκόμη)100 εὐρῶ ἀπὸ τὸν συνταξιοῦχο, ποὺ τὰ δίδει στὸν ἐγγονοῦ του, δῆθεν γιὰ νὰ πιῇ καφέδες, ἐνᾦ αὐτός, ὁ Δημήτρης Καμμένος, θὰ τὰ ἔπαιρνε γιὰ νὰ τὰ δόσῃ στὸ κράτος, ὡς τὲ νὰ …δημιουργήσῃ!!! Συνέχεια

Χαμαιλεοντικὴ γραφειοκρατία αὐτοεξοντώσεως τοῦ δημοσίου…

Απίστευτος ο όγκος της διεκπεραιώσεως ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας για τις ανάγκες του αρχιληστή.

Τις προσυμπληρωμένες Δ.Φ.Ε. και όλα τα συναφή που βρίσκετε έτοιμα κάποιοι τις φτιάχνουν κύριοι και αυτοί δεν είναι του Δημοσίου.
Συνέχεια

Ὑψίστη ἔκφρασις ἐθνικῆς συμφιλιώσεως…

Πάντως, ότι και να λέτε εσείς, με αφορμή την υπόθεση Μπελογιάννη, για μνημεία, μουσεία, λήθες, εθνικές συμφιλιώσεις και τα τοιαύτα, η αλήθεια είναι ότι μεπολεμικά το μεγαλύτερο και το πιο αποφασιστικής σημασίας βήμα προς την κατεύθυνση της οριστικής εθνικής συμφιλιώσεως στην πράξη ήταν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Συνέχεια

Ὑπερηφάνεια …κοπράνων!!!

Ἡρωϊσμός, αὐταπάρνησις, μαχητικότης, δράσις, ἐξυπνάδα, ἀγάπη γιὰ τὴν φύση κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ὑπερηφάνεια!!!

Ὅλα αὐτὰ τὰ καλλιεργεῖ ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωσις κοπάνων:

Συνέχεια

Ψηφίζει ὅμως ἀκόμη ὁ ἄκης…

Ἔφαγε, μὲ τὴν παρέα του… Ἔφαγε… ξανα-ἔφαγε…
…ἀλλὰ ὁ σκασμός του δὲν ἦλθε. Ἀχόρταγος κι αὐτὸς καὶ ὅλα τὰ τσιράκια τῆς συμμορίας τους, ἀνεξαρτήτως χρώματος καὶ κόμματος. Ἡ τιμωρία του δέ, γιὰ τὰ …μάτια τῶν χαχόλων, ἦταν τοὐλάχιστον …παραδειγματική, ἐφ΄ ὅσον οὔτε πλήρωσε, γιὰ τὰ ἐγκλήματά του, μά, κυρίως, τὰ κλοπιμαία παραμένουν στὴν διακριτική του …ἰδιοκτησία!!! Κι ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω οὐδέποτε ἀπεστερήθη τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων. Συνέχεια