Ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίς!!!

Κάποιοι, θὰ τὸ ἀποκαλέσουν ἦθος.
Κάποιοι ἄλλοι, φιλότιμο.
Κάποιοι, ἐθνικὴ συνείδηση.

Συνέχεια

Χρήσιμοι καί σκόπιμοι ἐμπρησμοί;

Καίγεται καὶ πάλι ἡ Ἑλλάς!!!

Σειρὰ ἐμπρησμὼν σὲ ὅλη τὴν χώρα, ποὺ παραπέμπουν σὲ σενάρια σκοπίμων ἐμπρησμῶν, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Αὐτοί, ποὺ βάζουν τὶς φωτιές, ξέρουν πολὺ καλὰ τὸ τὶ ἐπιδιώκουν μὲ τὴν πρόκληση ζημιῶν.
Συνέχεια

Ῥίχνουμε νερὸ στὸν μῦλο τῆς Τουρκίας

Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Φοῖβος Κλόκκαρης : «Ἡ Κύπρος εὑρίσκεται ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς!»

Πολλοὶ εἶναι οἱ συμπατριῶτες του ποὺ δὲν τὸν γνωρίζουν προσωπικά. Ὅμως λίγο ἕως πολὺ ὅλοι τὸν ἔχουν ἀκουστά. Διότι εἶναι ἕνας διὰ βίου Στρατιώτης στὴν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος του καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικότερα. Διαρκῶς μαχόμενος, γιὰ τὰ δίκαια καὶ τοῦ Κράτους, δηλαδὴ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Ἔθνους ποὺ αὐτὴν ἀνήκει, ἤτοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Συνέχεια

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων…

Ὁ πατὴρ Θεόκλητος Κυριακοῦ, στὴν Μία Μηλιά, ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Σύλλογο «Δικέφαλος», λίγο πρὶν τὴν αἰχμαλωσία του καὶ τὴν μεταγωγή του στὶς τουρκικὲς φυλακὲς τῶν Ἀδάνων.

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων... Συνέχεια

Διαφορὰ μεταξὺ Νενέκου καὶ Ναιναίκου

Ἀκοῦμε καθημερινὰ τὴν ἀπαξιωτικὴ ἔκφραση «Νενέκος».
Εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ προδότου!!!

Κάποιοι ὅμως, μὴ γνωρίζοντας τὴν προέλευση τῆς λέξεως «Νενέκος», νομίζουν ὅτι εἶναι μία λέξις ποὺ ἐμπεριέχει δύο φορὲς τὸ καταφατικὸ «ναί» δηλαδὴ ἐννοῦν αὐτὸν ποὺ λέει «Ναί» σὲ ὅλα.

Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ποιό εἶναι τὸ σωστό;

Καὶ τὰ δύο!!!
Συνέχεια

Γιὰ μίαν …«Μεγάλη Ἀλβανία» ὅλοι κόπτονται!!!

Καίγεται ἡ Ἀλβανία καὶ μᾶς ἐζήτησε τὴν συνδρομὴ δικῶν μας ἐναερίων μέσων.
Μετὰ τὴν κατάσβεση μᾶς εἶπε τὸ ΥΠΕΞ τους καὶ ἕνα εὐχαριστῶ…

…ἐνᾦ ἐχθὲς μίλησε ξανὰ γιὰ τὴν Μεγάλη Ἀλβανία.

Συνέχεια