Χρειάζονται καὶ γιὰ τὴν Κύπρο ἀποδιοπομπαίους τράγους…

Ἡ ἱστορία τοῦ Νίκου Σαμψὼν ἀγαπητοί μου εἶναι μία πορεία ἀγῶνος γιὰ τὴν Ἕνωση, ἀγῶνος γιὰ τὴν Κύπρο, Ἀντι-ἀποικιακοῦ Ἀγῶνος
Οἱ προδότες ἀγαπητοί μου δὲν μπαίνουν φυλακὴ ἰσοβίως…
Οἱ προδότες ἀγαπητοί μου δὲν βασανίζονται ἀπάνθρωπα!

Συνέχεια

Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;

Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένον στρατόν. Εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάστασις., Δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἐγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν. Συνέχεια

Διότι μόνον …ἀφέντη ἀλλάξαμε τὸ ’21!!!

Ἐμπεδόσατέ το!

Τὸ μόνο ποὺ ἔγινε τὸ ‘21, ἦταν ἀλλαγὴ ξένου ἀφέντου… Συνέχεια

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974

Ἐπετειακό.

Ἀνάστασις τοῦ 1974, στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν.

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974 Συνέχεια

Γιατί ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου παραμένει κλειστός;

Ξέρετε γιατί οὐδέποτε ἄνοιξε ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου;;;;

Γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὴν φωτογραφία…

Συνέχεια

Γιὰ νὰ μαθαίνουμε ποιοὺς …«ἥρωες» τιμοῦμε…!!!

Ἄκουσα τὸν λόγο τοῦ πορδη-πουργοῦ, στὰ ἐγκαίνια τοῦ μουσείου Μπελογιάνη…
…καὶ διερωτήθην:
Συνέχεια