Ἐθνικοὶ ὀλετῆρες καὶ οὐδέποτε «ἐθνάρχες»!!!

Μιά αὐθεντικὴ στιχομυθία μεταξὺ Καραμανλῆ καὶ Κληρίδη, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ (Μαρτυρία Παπαπολυβίου): Συνέχεια

Δύο λεβέντες στὸ θυσιαστήριον τῆς προδομένης Κύπρου

Ἕνας Κρητικὸς ποὺ ἐλέγετο Βολακάκης…
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο μου: «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους – Κύπρος 1974, Πρώτη ἔκδοσις, ΠΕΛΑΣΓΟΧ, Ἰ. Χ. Γιαννάκενα).

Συνέχεια

Βασίλειος Σταμπουλὴς

Σὰν σήμερα, 16 Αὐγούστου τοῦ 1974, πέφτει γιὰ τὴν πατρίδα ὁ ἥρως Λοχαγὸς Βασίλειος Σταμπουλής.

Συνέχεια

Φάλαγγες τουρκικῶν ἁρμάτων στὴν Κύπρο…

Τουρκικὴ φάλαγγα τεθωρακισμένων.
Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς δίκην, τροχονόμου, κάνει σήματα στὰ ἐπόμενα ὀχήματα…

Φάλαγγες τουρκικῶν ἁρμάτων στὴν Κύπρο... Συνέχεια

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων…

Ὁ πατὴρ Θεόκλητος Κυριακοῦ, στὴν Μία Μηλιά, ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Σύλλογο «Δικέφαλος», λίγο πρὶν τὴν αἰχμαλωσία του καὶ τὴν μεταγωγή του στὶς τουρκικὲς φυλακὲς τῶν Ἀδάνων.

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων... Συνέχεια

Ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε ὁ Ἀττίλας…

Ἑλληνικὸ ὁδόφραγμα στὴν περιοχὴ τῆς Λευκωσίς καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν συνοικία τοῦ Ἁγίου Παύλου, στὸν Δῆμο Ἁγίου Δομετίου, ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄνδρες τοῆ Ταγματάρχου Δημητρίου Ἀλευρομαγείρου (336 ΤΕ και 1/211 ΤΠ) σταμάτησαν τὸν Ἀττίλα.

Ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε ὁ Ἀττίλας... Συνέχεια