Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (δ)

Συνέχεια ἀπὸ τά:

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (α)
Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (β)

Συνέχεια

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (γ)

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (β)

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (β)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (α)

Δεν το έχετε αντιληφθεί, αλλά ευρισκόμεθα σε ένα διαστελλόμενο και κυρτό σύμπαν.

Το συμπέρασμα φαίνεται αυθαίρετο, καθώς εμπειρικά διαπιστώνουμε την ύπαρξη της δυνάμεως της βαρύτητος που, θεωρητικά, εάν το σύμπαν διεστέλλετο, θα έπρεπε να απορροφά ενέργεια και το σύμπαν σταδιακά να ψύχεται.

Η δύναμη της βαρύτητος όμως γνωρίζουμε ότι μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο  της αποστάσεως ανάμεσα στα ελκόμενα σώματα.
Κατά συνέπεια  η δύναμη της βαρύτητος μειώνεται καθώς τα αντικείμενα απομακρύνονται, ενώ, αντίθετα, το απορροφώμενο έργο μεταβάλλεται ανάλογα με την σημειουμένη διαστολή και την δύναμη της βαρύτητος που υφίσταται κατά την διάρκεια της διαστολής.

Συνέχεια

Ἐξαφανίζοντας …πόλεις!!!

Ἡ Ῥωσσία σχεδιάζει νὰ ἐξαφανίσῃ, πρόσκαιρα, μίαν ὁλόκληρη πόλη, τὸ Severomorsk, ποὺ εὑρίσκεται στὴν Ἀρκτικὴ ἀκτογραμμὴ τῆς χώρας, μὲ μίαν ὀθόνη καπνοῦ, κάτι τὸ ὁποῖον συμβαίνει γιὰ πρώτη φορά, σὰν μέρος μίας στρατιωτικῆς ἀσκήσεως!!!

Ἡ πόλιες διαθέτει 50.000 κατοίκους καὶ φιλοξενεῖ  μέρος τοῦ πυρηνικοῦ στόλου ὑποβρυχίων τῆς χώρας.

Ἐξαφανίζοντας ...πόλεις!!! Συνέχεια

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (α)

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (α)

Το άρθρο αυτό ασχολείται με έννοιες που νομίζουμε όλοι ότι γνωρίζουμε καλά, αλλά ελάχιστοι τις έχουμε φιλοσοφήσει ή τις γνωρίζουμε σε βάθος.
Για καλλίτερη κατανόηση θα πρέπει να έχετε ανοικτό μυαλό  και να μπορείτε να  χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας.

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Συνέχεια

Καλλιεργώντας χρυσάφι στὶς …γλάστρες μας!!!

Τελικά, μᾶλλον εἶχα δίκιο, «τότε», γατάκια μου…
(Καὶ ὄχι μόνον ἐγώ…)

Ἡ εἴδησις τῶν ἡμερῶν (πέρα ἀπὸ πράκτορες ποὺ σκοτώνουν ἀθῴους πολῖτες στὴν Εὐρώπη καὶ φορτώνουν τοὺς φόνους σὲ δῆθεν «διαταραγμένους» νεκρούς) μᾶς ἦλθε ἀπὸ τὴν Ζυρίχη.
Σὲ μία press conference,Ῥῶσσοι ἐπιστήμονες ἀνεκοίνωσαν ὅτι εἶναι σὲ θέση νὰ μεταστοιχειώνουν τὴν ὕλη σὲ θερμοκρασία περιβάλλοντος!

Καλλιεργώντας χρυσάφι στὶς ...γλάστρες μας!!! Συνέχεια