Ψεύτης ὁ …καμμενόμαγκας!!!

Ψεύτης ό «μάγκας» ΥΕΘΑ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Που νομίζει ότι έχει να κάνει μόνο με  γίδια-Βερύκιους και βοθρολύματα-Φιλιππάκηδες που σου γράφουν δίστηλο για 100 ευρώ. Συνέχεια

Ῥευστότης γιὰ τὶς γαλλικὲς τράπεζες ἀπὸ τὴν ΕΚΤ (ἐὰν χρειασθῇ)

Ἡ ΕΚΤ μπορεῖ νὰ ἐφοδιάσῃ, μὲ ἔκτακτο ῥευστότητα, τὶς γαλλικὲς τράπεζες, ἐὰν χρειασθῆ

Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να προμηθεύσει μετρητά έκτακτης ανάγκης στις γαλλικές τράπεζες, εάν χρειασθεί μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας την Κυριακή, αλλά δεν αναμένει ότι θα χρειασθεί μια τέτοια κίνηση, ανέφερε το Σάββατο ο αρμόδιος για την χάραξη πολιτικής της ΕΚΤ Ewald Nowotny. Συνέχεια

Λεπέν ἤ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Ὅταν εἴχαμε τὶς ἐκλογὲς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μεταξὺ Τρᾶμπ καὶ Κίλλαρυ, ὑπῆρξαν ἀρκετὲς ἀποχρῶσες ἐνδείξεις ποὺ ὁδηγγοῦσαν κάποιους παρατηρητὲς στὸ νὰ ἐκτιμήσουν πώς, παρὰ τὶς ἀντίθετες προβλέψεις, ὑπῆρχαν σοβαρὲς πιθανότητες νὰ ἐκλεγῇ ὁ Τρᾶμπ. Συνέχεια

Βρεταννικὲς ἐκλογὲς σημαίνουν σκληρὸ Brexit!!!

Τὸ σκληρὸ Brexit εἶναι ἀναπόφευκτον μετὰ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο

Πολλοί αναλυτές ξαφνιάστηκαν από την χθεσινή ανακοίνωση της προθέσεως της Theresa May να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 8 Ιουνίου 2017.

Αν όμως είχαν μελετήσει προσεκτικά το ημερολόγιο τους, θα μπορούσαν να προβλέψουν την κίνηση αυτή.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν στις 7 Μαίου 2015 και οι επόμενες έπρεπε να γίνουν κανονικά έως τις 5 Ιουλίου του 2020. Συνέχεια

Λαθρο …σουλτάνος ὁ σουλτάνος;

Θὰ ἀκούσουμε πάρα πολλὰ γιὰ τὸν Ἐρντογὰν ἀκόμη, ἀνάλογα (ἢ καὶ χειρότερα) αὐτῶν ποὺ ἀκούσαμε γιὰ τὸν Καντάφι, γιὰ τὸν Ἄσαντ, γιὰ τὸν Σαντὰμ καὶ γιὰ τὸν Μιλόσεβιτς. Δόσεις ἀληθείας ἴσως νὰ ὑπάρχουν πράγματι στὰ ὅσα θὰ ἀκούσουμε, ἀλλὰ σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωσιν θὰ ἀνταποκρίνονται στὴν ἀπόλυτο ἀλήθεια.
Ἤ τοὐλάχιστον δὲν θὰ ἀνταποκρίνονται σὲ μίαν ἀλήθεια ποὺ ἀφορᾶ στὴν δική μας πραγματικότητα, παρὰ μόνον στὸ …φαίνεσθαι καὶ στὸ …δίκαιον τοῦ ἰσχυροῦ.
Συνέχεια

Χειρότερος κι ἀπό τόν Χίτλερ ὁ Ἄσαντ;

Δὲν πάει καιρὸς ποὺ εἴχαμε δημοσιεύσει ἕνα κείμενον μὲ …προβλέψεις καὶ …προφητεῖες γιὰ τὸ μέλλον τῆς περιοχῆς μας ἀλλά, κυρίως γιὰ τὸ μέλλον τῶν …«δικτατόρων» τῆς περιοχῆς μας. Πολλοὶ …«δικτάτορες» μᾶς προέκυψαν κι ἀκόμη περισσότεροι πρόθυμοι γιὰ νὰ τοὺς ξεπαστρέψουν.
Εἶναι μάλιστα τὸσο ἀσφαλῆ τὰ συμπεράσματά μας καὶ οἱ …προβλέψεις μας (ἢ καὶ …προφητεῖες ἐὰν θέλετε), διότι κρίνοντας πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος κι ἔχοντας ἐπίγνωσιν τοῦ ὅτι ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις παύουν νὰ εἶναι συμπτώσεις (ἀλλὰ συνιστοῦν κατ’ ἐπανάληψιν ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος), ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ προπαγανδιστικὰ ἔντυπα δὲν ὑποθέτουν… Ἀνακοινώνουν.
Εἶναι δῆλα δὴ εἶναι ἁπλῶς προάγγελοι σχεδιασμῶν, ποὺ ἔχουν τὶς ῥίζες τους πολὺ πίσω στὸν χρόνο.

Συνέχεια