Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (στ)

Ἡ συνέναισις τῶν ἠλιθίων καὶ πῶς κατασκευάζεται, μὲ ἁπλᾶ τεχνάσματα.

Ἕκτη Ἀνάρτησις

Διάλεξα τὸ ἀκόλουθο ἄρθρο, μιᾶς καὶ ἀποτελεῖ τυπικὸ δεῖγμα τῆς πιὸ συνηθισμένης μορφῆς προπαγάνδας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

Συνέχεια

Χρέος, διαπραγματεύσεις καὶ ἡ ἀλήθεια ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν

Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὶς «ἄκαρπες» διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ χρέος

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη ανακοινώσει πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 αξίας 6,9 δις ευρώ ή ως ποσοστό 3,9% του ΑΕΠ. Συνέχεια

Θυσία κάθε πλεύσεως κάτι …συνταξιοῦχοι!!!

7 Συντάξεις 4ου Μνημονίου για καύσιμα το νέο σκάφος του απατεώνα*άτιμου* προδότη* Πάνου Καμμένου. 

7 Συνταξιούχοι δεν θα πρέπει να φάνε ένα μήνα για τον Πάνο Καμμένο, εάν αγόραζαν τα καύσιμα του ΥΠΟΥΡΓΟΥ. Και αυτό διότι τόσα ευρώ σε βενζίνα θέλει το νέο σκάφος του απατεώνα* άτιμου* και προδότη* υπουργού ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ. (Για κάθε αστερίσκο παρακάτω τα στοιχεία.) Συνέχεια

Διακρίνοντας τὶς …συνήθεις «συμπτώσεις», πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα!

Ποιός, ἐπισήμως, εὐθύνεται γιά τό νέο τρομοκρατικό (;;;) κτύπημα στήν Μεγάλη Βρεταννία;
Μά, φυσικά, τὸ γνωστό μας ISIS, ποὺ ὀργανώθηκε,  χρηματοδοτεῖται, ἐξοπλίζεται, διαφημίζεται, προστατεύεται καὶ ἐπανδρώνεται ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν χωρίσει τὸν πλανήτη σὲ «καλούς» καὶ «κακούς» βάσει μόνον τῶν προσωπικῶν συμφερόντων καὶ σχεδιασμῶν τους. Κι ἔτσι, αὐτὸ τὸ μόρφωμα, ποὺ ἐλέγχεται ξεκάθαρα ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὰ δίκτυα τοῦ πSoros, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τοὺς γνωστούς μας τραπεζίτες, πάει κι ἔρχεται, ἀπὸ Μέση Ἀνατολὴ ἔως Βόρειο Ἀφρική, γιὰ νὰ …ἐξυπηρετήσῃ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν σχετιζομένων δικτύων. Συνέχεια

Ξεκινοῦν τὰ …ὄργανα στὴν Μέση Ἀνατολή!!!

Ἐπιστρέφουμε στὸ 1200 (ἐποχὴ στραυροφοριῶν)

Ξεκινοῦν σιγὰ σιγὰ τὰ ὄργανα…

Ὅλοι οἱ στρατοὶ τοῦ κόσμου θὰ μαζευθοῦν ἐκεῖ κάτω…
(Γιὰ νὰ φτιάξουν τὸ νέο Ἰσραήλ!)

Συνέχεια

Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (ε)

Πῶς ὅμως ἐπεβλήθη ἀπὸ «νομικῆς» ἀπόψεως ἡ Καπνοαπαγόρευσις στίς χῶρες τῆς Ε.Ε.;
Ἂς τὸ δοῦμε αὐτό, διότι ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς περνοῦν καὶ κατόπιν ἐπιβάλλουν ἀνηθίκους ψευδονόμους. 

Πέμπτη Ἀνάρτησις Συνέχεια