Χωνεύοντας τὸ εἶδος τοῦ κάθε «ὑπερασπιστοῦ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»

«Παρατηρητήριον τοῦ Ἐλσίνκι»

Ἕνα παλαιὸ ἄρθρο -τοῦ 2006- ποὺ δικαιώνει τὴν παροιμία «δεῖξε μου τοὺς φίλους σου, νὰ σοῦ πω ποιός εἶσαι…»

Γιὰ νὰ καταλάβουν ὅλοι ὅτι οἱ μηνύσεις τοῦ Δημητρᾶ ἐνάντια στοὺς «ἐνοχλητικούς» δημοσιογράφους ἐνδεχομένως νὰ ἐκμαιεύσουν «δεδικασμένα», κατόπιν «ἀφορήτου πιέσεως» στοὺς δικαστὲς – ἐὰν δὲν ἀποδειχθοῦν «πρόθυμοι»…
Συνέχεια

Ὡστέ δέν εἴδαμε χιόνια στόν Ὄλυμπο;

Κι ἐκεῖ ποὺ γελούσαμε μὲ τὴν …«ὑπερθέρμανσιν» τοῦ Ἰουλίου, ποὺ μᾶς προέκυψε κατὰ κάτι τὶ χιονισμένος…

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν πραγματικὸ ῥόλο τοῦ Τρᾶμπ…

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχουμε καταπιασθῇ, ὡς σελὶς Φιλονόη καὶ Φίλοι, μὲ τὸ θέμα τοῦ ῥόλου Τρᾶμπ καί, ἐπὶ πλέον, μὲ τὸν πραγματικό του σκοπό, ποὺ οὐδείς, ἐπισήμως, στὸν πλανήτη τὸν γνωρίζει.
Ἕναν σκοπὸ ποὺ οὔτε αὐτὸς ὁρίζει, μὰ οὔτε οἱ ψηφοφόροι του, ἐφ΄ ὅσον, ὅπως σὲ κάθε περιοχὴ τοῦ πλανήτου, ἔτσι καὶ στὶς Η.Π.Α., μόνον οἱ τοκογλῦφοι ὁρίζουν καὶ τοὺς ὑποψηφίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκλεγμένους, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν πραγματικὴ πολιτική, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ (κάθε εἴδους δημοκρατικοῦ ἢ δικτατορικοῦ) πολιτεύματος μέσῳ τοῦ (ἀπὸ αὐτοὺς ἐπίσης ἐλεγχομένου) νομίσματος/χρήματος. 
Συνέχεια

Δέν μεταναστεύουν μόνον οἱ Ἕλληνες;

Στὴν Πορτογαλία καὶ μόνον τὴν περίοδο 2011-12, μετενάστευσαν 240 χιλιάδες ἄτομα, μὲ κύριον προορισμὸ τὴν Βραζιλία καὶ τὶς πρῴην πορτογαλικὲς ἀποικίες.
(πηγή: bbc.com).

To 2013 ἔφυγαν ἄλλοι 110 χιλιάδες, μὲ κύριο προορισμὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες (πηγή: portuguese-american-journal.com). Συνέχεια

Βολεμένοι δικαστικοί;

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ βόλεμα ἀνωτάτων δικαστῶν-Golden Boys

Ἂς συγκρίνοουμε τὴν ἀμισθὶ τοποθέτηση τῆς Θάνου μὲ τὸν ἐκλεκτὸ τοῦ Μητσοτάκη, τὸν Κυριτσάκη, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ πουθενὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ τὸ 2009.
Μέ τί μισθό πῆρε τήν θέση;
Πέραν τῆς συντάξεώς του;

Ἑννέα χιλιάρικα (9.000€) σὺν τὴν σύνταξη!

Συνέχεια

Ὑποχωρώντας συστηματικὰ σὲ κάθε τουρκικὸ βῆμα

Συμβαίνουν ἀπίστευτα πράγματα!!!
@###@#@@#@@@……

Ἡ Τουρκία παίζει σκληρότατο πόκερ καὶ κερδίζει διαρκῶς καί, μάλιστα, στὴν πράξη…
Κι ἐμεῖς περὶ ἄλλων τυρβάζουμε…
(Πανηγυρικὲς κορῶνες καὶ δεκάρικοι τοῦ κώλου-δηλώσεις/λόγια… λόγια… λόγια…)

Γκρρρρ καὶ ὠιμέ…!!!

Συνέχεια