Χρειαζόμεθα ἐξωστρεφῆ ἀναπτυξιακὰ πρότυπα…

Γελοῦν καὶ τὰ τσιμέντα…

«Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα νέο τεχνολογικά αναβαθμισμένο και εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο που να αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εγχωρίου παραγωγικού ιστού και του εξειδικευμένου Συνέχεια

Ὑπερηφάνεια …κοπράνων!!!

Ἡρωϊσμός, αὐταπάρνησις, μαχητικότης, δράσις, ἐξυπνάδα, ἀγάπη γιὰ τὴν φύση κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ὑπερηφάνεια!!!

Ὅλα αὐτὰ τὰ καλλιεργεῖ ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωσις κοπάνων:

Συνέχεια

Διεθνισμός, σωβινισμὸς κι Ἐθνικισμός!

Ἐὰν αὐτὸ εἶναι διεθνισμός, τότε τί κακό ἔχει τό ἀντίθετό του;

Βᾶλε το λίγο τὸ ῥημάδι σὲ σκέψη…
Καὶ μὴν μπερδεύῃς τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ Ἔθνος μὲ τὸν σωβινισμό, ποὺ σημαίνει ἀνωτερότητες και ἐπιθετικὲς τάσεις ἐναντίον ἄλλων λαῶν. Συνέχεια

Χαίρεσαι λοιπόν πού ἔφυγες ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Μία ταινία μικροῦ μήκους ἀποτυπώνει αὐτὸ ποὺ πολλοὶ φοβοῦνται πὼς συμβαίνει.
Μία ταινία μικροῦ μήκους (2012) ποὺ ὁ Κωνσταντῖνος Χαλιάσος μέσα ἀπὸ αὐτὴν προέβαλε τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς μεταναστεύσεως.
Αὐτῆς τῆς μεταναστεύσεως ποὺ ματώνει τὴν κοινωνία μας, στέλνοντας στὰ ξένα τοὐλάχιστον 500.000 ἐνεργοὺς καὶ δημιουργικοὺς συμπατριῶτες. Συνέχεια

Φτωχοὶ κι ἄνεργοι …σκοτῶστε ἐλεύθερα!!!

Ἀλλο κι έτοῦτο πάλι….
Ἐξετάζουν πρόστιμα τῆς τροχαίας, ἀναλόγως τοῦ μισθοῦ καὶ τῆς κοινωνικῆς θέσεως…

Συνέχεια

Ὑποψήφιος αὐτόχειρ;

Αν στις 28/2 κοπεί κι άλλο η συνταξη, εχω 2 κουτιά υπνοσεντον, Μένα ποτήρι νερό θα τα πιώ όλα καί να σας ζητήσω συγγνωμη. Συνέχεια