Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!

Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.

  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;;
    (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!) Συνέχεια
Ὑπηρετώντας μιμούμενοι τὸ σουηδικὸ μοντέλο!!!

«Ἑπτὰ χρόνια ὑπὸ περιορισμό, ἐνῶ τὰ παιδιά μου μεγάλωναν, καὶ τὸ ὄνομά μου συκοφαντεῖτο» ἐδήλωσε ὁ Assange, γιὰ τὴν αἰσχρὴ δίωξη ἐναντίον του ἀπὸ τὸ σουηδικὸ καθεστὼς ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ διαφθορᾶς.


Συνέχεια

Βοοτροφίας κατάῤῥευσις

Τὸ 1911 ὁ πληθυσμὸς τῶν βοοειδῶν (ἑξαιρουμένων τῶν βουβάλων) ἦταν 201 χιλιάδες κεφάλια, ἀλλὰ τὸ 1926 εἶχε ὑπερβῆ τὰ 825 χιλιάδες.

Τὸ 1960 ἐκτρέφοντο 840 χιλιάδες, ἀλλὰ τὸ 1974 εἶχαν ἀνέλθη στὰ …… 2,2 ἑκατομμύρια κεφάλια περίπου. Συνέχεια

Λιγνιτωρυχείων κατάῤῥευσις

Ἐπειδὴ μιλᾶμε γιὰ λιγνιτωρυχεία καὶ ἀπασχόληση, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε κάποιους ἀριθμούς:

Ἔτσι λοιπόν, στὰ λιγνιτωρυχεία ἀπὸ 6,7 χιλιάδες ἄτομα ποὺ ἐργάζονταν τὸ 1988, τὸ 2000 ὁ ἀριθμός τους ἔφθασε στὶς 6,2 χιλιάδες. γιὰ νὰ μετρηθῇ στὰ 511 ἄτομα τὸ 2010. Συνέχεια

Χρῆμα (δανεικό) τέλος!!!

Ὁ Σόιμπλε δὲν ἔχει πλέον ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τῆν βουλή του γιὰ ἐκταμίευση νέας δόσεως, χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τοῦ ΔΝΤ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ λέμε, γιὰ εὐνοήτους λόγους.

Συνέχεια

Ὑπερήφανοι Εὐρωπαῖοι ὅμως παραμείναμε…

Πρέπει νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι ποὺ ἀνήκουμε στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Ἐάν τώρα δὲν ἔχουμε χρήματα νὰ πᾶμε στὸν γιατρό, νὰ πάρουμε ῥοῦχα καὶ παπούτσια, νὰ τραφοῦμε κανονικά, νὰ ἔχουμε μίαν κάποιαν στοιχειώδη κοινωνικὴ ζωή, νὰ ἀποταμιεύουμε ἔστω κάτι τίς, δὲν μποροῦμε νὰ χαιρόμαστε ὅτι ἀποκτήσαμε μὲ τοὺς κόπους μας (αὐτοκίνητα, σπίτια, ἐξοχικά), μιᾶς καὶ πληρώνουμε φόρο σὰν νὰ τὰ ξαναγοράζουμε…
Ἔχουμε ἐλευθέρα πρόσβαση στὰ νοσοκομεῖα, ἀλλὰ πρέπει νὰ φέρνουμε μαζύ μας τὰ ἀναλώσιμα… Συνέχεια