Γερμανικός ἐξευτελισμός πρός τούς Ἕλληνες ἤ…;

Πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες πέρασα τὰ Γερμανοαυστριακὰ σύνορα στὸ Kufstein. Σένγκεν καὶ ξερὸ ψωμί. Τὸ ὄνειρο τοῦ κάθε εὐρωπαϊστοῦ. Ἡ γερμανικὴ Α93 μεταπίπτει ὁμαλὰ στὴν αὐστριακὴ Α12, τόσο ὁμαλά, ποὺ ἐὰν ἀφηρημένος δὲν προσέξῃς τὶς πινακίδες γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ Kufstein καὶ δὲν δῇς τὴν πόλη στὰ ἀριστερά σου, οὔτε ποὺ καταλαβαίνεις ὅτι ἄλλαξες χώρα. Συνέχεια

Ὑποβιβασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ πολῖτες Γ΄ κατηγορίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς

Πολῖτες Γ΄ Κατηγορίας οἱ Ἕλληνες στήν Εὐρώπη;

Σὲ μίαν ἰδιότυπο κι ἐξευτελιστικὴ καραντίνα ὑποβάλλει πλέον ἡ Γερμανία τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ταξειδεύουν ἀεροπορικῶς στὴν χώρα τους.

Μὲ τὴν πρόφαση τῶν παρατύπων καὶ παρανόμων μεταναστῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπεκτείνει τὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν Ἑλλήνων ἡ Γερμανία. Συνέχεια

Δημοκρατική ἐλευθερία;

Ἐλευθερία εἶναι νὰ ὁρίζω τὴν περιουσία μου καὶ τὸ προϊὸν τοῦ κόπου μου.

Δημοκρατία εἶναι νὰ μαζεύονται κάποιοι νὰ ψηφίζουν καὶ νὰ ἀποφασίζουν τὸ ποσοστὸ τῆς ἐλευθερίας μου, πού, μὲ κάποιον μαγικὸ τρόπο καὶ χωρὶς τὴν δική μου συνέναιση, τοὺς ἀνήκει.
Συνέχεια

Ψηφίζοντας ὑπὲρ τῆς …Monsanto!!!

204 εὐρωβουλευτὲς Lobby-ισθηκαν εὐσχήμως,
γιὰ να ψηφίσουν «Monsanto», χωρὶς δεύτερη σκέψη-
κι ἐνάντια στὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ τοὺς ἐξέλεξαν… Συνέχεια

Χρηματοδοτεῖ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τήν Τουρκία;

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ κόψῃ τὴν χρηματοδότηση στὴν Τουρκία.

Πάντως, ἀπὸ τὰ 4,5 δισεκατομμύρια ποὺ εἶχε προϋπολογίσῃ ἔως τὸ 2020, ἔχει δώσῃ μόνον 0,26 δισεκατομμύριο.
Δηλαδή… Κάτι σὰν τὸ …5%!!!

Σιγὰ μὴν κλάψῃ ἡ Τουρκία τὰ …50 ἑκατομμύρια ποὺ τῆς δίνει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη κατ’ ἔτος, τὰ ὁποία εἶναι λίγο παραπάνω ἀπὸ …μισὸ δολλάριο γιὰ τὸν κάθε Τοῦρκο!!! Συνέχεια

Φιλοχρήματοι καὶ διαρκῶς διαπλεκόμενοι οἱ …«ταγοί μας»!!!

Ἔπιασαν Ἕλληνες εὐρωβουλευτές νά κλέβουν (καί) στίς Βρυξέλλες;

«Τὸ χρῆμα πολλοὶ ἐμίσησαν, τὴν δόξα οὐδείς».

(Ἔλεγαν οἱ παλαιοί. Προφανῶς δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν τοὺς σημερινοὺς …«ταγούς» μας!!!) Συνέχεια