Διότι ἦσαν τρομοκράτες…

Ἀνάθεμα στοὺς τρομοκράτες τοῦ 1821!!!

Ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε σοβαροί, οἱ ἐπαναστάτες τοῦ 1821 ἦταν τρομοκράτες. Πῆραν τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἔστρεψαν ἐναντίον τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν ὁποίαν ἀνῆκαν. Αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεκτα πράγματα. Συνέχεια

Πασσᾶς ἐναντίον φορομπήκτου Δεσπότου

Δύο χρόνια πρὶν νὰ ξεσπάσῃ ἡ ἐπανάστασις, ὁ Βελῆ πασσᾶς ἐκλιπαροῦσε τὸν πατριάρχη Κύριλλο νὰ σώσῃ τοὺς χωριάτες τοῦ θεσσαλικοῦ κάμπου ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ φορομπήκτη μητροπολίτη Λαρίσσης, Πολύκαρπο Μπιθικούκη τὸν Δαρδαῖο.
Συνέχεια

Διότι ὁ πανσλαυϊσμὸς ἐπρόδωσε τὴν Ἐπανάστασιν…

Ὁ πανσλαυισμὸς ἐπρόδωσε τὴν Ἐπανάσταση…

Τὶ σοῦ εἶναι ἡ πουτάνα ἡ Ἱστορία!!!!…

Τί μᾶς μαθαίνουν στά σχολεῖα γιά τήν Ἐπανάσταση (κι ὄχι μόνον;;;;
Ἔ, θέλει κι ἐρώτημα;;;
Ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τὸ ὑπουργεῖο «Παιδείας» καί, κυρίως, θρησκευμάτων… Συνέχεια

Φόνοι, λεπίδι, σφαγὲς κι ἐξορία…

«Ἡ διαμάχη γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ θὰ εἶναι τίποτα ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ γίνη μὲ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας»…

…ἐδήλωσε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Γαβρόγλου, ἀπευθυνόμενος στὴν νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχεια

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης…

Ὁ σκεπτόμενος ἀρσενικὸς θεὸς τοῦ προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης.

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης... Συνέχεια