Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;

Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένον στρατόν. Εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάστασις., Δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἐγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν. Συνέχεια

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974

Ἐπετειακό.

Ἀνάστασις τοῦ 1974, στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν.

Ἡ «ἑλληνική» στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ 1974 Συνέχεια

Οἱ ἐσταυρωμένοι στὸν ἱστορικό μας κόσμο…

Ὁ ἐσταυρωμένος Ὀντὶν στὸ κοσμικὸ δένδρο Ἴγκντραζιλ.

Οἱ ἐσταυρωμένοι στὸν ἱστορικό μας κόσμο...1 Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει ἄστρο στὸ κέντρο τοῦ Σύμπαντος…

Τζορντᾶνο Μπροῦνο: ὁ μάρτυς τῆς ἐπιστήμης

Σὰν σήμερα, τὸ 1593, ὁδηγήθηκε σὲ δίκη ἀπὸ τὸ Βατικανὸ ὁ Ἰταλὸς φιλόσοφος, μαθηματικὸς καὶ ἀστρονόμος Τζορντᾶνο Μπροῦνο.

Γεννημένος τὸ 1548, στὴν Νόλα τῆς Καμπανίας, τὸ 1563 εἰσῆλθε στὸ τάγμα τῶν Δομινικανῶν.

Συνέχεια

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή…

Ἐπετειακό!

Πάσχα στὴν 31 ΜΚ – σέρνει τὸν χορὸ ὁ ἀείμνηστος Ὑποδιοικητὴς Ταχματάρχης Χωλίδης (ἔπεσε στὸ Πραξικόπημα) καὶ ἀκολουθεῖ ὁ Διοικητὴς Ταγματάρχης Ῥαφτόπουλος (τραυματισθείς), ὁ Ὑπολοχαγὸς Καραχάλιος καὶ ὁ Ὑπολοχαγὸς Γλεντζὲς (δεξιά).

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...1 Συνέχεια

Λαὸς …τραμπάλα!!!

Σὰν σήμερα, τὸ 1924, διεξήχθη στὴν Ἑλλάδα Δημοψήφισμα γιὰ τὸ Πολιτειακό.

Μὲ ποσοστὸ 69,95%, οἱ Ἕλληνες ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς Ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας. Συνέχεια