22 Μαΐου 1824. Ὁ Κολοκοτρώνης παραδίδει τὸ κάστρο τοῦ Ναυπλίου στοὺς Ἀνδρέηδες.

 

22 Μαΐου 1824. Ὁ Κολοκοτρώνης παραδίδει τὸ κάστρο τοῦ Ναυπλίου στοὺς Ἀνδρέηδες.22 Μαΐου 1824. Ὁ Κολοκοτρώνης παραδίδει τὸ κάστρο τοῦ Ναυπλίου στοὺς Ἀνδρέηδες.

 

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας…

Οἱ Ναζὶ κατέστρεφαν τὴν Κρήτη καὶ οἱ «διορισμένοι» πατριῶτες ἀναθεμάτιζαν τὴν ἀντίσταση.
Ὅταν οἱ πατριωτικὲς ὀργανώσεις ἀντιστέκοντο στὸν φασισμό, καὶ χιλιάδες ἔχαναν τὴν ζῳή τους, μερικοὶ στέκονταν στὸ πλάι τῶν ἀρχῶν κατοχῆς…

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας... Συνέχεια

Μίνως ὁ Α΄

Ὁ Μίνως Α΄, υἱὸς τοῦ Ἀστερίωνος καὶ τῆς Εὐρώπης,
(ἐγγονὸς τοῦ Δώρου, δισεγγονὸς τοῦ Ἕλληνος, ποὺ εἶχε πατερα τὸν Δευκαλίωνα),
φέρεται ὡς ὁ ἱδρυτὴς τῆς πρώτης μετακατακλυσμιαίας Βασιλικῆς Δυναστείας τῆς Αἰγύπτου. Συνέχεια

Διότι καὶ γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς Κύπρου οἱ ἔνοχοι παρέμειναν ἀτιμώρητοι!!!

Ὅταν μία φορὰ ἐκλήθην ἀπὸ τὸ «Blue Sky» σὲ μίαν ἐκπομπὴ ἀφιερωμένη στὴν ΕΟΚΑ καὶ τὸν Γρίβα, νὰ πῶ τὴν ἄποψή  μου (τὸ 2012 τὸν Μάρτιο) ἐδέχθην βομβαρδισμὸ τηλεφωνικῶν παρεμβάσεων πάσης φύσεως ἀριστερῶν ποὺ κατηγοροῦσαν τὸν Γρίβα γιὰ τὸ Πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακαρίου τὸν Ἰούλιο τοῦ ’74.

Κατὰ καλὴ σύμπτωση ἐκείνη τὴν ἡμέρα «εἶχα κέφια» καὶ ἀπέδειξα σὲ ὅσους παρακολουθοῦσαν τὴν ἐκπομπή, ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀπὸ ὅσους «κατηγοροῦσαν» τὸν Γρίβα γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία στὸ Πραξικόπημα, ἀγνοοῦσαν ὅτι ὁ Γρίβας εἶχε ἀφήση τὴν τελευταία του πνοὴ 6 μῆνες πρίν. Συνέχεια