Χωρὶς ἄρωμα Ἑλληνικό…

Χαίρετε καὶ χαίρωμεν!

Γιὰ σκέψου γιὰ τὶ ζεῖς!
…«Ἐὰν πεθάνῃς χωρὶς «Ἀρετὴ καὶ τόλμη»… Χωρὶς ἄρωμα ἑλληνικό Συνέχεια

Ὤ ταλαίπωρος Ἑλλάς!!!

Λόρδος Μπάιρον:
Ἕνας Εὐρο- κοκκινοκώλης τυχοδιώκτης, ἐντολοδόχος «Φιλέλλην», ποὺ θέλησε στὴν ἀρχή, νὰ πάῃ στὴν Ἀργεντινή, γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὸ ἐκεῖ ἐπαναστατικὸ κίνημα.  Συνέχεια