Ὁ «καρκίνος» τῆς Πτολεμαΐδος

Ὀσο ἔπεφτε τὸ χαρτζηλίκι (δὲν μιλῶ γιὰ τοὺς παραμυθιασμένους ἠλιθίους ἀλλὰ γιὰ τὰ μικρολαμόγια ποὺ ἐνοικιάζουν, γιὰ πενταροδεκάρες, τὴν πέννα τους στὰ Μεγάλα Λαμόγια) ἡ καραμέλα ποὺ πιπίλιζαν ἦταν: Συνέχεια

Διαρκῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος

Τελικὰ εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος…

…τὸ νὰ εἶσαι «Δυτικός, Εὐαισθητούλης Ἠλίθιος». Συνέχεια

Γεμίζει καὶ ἡ Πάρος ἀνεμογεννήτριες

Δὲν ἔχουν τὸν θεό τους ῥέ!!!

Τὰ ἀπίστευτα παραμύθια, ποὺ ἔφαγαν στὴν μάπα οἱ Παριανοί, γιὰ νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ ἀφήσουν νὰ γεμίσῃ ὁ τόπος τους μὲ ἀνεμογεννήτριες.

Τὸ σενάριο εἶναι προδιαγαγραμμένο, ὅπως ἀκριβῶς παίχθηκε καὶ στὴν Χαλκιφική, μὲ τὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ.
Οἱ ἀνεμογεννήτριες στὴν Πάρο θὰ τοποθετηθοῦν, ὁπωσδήποτε!
Συνέχεια

Ῥεμάλια καὶ οἱ προηγούμενοι καὶ οἱ τωρινοί, μὰ καὶ οἱ ἐπόμενοι…

Ἔμμεσος ὁμολογία ὑπουργοῦ Σταθάκη: «Εἴμαστε τὸ ἴδιο ῥεμάλια μὲ τοὺς προηγουμένους καὶ τοὺς ἐπομένους»…!!!

Ἡ ἀπάντησίς του στὴν ἐπιτροπὴ κατοίκων τῆς Πάρου γιὰ τὶς ἀνεμογεννήτριες – ὅταν τοῦ ἐζητήθη νὰ ἀνατρέψῃ, νομοθετικά, τὸ αἶσχος τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων:

«Ναὶ μὲν μποροῦμε νὰ ἀκυρώσουμε τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ σεβασθοῦμε ὅσα ἔχουν ὑπογράψει οἱ προηγούμενοι!» Συνέχεια

Δολοφονώντας ἀμάχους μὲ ἀναθυμιάσεις ἀπὸ …σανό!!!

Οἱ ἀναθυμιάσεις ἀπὸ σανὸ …σκοτώνουν ἀμάχους!!!

Ἡ μία πλευρὰ λέει ὅτι «τὰ χημικὰ ποὺ σκοτώνουν παιδιὰ τὰ ἔριξε ὁ Ἄσαντ»… (Κι ὅλοι ἀναρωτώμεθα ἐὰν εἶναι τόσο ἠλίθιος, γιὰ νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο, τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλη ἡ κατάστασις δείχνει νὰ εἶναι ὑπέρ του…)
Συνέχεια

Χαρίζοντας τὴν χώρα γιὰ …ψίχουλα!!!

Ἡ «σκιερὴ πλευρά» τῆς προδοσίας μὲ τὴν CETA:

Ὅταν κάποιοι δίνουν τὴν χώρα μας γιὰ ψίχουλα…

Γιατὶ κάποιοι ἔχουν στὸ αἷμα τους τὴν Ἐθνικὴ Προδοσία!!!

Συνέχεια