Δημιουργοῦν …«ῥατσιστή» γιὰ νὰ κυνηγᾶμε Χίμαιρες!!!

Ἡ Τριανταφύλλου εἶναι ὁ «λαγός» τῆς κυνοδρομίας ποὺ λέγεται «ἀντιῤῥατσιστικό» κυνήγι μαγισσῶν καὶ δημιουργεῖ «τετελεσμένο» στὸ νομικὸ πλαίσιο, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ μποροῦν νὰ κτυπήσουν πραγματικοὺς «ῥατσιστές»,  ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχουν!!! Συνέχεια

Γεμίζοντας τὶς ὀθόνες τοῦ …μυαλοῦ μας!!!

Macron glaces ou Macron brule?

Θυμᾶστε, τόν Μαθουσαλίξ στό Ἀστερὶξ μέ τήν νεωτάτη σύζυγο;

Ἔ… Καὶ τὰ κόμιξ -ἐνίοτε- ἐμφανίζονται ὡς φάρσα στὴν Ἱστορία…
(Τελικὰ δὲν ὑπάρχει κτύπημα στὴν αἰσθητικὴ τῶν λαῶν ποὺ νὰ μὴν χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν Νέα τάξη, στὰ πλαίσια τοῦ πολιτισμικοῦ σόκ.) Συνέχεια

Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία…

Ἀφιερωμένο σὲ ὅλους τοὺς συναδέλφους, φίλους καὶ συναγωνιστὲς ποὺ μποροῦν καὶ ὑπερίπτανται τῶν γεγονότων.
Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἀθανασία...5 Συνέχεια

Ἑρμοῦ ἅμαξα καὶ Ἄραβες.

Ἑρμοῦ ἅμαξα καὶ Ἄραβες.Ἑρμῆς ποτε ἅμαξαν ψευσμάτων καὶ πανουργίας καὶ ἀπάτης μεστὴν διὰ πάσης ἤλαυνε γῆς, κατὰ χώραν μικρόν τι διανέμων τοῦ φόρτου. Ὡς δὲ εἰς τὴν τῶν Ἀράβων χώραν ἦλθε, λέγεται ἐξαίφνης συντριβῆναι τὴν ἅμαξαν. Οἱ δὲ ὥσπερ πολύτιμον φόρτον τὰ ἐξ αὐτῆς ἁρπάσαντες οὐκ ἀφῆκαν εἰς ἄλλους ἀνθρώπους προελθεῖν. Ὅτι Ἄραβες ὑπὲρ πᾶν ἔθνος ψευσταὶ καὶ ἀπατεῶνες εἰσίν· ἐν γλώσσῃ γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἀλήθεια. Συνέχεια

Δὲν σκοτώνουν τὰ «ὀνόματα»

Ἐχθὲς ἡ Μοῖρα θέλησε νὰ πάρῃ τρεῖς; τέσσερις; ζωὲς ἀπὸ τὸν δρόμο.
Μία τραγικὴ κατάληξις γιὰ αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκείους τους.

 Δὲν θέλησα νὰ τὸ σχολιάσω πέραν ἀπὸ τὴν διαπίστωση τῆς τραγικότητος τοῦ συμβάντος. 
Εἶδα -ὅμως- πολλὰ σχόλια γεμάτα σαρκασμό, χαιρεκακία, εἰρωνεία…
Συνέχεια

Ὑπάρχει κάτι βαθύτατα σάπιο στην χώρα τῆς μνημιοκρατίας…

Ἀπατεῶνες ὑπάρχουν πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἔνας ἐπάνω ἕνας κάτω δὲν κάνει πλέον, κάποιανδιαφορά. 

Ὅταν -ὅμως- ἕνας κατ’ ἐξακολούθησιν δημοσιογραφικὸς ἀπατεών, συνεπικουρούμενος ἀπὸ πολιτικὲς γκόμενες μὲ γόβα στιλέτο καὶ ἀέρα κομματικῆς καραβίδας (…) στηλιτεύῃ χωρὶς οὐσιαστικὰ στοιχεῖα, ἀερολογώντας περὶ ἐγκληματικῶν (πάλι) ὀργανώσεων, ἕναν πολιτικό(;) σχηματισμὸ καὶ ἀπειλεῖ τὸ ἐν πολλοῖς ἀδαὲς τηλεθῦμα/κοινὸ καὶ συνήθη ὕποπτον φοροδότη, μὲ κατασχέσεις καὶ φορολογικὲς τιμωρίες…
Ὅταν ἐπικαλεῖται τὴν δικαιοσύνη (sic) καὶ ζητᾶ ἐπιτακτικὰ τὴν ἄμεση παρέμβασή της…
Ὅταν -ἐντελῶς μπουρδολογικά- προσπαθῇ νὰ συνδέσῃ τὴν ἐν λόγῳ ὀργάνωση μὲ φόνο…

Συνέχεια