Διασώζοντας τὴν …«κανονικότητα»!

Πρὸς ὅλους τοὺς θιασῶτες τῆς «κανονικότητος»
Συνέχεια

Διώξεις κατά Σάλλα;

Δίωξις γιὰ κακούργημα στὸν Μιχάλη Σάλλα.

Ἡ μεγάλη κομπίνα:  Ἑταιρεῖες τοῦ τραπεζίτου ἔπαιρναν ἀκίνητα μὲ δάνεια τῆς τραπέζης Πειραιῶς καὶ τὰ μεταπωλοῦσαν σκανδαλωδῶς στὴν …Τράπεζα Πειραιῶς!!! Συνέχεια

Ὑπέρ-Δαπάνη φαρμάκων

Δαπάνη φαρμάκων, 1991-2010, 265 δισεκατομμύρια€ Συνέχεια

Ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν μας ἐργολάβων…

Ἔρανος «Σῶστε τοὺς ἐργολάβους» ΑΚΤΩΡ-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-J&P ΑΒΑΞ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ!

Ἔστησαν καρτὲλ στὰ δημόσια ἔργια, γιὰ 27 χρόνια (1989-2016) – εἶχαν πωλήσεις τὰ 27 χρόνια ἑκατὸ (100) δισεκατομμύρια εὐρῶ- ἔβαλαν καπέλο στοὺς Ἕλληνες (λόγῳ καρτέλ) περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι (20) δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἔφαγαν πρόστιμο 82 ἑκατομμύρια εὐρῶ καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ πληρώσουν!!!!

Συνέχεια

Ὑπερασπιστές τῆς Ῥάικου;

Πρὸς τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Ῥάικου καὶ τῆς «ἠθικῆς».

Ἀπὸ προχθὲς ἡ ἀντιπολίτευσις βαρᾶ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ὑπόθεση Ῥάικου, ποὺ εἶπε ὅτι δέχεται πιέσεις, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν ὑπόθεση Novartis, μὲ μίζες 28 ἑκατομμυρίων εὐρῶ, ἐπὶ ἐποχῆς ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Ἄρα ποιός τῆς ἀσκεῖ πιέσεις; Συνέχεια

Ἰδιαιτέρας ἐπιχειρηματικῆς εὐφυΐας…

Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιχειρηματίας Μαρέβα Μητσοτάκη.

Ἐπειδὴ ἔχω ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὴν σπουδαία ἐπιχειρηματίία Μαρέβα, ἀκολουθοῦν κάποια στοιχεῖα, ποὺ προκαλοῦν πολλὲς ἀπορίες.

Ἡ Μαρέβα ἔχει μίαν ἑταιρεία ῥούχων (ZEUS + ΔΙΟΝΕ).
Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ἔκανε πωλήσεις τὸ 2014 214.000€ μὲ ζημίες 51.000€ καὶ συσσωρευμένες ζημίες 245.000€. Συνέχεια