Εὐκαιριακὴ …ἀλλαγὴ ταὐτότητος τῶν «ἀθέων»!!!

Μεγαλο-ἑβδομάδα ἔφθασε…

Συνέχεια

Ὑποδεχόμενοι τὸ 2017…

Στὴν ἀρχαιότητα ὁ πολὺς κόσμος ἐσέβετο τὰ θρησκευτικὰ μοντέλα κοσμοθεάσεως, ὅπως καὶ σήμερα ἄλλωστε.

Τότε βέβαια οἱ γνῶστες (καὶ ἦσαν πολλοί) ἐγνώριζαν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε ἰδιαιτέρα διαμάχη ἀνάμεσα στὶς δύο ἀπόψεις.
Γιὰ παράδειγμα τὸ θρησκευτικὸ μοντέλο ἔλεγε ὅτι τὸ κέντρο εἶναι ἡ γῆ καὶ γύρω της γυρνᾶ ὁ Ἥλιος. Συνέχεια

Φαιδρὰ κολπάκια ἐλέγχου ψηφοφόρων…

Τὸ κόλπο ἔχει ὡς ἐξῆς…..:

Βάζεις ἕναν λευκὸ ὑποψήφιο πρόεδρο ποὺ θὰ ψηφισθῆ μόνον ἀπὸ λευκοὺς ὁμοφοβικοὺς ἐθνικιστὲς χριστιανούς. Συνέχεια

Ξεχασμένες γενοκτονίες…

Ξεχασμένες γενοκτονίες...9Κι ἐφ΄  ὅσον μιλᾶμε γιὰ γενοκτονίες, ἂς ἀρχίσουμε ἐξιστόριση γενοκτονιῶν, ποὺ δὲν γνωρίζουμε καὶ οὐδέποτε διδαχθήκαμε.
Καὶ δὲν φταίει κάποιος Φίλης. Φταῖν ἄλλοι… Οἱ πατριῶτες, οἱ Ἑλληναράδες…

Ἔρχονται ἀκόμη μεγαλύτερες…
Ξεκινᾶμε μὲ τοὺς φίλους μας τοὺς Κέλτες…
Συνέχεια

Ματάκια…

Τὰ ματάκια τὰ φορᾶμε σχεδὸν ὅλοι.
Ἀπό ποῦ προῆλθαν ὅμως τά «ματάκια»;

Ματάκια...2 Συνέχεια

Σκοτώνοντας στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ…

Σκοτώνοντας στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ...

Πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες πῆγα τὴν κόρη μου στὸ ἀεροδρόμιο γιά Σητεία.
Φεύγει τὸ ἀεροπλάνο, ἀλλὰ ἐπειδὴ ψιλοφυσοῦσε ἀπεφάσισα νὰ περιμένω στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» μέχρι νὰ κατεβῇ τὸ ἀεροπλάνο στὴν Σητεία. Συνέχεια