Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

Τὸ ὅ,τι, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων ἐγχωρίων καρναβάλων, θὰ εἴχαμε καὶ τὸν μεγιστάνα τῆς φοροδιαφυγῆς πSoros, νὰ μᾶς ὑποδεικνύῃ, ὡς μονόδρομο, τὸν δρόμο τῆς …δημοκρατίας…

Ὁ …«φιλάνθρωπος» φοροφυγὰς Soros!!!

…εἰδικῶς δὲ τῆς ἀμέσο-δημοκρατίας… Συνέχεια

Ξένες Μ.Κ.Ο. καὶ ὕποπτα δίκτυα ἐλέγχουν τὴν «ἐπανεστατημένη» Καταλωνία!!!

Νὰ μὴν βιάζονται κάποιοι νὰ σπεύσουν στὴν ὑποστήριξη τῆς ὑποθέσεως μὲ τὴν Καταλωνία, διότι βρωμᾶ ἀπὸ χιλιόμετρα. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ πραξικοπήματα ποὺ εἶχαν σχεδιασθῇ ἀπὸ τοὺς νεοταξίτες, τὴν δεκαετία ’90, καὶ πού, βάσει τοῦ παλαιοῦ σχεδίου οἱ ἀποσκιζόμενες περιοχὲς θὰ ἐγίνοντο «πολυπολιτισμικοί» θύλακες λαθρομεταναστῶν, προδοτῶν, καὶ ἄλλων φυντανιῶν.

Κι αὐτὸ συμβαίνει στὴν Καταλωνία, σπασμωδικὰ καὶ ἀποδιοργανωμένα. Πρόκεται γιὰ στημένη ὑπόθεση ἀπὸ ξένες Μ.Κ.Ο., ἐλαχίστους προδότες πολιτικοὺς συνασπιζομένους μὲ ἰσλαμιστές, καὶ νοθευμένα «δημοψηφίσματα» ὅπου ψηφίζουν λαθρομετανάστες «πολίτες».

Συνέχεια

Χρεωκοπημένη Eldorado ἐκβιάζει, προσδοκώντας χρηματοδοτήσεις ἀπὸ ἰθαγενεῖς!!!

Λέγαμε λοιπόν, ἀπὸ καιρό, γιὰ τοὺς …«ἐπενδυτές» καὶ τὸ εἶδος τους…
Λέγαμε καὶ γιὰ τὸν τρόπο …«ἐπενδύσεώς» τους, ποὺ παγία του τακτικὴ ἔχει τὴν μετατροπὴ τῆς «ἐπενδύσεως» σὲ κάτι …παθητικό, ποὺ θὰ τὸ χρηματοδοτοῦν μὲ τὸ αἷμα τους γιὰ αἰῶνες οἱ κατὰ τόπους ἰθαγενεῖς.

Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα …κομμουνιστικὰ ἐγκλήματα!!!

Δηλώσεις Κοντονῆ:

πρῶτο θέμα

Ἄκουσα ἐχθὲς στὴν τηλεόραση:

«Οἱ γονεῖς τῆς Ζωῆς Λάσκαρη πέθαναν ὅταν ἦταν μικρή… κλπ κλπ»

Ἡ ἑλληνικὴ τηλεόρασις, 27 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ κομμουνισμοῦ ἀδυνατεῖ καὶ δέν θέλει νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια…

Ὁ πατέρας τῆς Ζωῆς Λάσκαρη, ἀξιωματικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἐσφαγιάσθη τὸ 1944 ἀπὸ ΕΑΜίτες κομμουνιστές.
Στὸν τάφο ὁδηγήθη καὶ ἡ μητέρα της, λίγα χρόνια ἀργότερα, ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ ΔΣΕ…
Συνέχεια

Ὑπό διάλυσιν οἱ Η.Π.Α.;

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εὑρίσκονται στὰ πρόθυρα τῆς διασπάσεως. 

Σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη:
Ἡ παρακάτω ἀνάλυσις ἀναφέρει τὶ προθέσεις ἔχει ἡ καμπὰλ καὶ τὶ σχεδιασμοὺς κάνει.
Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι, κατ’ οὐδέναν τρόπον,  νὰ μᾶς πῇ πὼς τὰ πράγματα θὰ γίνουν ἔτσι.
Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς διαβεβαιώσω, ὁποία ἀξία κι ἂν ἔχῃ αὐτό, πὼς ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες!

Πῶς φαίνονται τὰ πράγματα γιὰ τὴν ὥρα:

Οἱ ΗΠΑ ξηλώνονται. Τὸ ἔθνος ἀποσυντίθεται (σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη: Οἱ ΗΠΑ δὲν εἶναι Ἔθνος! – Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ δὲν γνωρίζουν τὸν ὁρισμὸ τῆς λέξεως) σὲ αὐτόνομες περιφερειακὲς χῶρες. Ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν Ἀμερική, ὑπάρχει μία προσπάθεια τῶν παγκοσμιοποιητῶν νὰ καταστραφοῦν οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἐκ τῶν ἔσω.

Οἱ δέκα (10) περιφέρειες FEMA τοῦ Nixon Συνέχεια

Λυπούμεθα πού …στοχοποιεῖται ὁ Μαδοῦρο;

Θλίψις καί ὀργή;
Λύπη κι ἀγανάκτησις;
Φταῖν οἱ κακοί Ἀμερικανοί; Οἱ Ῥοκφέλερ; Ὁ πΣόρος;

Λοιπόν… Ἡ μόνη θλίψις καὶ πόνος βαθὺς καὶ ἀγανάκτησις ποὺ αἰσθάνομαι δὲν ἀφοροῦν πλέον στὸν Μαδοῦρο, ἀλλὰ στοὺς προδομένους …ὑπηκόους του.

Κατὰ σύμπτωσιν διάβασα αὐτό (Σεπτέμβριος 2016):

Συνέχεια