Λαὸς τῆς …παντόφλας!!!

Μᾶς ἔφτιαξε πάλι τὴν ἡμέρα ἡ γερμανικὴ Bild τῆς 22ας Ἰουνίου!
Ὅλη  πρώτη σελὶς καταλαμβάνεται ἀπὸ μίαν τυπικη δίμετρο Γερμανίδα κούκλα, μὲ μπικίνι στὰ χρώματα τῆς γερμανικῆς σημαίας, μὲ κουτάκι μπύρας στὰ χέρια καὶ φυσικὰ μὲ τὴν …κλασσικὴ πλαστικὴ παντόφλα καὶ τὴν λευκὴ κάλτσα!!!

Μὲ ὑπερτίτλο: «Ὄρεξις γιὰ Γερμανία» καὶ τίτλο: «Γιατὶ ὁ κόσμος ζηλεύει τὴν οἰκονομία μας, τὴν κουλτούρα μας καὶ τὴν πολιτικὴ σταθερότητά μας καὶ τὸ ποδόσφαιρό μας.».

Συνέχεια

Γερμανὸς καπετάνιος καὶ ἄλλα …ἀνέκδοτα!

Ἐπτώχευσε μία ἀπὸ τὶς «βασίλισσες» τῆς γερμανικῆς ναυτιλίας!

Συνέχεια

Διατὶ οἱ Γερμανοὶ παραμένουν διαχρονικῶς οἱ κακοί!!!

Τὸ παρακάτω εἶναι ὑπενθύμισις τῶν ὅσων κατὰ καιροὺς ἔχουμε ἐρευνήσει καὶ δημοσιεύσει μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας.
Δὲν ἀποτελεῖ ὕμνο στοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μίαν ὅσο τὸ δυνατὸν καλλίτερα στοιχειοθετημένη (βάσει τῶν ὅσων ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ ἔως σήμερα) τοποθέτησιν γιὰ τὸ εἶδος τῆς προπαγάνδας ποὺ ἀσκεῖται εἰς βάρος μας, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος κάθε λαοῦ (καὶ τῶν Γερμανῶν συμπεριλαμβανομένων) ἐδῶ καὶ αἰῶνες, γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες …«ἐθνικιστικοῦ» κλίματος, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν βεβαιωμένα σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις. Συνέχεια

Φύσις Γερμανῶν

Ἐπέστρεψα στὰ πάτρια.
Συναισθήματα ἀνάμεικτα.

Ἡ Γερμανία εἶναι μία χώρα φιλική, πολιτισμένη, μὲ ὑψηλὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο.
Ἔνοιωθα οἰκεία, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὶς δύο πρῶτες ἡμέρες παραμονῆς νοσταλγοῦσα τὴν δύσμοιρη, χρεωκοπημένη καὶ ὑποτιμημένη πατρίδα. Συνέχεια

Γέρνουν καὶ φρεγάτες (μετὰ τὰ ὑποβρύχια!)

Καταστροφὴ τοῦ πηδαλίου καὶ τῶν δύο προπελῶν γερμανικῆς φρεγάτας κατὰ τὸν ἀπόπλου ἀπὸ τὸ Πειραιᾶ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάσῃ κλίση καὶ νὰ γέρνῃ πρὸς τὴν μία πλευρά, θυμίζοντάς μας …γερμανικὰ ὑποβρύχια!
Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ζημία, ποὺ ἐχαρακτηρίσθησαν τὰ πλοῖα ὡς «ἐκτὸς ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητος»!!!

Συνέχεια

Δὲν καταλαβαίνει ὁ Γερμανός…

Ὁ Γερμανὸς δὲν καταλαβαίνει
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ κάτι,
παρὰ μόνον τὸν ἐκφοβισμό, Συνέχεια