Δίκη Ἰσραηλινῶν καὶ Ἀλβανῶν ἀνθρωπιστῶν

Ἡ ἐπανεκδίκασις τριῶν ἀτόμων, ποὺ κατεδικάσθησαν ἀρχικῶς γιὰ συμμετοχὴ στὴν παράνομο διακίνηση ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀπὸ τὴν κλινικὴ Medicus κοντὰ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ξεκίνησε στὸ Βασικὸ Δικαστήριο τῆς Πρίστινα. Συνέχεια

Ξεφεύγουν οἱ Ἀλβανοί!!!

Παραπῆραν ἀέρα τὰ ἀλβανά…

Συνέχεια

Φωτιά στήν …γειτονιά μας;

 

Ἡ Σερβία δέχεται ἀπειλές, ἀνοικτὲς πλέον, ἀπὸ τὴν πSoro-Ἀλβανία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐλέγχεται καὶ στηρίζεται οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Ἤδη ἔχει (2010) ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν γείτονα, ὡς ἐπίσημος θρησκεία, συνοδευομένη φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἐξαγγελίες, ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρες θέσεις ὑπὲρ Ἀλβανίας καὶ σαφὴ ἐπιθετικότητα κατὰ Σερβίας κι Ἑλλάδος… Συνέχεια

Βαλκανικὴ καταιγίδα!!!

Ἔρχεται μπόρα στὰ Βαλκάνια!!!

Ἀνησυχητικὰ πολὺ τὰ μηνύματα ποὺ φθάνουν ἀπὸ τὴν Σερβία καὶ τὴν διαμάχη της μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς τοῦ Κοσσόβου.
Μία διαμάχη ποὺ μπορεῖ νὰ βάλῃ φωτιὰ στὰ Βαλκάνια.

Μετὰ τὶς ἐκρηκτικὲς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Σερβίας, Τομισλᾶβ Νίκολιτς: «οἱ Ἀλβανοὶ θέλουν πόλεμο καὶ θὰ τὸν ἔχουν. Ἂς τὸ σκεφθοῦν αὐτὸ οἱ Ἀλβανοὶ καὶ οἱ προστάτες τους», ἀπὸ σήμερα, Δευτέρα, ἄρχισε ἔκτακτος μερικὴ ἐπιστράτευσις στὸν σερβικὸ λαό, σὲ πολῖτες ἄνω τῶν 18 ἐτῶν.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν νέα αὐτὴν ἔνταση ἕνα τραῖνο, βαμμένο στὰ χρώματα τῆς σερβικῆς σημαίας καὶ μὲ τὴν φράσιν: «Τὸ Κόσσοβο εἶναι Σερβία».


Τὸ τραῖνο αὐτὸ ἑνώνει τὸ Βελιγράδι μὲ τὴν πόλη Μιτρόβιτσα, στὸ σερβικὸ τμῆμα τοῦ Κοσσόβου.
Συνέχεια

Γεγονότων (παγκοσμίων) ἀνακεφαλαίωσις

Γεγονότων (παγκοσμίων) ἀνακεφαλαίωσις

Ἐπανατοποθετήσεις (καὶ ἐπαναλήψεις) στὰ περὶ Τρᾶμπ, Χίλλαρυ, Ῥόθτσάιλντ κλπ.

Σημείωσις:
Οὔτε πολιτικὸς ἀναλυτὴς εἶμαι, οὔτε εἰδήμων…
Αὐτὸ ὅμως ποὺ καταλαβαίνω, μὲ τὸ ἁπλοϊκό μου μυαλό, εἶναι ὅτι οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἀμερικὴ εἶναι μία σύγκρουσις τοῦ κακοῦ μὲ τὸ …χειρότερο…!!!
Ὅπως λέμε καὶ στὸ σόι, ἁπλᾶ καὶ κατανοητά…: «τί νά σέ φάῃ τό φίδι, τί νά σέ γ@μήσῃ τό γίδι…;»
Συνέχεια

Ποιός θυμᾶται τήν Βοσνία;

Ὁ …«πολυπολιτισμός» τῶν Βαλκανίων καταῤῥέει στὴν Βοσνία…

Δημοτικὲς ἐκλογὲς στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνικαὶ μία γυναῖκα πολιτικὸς ξεχωρίζει, ἀφοῦ ζητᾶ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ μὲ …φερεντζὲ καὶ μπούργκα!!!Ποιός θυμᾶται τήν Βοσνία;2
Πρόκειται γιὰ τὴν δημοσιογράφο Indira Sinanovic, ποὺ θέτει ὑποψηφιότητα στὴν πόλη Zividovici καὶ ἡ ὁποία θέλει νὰ σταματήσῃ τὶς διακρίσεις κατὰ τῶν γυνακῶν, ποὺ φοροῦν μαντήλα (hijab) καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν δημοσία εἰκόνα τους.
Συνέχεια