Γιατὶ ἡ σκιζοφρένεια δὲν εἶναι κληρονομική!!!

Γιὰ μίαν ταινία γιὰ τὴν σκιζοφρένεια

Στὴν γνωστὴ ταινία γιὰ τὸν Τζῶν Νᾶς μὲ τὸν Ῥάσσελ Κρόου, πολλὰ στοιχεῖα ἀλλοιώθησαν.
Κατ’ ἀρχὴν δὲν μιλᾶ γιὰ κάποιον «Ὑπέροχο Ἄνθρωπο», ἀλλὰ γιὰ  ἕνα «πανέμορφο μυαλό», τὸ ὁποῖον ὄντως παρατηρεῖται σὲ ἀρκετοὺς Σκιζοφρενεῖς,  ποὺ ἦσαν οἱ πρῶτοι τῶν πρώτων στὰ μαθήματα.
Διότι ἡ Σκιζοφρένεια, παρὰ τὸ ὄνομά της, εἶναι νόσος τοῦ συναισθήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ παραλείπει ἡ ταινία μίαν περίοδο περιπλανήσεώς του στὴν Εὐρώπη, σὲ μίαν περίοδο φιλομοφίλου συμπεριφορᾶς.
Συνέχεια

Φιλομοφύλων …γονιδιακή μετάλλαξις;

Ὁ διασημότερος Φιλομόφυλος στὴν παγκόσμια Ἱστορία ἴσως ἦταν ὁ Λεονάρντο ντὰ Βίντσι.

Ἡ ἄποψις  τῶν φιλομοφύλων ὅτι εἶναι «γονιδιακή» ἡ φτιαξιά τους, εἶναι ἀπολύτως λανθασμένη ἐπιστημονικά.
Ὁ Φρόυντ τὸ ἔχει δείξει τελεσίδικα. Οἱ «ἔρευνες» ποὺ τὸ ἀπέδιδαν σὲ «ἐκφυλισμό», «κληρονομικότητα», «ὁρμονικὲς Συνέχεια

Διαταραγμένες προσωπικότητες ἤ …κοινωνίες;

Ὁ νεαρὸς λευκός, ποὺ ἐδολοφόνησε ὀκτὼ μαύρους, τὴν ὥρα ποὺ εἶχαν κλείση τὰ μάτια τους, διότι προσεύχονταν μέσα σὲ Ἐκκλησία Μεθοδιστῶν, στὸ Τσάρλεστον τῆς Βορείου Καρολίνας, κέντρο τοῦ Ἡττημένου Νότου καὶ τῶν 13 Ἀποσκιστικῶν – Αὐτονομιστικῶν Πολιτειῶν, δὲν ἐξεδήλωσε τὴν παραμικρὴ μεταμέλεια καὶ δὲν ἀντέκρουσε κάποιαν ἀπὸ τὶς ἐναντίον του κατηγορίες. Ἐδέχθη ἀπαθῶς τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν. 
Συνέχεια

Φιλάκι, ἕνα παιδικὸ …«ἁμάρτημα»!!!

Ἕνας Εὐσεβιστὴς (σκληρὸς θρῆσκος ὅλων τῶν θρησκειῶν) θεωρεῖ μεγάλο Ἁμάρτημα τὸ φιλάκι τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Συνέχεια

Βαθμιαῖες ἤ στιγμιαῖες αὐτοκτονίες;

Παντοῦ ὅλοι βολεύονται νὰ θεωροῦν τὴν αὐτοκτονία ὡς κάτι στιγμιαῖο, ποὺ ὀφείλεται στὴν «κακιὰ στιγμή». Συνέχεια

Γλῶττα λανθάνουσα…

Ἄκουσα τὴν ἀγόρευση τοῦ δικηγόρου Βασίλη Χειρδάρη στὸ Ἄρειο Πάγο, τὴν 12η Δεκεμβρίου 2016, ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν Φιλομοφύλων.
Ἀρκεῖ μόνον νὰ πῶ ὅτι εἶπε πὼς ἡ Νομικὴ «ὁρίζει» τὸν Γάμο γενικά, ἀπὸ ἕναν Ῥωμαῖο Νομικὸ τοῦ 250 μ.Χ. (!).
Κρίμα ποὺ δὲν μᾶς παραπέμπουν στὸν Γκιλγκαμές! Συνέχεια