Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Ὠφέλιμη …ἀνηθικότης τοῦ (κάθε) «νεοφιλελέ»!!!

Νεοφιλελὲς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀλλάζει κόμματα τύπου «Ποταμιοῦ», «Δράσεως» καὶ ΔΗΞΑ σὰν τὰ ὑποκάμισα.

Συνέχεια

Λαμπρὲς «προσωπικότητες» καὶ «ἀκαδημαϊκοί» πίσω ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη»!

«Ἀκαδημαϊκοί» καὶ ἄλλες λαμπρὲς «προσωπικότητες» στὸ πλευρὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, νὰ προωθοῦν τὴν «ἑνοποίηση» – δηλαδὴ τὴν πλήρη κατάργηση ὅλων τῶν χωρῶν (καὶ τῶν προσχημάτων!) ὑπὲρ τῆς συγκεντρωτικῆς ὁλοκληρωτικῆς τυραννίδος.
Πραγματικὰ πεφωτισμένοι ἄνθρωποι, κι ἔχω συγκινηθεῖ.
Εἶναι κι ἡ Ἀννούλα μας μέσα (ἡ Διαμαντοπούλου, ξέρετε).
Συνέχεια

Διατὶ ἐμεῖς εἴμεθα μὲ τοὺς …μ-πολιτιΖμένους!!!

Μένουμε …«ἑβρόπη» μὲ τοὺς μπολιτιΖμένους ἑΒροπαίους…

Συνέχεια

Οἰκονομία μὲ …ἀναβολικά…

Οἰκονομία μὲ ...ἀναβολικά...

Οἱ εὐρωφιλελέδες μέσα στὸ χοντροκέφαλό τους, στὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχουν σύνορα, (ὅπως φαντάζομαι δὲν ὑπάρχουν καὶ πρόσωπα, μόνον ἀπρόσωπα ἄτομα) δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν διαφορὰ τοῦ «θέλω νὰ φέρω κάποιον νὰ ἐπενδύσῃ στὴν χώρα μου», ἀπὸ τὸ «βοηθῶ τὶς μεγάλες μου ἐταιρεῖες (VW etc)». Συνέχεια

Ζώντας στιγμὲς Eurogroup στὴν …Κέρκυρα!!!

Εσύ που νοιώθεις μειονεκτικά έναντι των Ευρωπαίων, που θαυμάζεις και πιστεύεις πως θα σε κάνουν «άνθρωπο»…
Εσύ που νοιώθεις την Ενωμένη Εβρ(αι)ώπη πατρίδα σου και δεν μπορείς να φαντασθείς ζωή μακρυά απ’ την αποπνικτική αγκαλιά της…

Ζώντας στιγμὲς Eurogroup στὴν ...Κέρκυρα!!!

Συνέχεια