Γερμανοί …ξεφορτώνονται τήν Τουρκία;

Ἄργησαν ἀλλὰ εἶδαν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸ τελικά.

Διὰ στόματος ἐπισήμου γερμανικῆς κυβερνήσεως:

«Δὲν ἐγγυώμεθα τὴν ἀσφάλεια τῶν γερμανικῶν ἐπενδύσεων εἰς τὴν (μέχρι πρότινος ἀγαπημένη) Τουρκία, οὔτε εἶναι ἀσφαλὴς τουριστικὸς προορισμός…».

Ταξειδιωτικὴ ὁδηγία γὰρ καὶ τὰ σκυλιὰ δεμένα.

Συνέχεια

ΔΝΤ κατὰ …«χρέους» καὶ μία Εὐρώπη ποὺ …«χορεύει»!!!

Τρελλοὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε! (ἀλλὰ δὲν τὸ λέμε..)

Συνέχεια

Διακρίνοντας τὸ «φαίνεσθαι» ἀπὸ τὸ «εἶναι»!

Κάποιοι πρέπει νὰ μάθουν νὰ ξεχωρίζουν τὸ φαίνεσθαι ἀπὸ τὴν πραγματικότητα στὴν πολιτική.

Συνέχεια

Γερμανικὰ …«κανόνια»!

Στάσις πληρωμὼν ἀπὸ τὴν γερμανικὴ τράπεζα Bremer Landesbank γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀγορὰ εὐρωπαϊκῶν τραπεζικῶν ὁμολόγων ὑψηλοῦ κινδύνου.

Συνέχεια

Βουντοῦ …οἰκονομικά!!!

Πῶς γίνεται τά βουντοῦ ἐκονόμικς τοῦ κυρίου Σόιμπλε νά ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα, ποὺ «ζεῖ ἐπάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις της», πρωτογενῆ πλεονάσματα 3,5% τοῦ ΑΕΠ, μὲ ταὐτόχρονο, ὑποτιθεμένη, ἀνάπτυξη (παραμύθια στὸν ἄῤῥωστο μέχρι νὰ τοῦ βγῇ ἡ ψυχή), μέχρι τοὐλάχιστον τὸ 2023, ὅταν ἡ ἀναπτυγμένη Γερμανία οὐδέποτε τὴν τελευταία δεκαετία κατόρθωσε νὰ ξεπεράσῃ τό 0,8% τοῦ ΑΕΠ πλεόνασμα προϋπολογισμοῦ καί αὐτό μόλις τό 2016, ὅταν τά περισσότερα χρόνια μακράν, ἦταν ἐλλειμματική;

Συνέχεια

Ὡρίμασαν οἱ συνθῆκες γιὰ τὸ …restart!!!

Ἂν κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἡ πλειονότης τῶν πολιτῶν κοιμᾶται ὕπνον ἐλαφρύ, ἀπατῶνται.

Ἡ ὥρα ποὺ θὰ ξεσπάσουν πρὸς ὄλες τὶς κατευθύνσεις καὶ θὰ ἀνταμείψουν καταλλήλως ὅλους ὅσους τοὺς ἐξηπάτησαν μὲ παχειὰ λόγια, γιὰ μίαν καραμπινάτη χρεωκοπία, ποὺ τὴν ἐγυψάρισαν στὰ μνημόνια «ἐλπίδος» καὶ στὸ PSI, γιὰ νὰ σώσουν μόνον τοὺς ἑαυτούς τους, ἐνῶ παραλλήλως μετέτρεπαν τὸ δημόσιον χρέος σὲ ἰδιωτικό, σὲ βάρος τοῦ κόπου τῶν πολιτῶν, φορτώνοντάς τους μὲ νέα δάνεια, δὲν θὰ ἀργήση. Συνέχεια