Δημοψηφίσματος ἀπαγόρευσις στήν Καταλωνία;

25 χιλιάδες ἀστυνομικοὶ ἔως τώρα στὴν Καταλωνία ποὺ προστατεύουν κυβερνητικὰ κτίρια γιὰ νὰ μὴν γίνῃ τὸ δημοψήφισμα, τὴν 1η Ὀκτωβρίου…

Συνέχεια

Δημοψήφισμα Καταλωνίας κι ἄλλες …βαρβαρότητες!!!

Ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη τῶν λαῶν» τὸ ἐπέτυχε κι αὐτό.

Ἡ Καταλωνία ἑτοιμάζεται για τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος ἀνεξαρτησίας τὴν 1η Ὀκτωβρίου.
Ζητᾶ νὰ γίνῃ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος στοὺς κόλπους ὅμως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἦταν κάτι ποὺ σιγο-ἔβραζε γιὰ χρόνια, ἀλλὰ δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ φούσκωσε τώρα.
Ἡ μιζέρια τοῦ Νότου, ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὴν πρὸ εὑρῶ ἐποχή, ὄξυνε τὶς ἀντιπαραθέσεις. Συνέχεια

Χρυσοῖ ἐκβιασμοί…!!!

Πόσα κιλά ἠλίθιος πρέπει νά εἶναι κάποιος γιά νά μήν ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ Καναδοί ἐκβιάζουν γιά ἀνεξέλεγκτες μεθόδους ἐξορύξεως, ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὶς θέσεις ἐργασίας καί, ἐπὶ πλέον, ἀθετώντας τούς ὅρους τῆς ἀρχικῆς συμφωνίας; Συνέχεια

Χάνοντας, ὡς «ὑπερδύναμις», τὸ στοίχημα μὲ τὴν τεχνολογία!!!

Οὐδὲ μία οἰκονομικὴ ὑπερδύναμις μπορεῖ νὰ ἀντισταθῇ στὴν δύναμη τῆς φύσεως.

Συνέχεια

Ῥομπὸτ ἀντικαθιστοῦν κι ἐκτοπίζουν ὁριστικῶς τὸν ἄνθρωπο!!!

Σύμφωνα μὲ τὸ CNN καὶ μὲ τὴν πιὸ πρόσφατο σχετικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν ἔκανε ἡ McKinsey & Co., τὸ 45% τῶν σημερινῶν θέσεων ἐργασίας θὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ἑπόμενα 20 χρόνια, ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῶν ἐξύπνων ῥομπότ. Συνέχεια

Ὥρα νά συῤῥικνωθῇ καί ὁ Δημόσιος τομέας ἀπό τόν Τσίπρα;

Reuters: Greece offers latest effort to reform public sector, a key to bail out demand.

Ἐν ὀλίγοις, ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὑποσχεθῇ στοὺς δανειστές της νὰ συῤῥικνώσῃ καὶ νὰ ἐκσυγχρονίσῃ ἀκομμάτιστα τὴν δημόσια διοίκησή της, πρὸ κειμένου νὰ μειώσῃ τὸ κόστος καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις ἀναλαμβάνει τὸ βάρος.
Ἡ κυβέρνησις δὲ παρουσίασε ἕνα τριετὲς σχέδιο ἀναδιαρθρώσεως τοῦ δημοσίου τομέως τῆς χώρας, ὡς προαπαιτούμενο τῆς χρηματοδοτήσεως.
Συνέχεια