ΔΕΗ καὶ ἑλληνικὴ μπανανία

ΔΕΗ καὶ Ἑλληνικὴ μπανανία τὸ μεγαλεῖο σου!

Γιὰ συνολικὴ κατανάλωση ῥεύματος ἀξίας 361,29 € ὁ λογαριασμὸς τοῦ τετραμήνου, μὲ τὶς ἐπιπλέον χρεώσεις, καταλήγει στὸ συνολικὸ ποσὸ τῶν 860 € (ἔναντι καὶ ἐκκαθαριστικός)!

Συνέχεια

Χρειάζονται ἐκ νέου άνακεφαλαιοποιήσεις τῶν τραπεζῶν;

Ὅταν ἀκοῦτε γιὰ συνάντηση Τσίπρα-Δραγασάκη-Τραπεζιτῶν γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια τῶν νοικοκυριῶν, ἕνα εἶναι σίγουρο:

Ὅτι οἱ ὅποιες ἀποφάσεις, δὲν θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῶν νοικοκυριῶν καὶ οἱ ὅροι θὰ σκληρύνουν. Συνέχεια

Διαλύοντας τὴν Εὐρωζώνη

Τrump, Brexit, ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς, δυσαρέσκεια, φτώχεια καὶ τὰ συναφῆ, ἐπισπεύδουν τὴν διάλυση τῆς εὐρωζώνης, ἐνῶ οἱ Γερμανοί, ὅπως πάντα, παίζουν τὸ λατρευτό τους παιχνίδι, αὐτὸ τῆς καταστροφῆς ὅλων, λόγῳ πλεονεξίας, μὲ πρόσχημα τὴν δῆθεν «ὀρθοδοξία», χωρὶς νὰ θέλουν νὰ καταλάβουν τὸ ὁ,τιδήποτε. Συνέχεια

Χρῆμα τέλος!!!

Συζητήθηκε στὸ Νταβὸς καὶ ἤδη προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Πληρωμὲς μόνον μὲ πλαστικὸ χρῆμα. Συνέχεια

Θεματολογία (πραγματικῆς) συζητήσεως Μέρκελ-Τρᾶμπ

 

 Μέρκελ καὶ Τρᾶμπ συνωμίλησαν τηλεφωνικὰ γιὰ θέματα ὅπως ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ Βόρειος Ἀφρική, οἱ σχέσεις μὲ τὴν Ῥωσσία καὶ ἡ σύῤῥαξις στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία, διευκρίνισε ὁ Γερμανὸς κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος διαβάζοντας ἀνακοίνωση, ποὺ συνεφωνήθη ἀπὸ κοινοῦ σὲ Οὐάσινγκτων καὶ Βερολίνο. Συνέχεια

Χαίρονται (μόνον) οἱ …«Παναμάδες»!!!

Περίπου 84 δισεκατομμύρια εἶναι συνολικὰ τὸ «μαῦρο χρῆμα», ποὺ διεκινήθη στὸν χῶρο τῆς Ὑγείας, τὰ προηγούμενα χρόνια, ὅπως δείχνουν τὰ πρῶτα στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ὑγείας.
Περὶ τὸ μισὸ ΑΕΠ δηλαδή! Συνέχεια