Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς βίας ἡ Γαλλία

Ἀπετράπη βεβήλωσις καὶ καταστροφὴ στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου

Ἡ εἴδησις προέρχεται ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ ἕναν πολὺ καλὸ φίλο, ποὺ ζῆ στὴν Νότιο Γαλλία.

Τὴν περασμένη Παρασκευὴ ἕνας Αἰγύπτιος, ποὺ εἶχε ἔλθη ἀπὸ τὴν πατρίδα του, ἐπεχείρησε ἀνεπιτυχῶς νά εἰσέλθῃ στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου γιὰ νὰ καταστρέψῃ ἐκθέματα τοῦ Μουσείου, ῥίχνοντάς τους ..μπογιά, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Συρίας. Ἐπεχείρησε δὲ νὰ εἰσέλθῃ στό Λοῦβρο, χρησιμοποιώντας τὴν ὑπόγεια διάβασι, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ μετρὸ ὁδηγεῖ στὸ Μουσεῖο.. Συνέχεια

Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπωλέσαι

Ἀδωναΐ, Ἀδωναΐ, υἱὲ τοῦ Ἠσαῦ καὶ τοῦ Ναυῆ..

Τίς παρακάτω σελίδες στὶς ἀφιερώνω..


Τό αἷμα τῶν Ναουσαίων καί τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’ θά ἐπιπέση ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου.. Συνέχεια

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Ὅταν εἶσαι σκουλῆκι ἕρπῃς ἀναγκαστικά…

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Συνέχεια

Βοιωτῶν Τίφα

Τὰ τείχη τῆς ἀρχαίας Τίφας, μιᾶς Βοιωτικῆς πόλεως στὶς ἀκτὲς τοῦ Κορινθιακοῦ.
Γαϊδάρου τροφή…

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Σπύρου Στούπη «Ἠπειρῶτες καὶ Ἀλβανοί»,  παραθέτω ἕνα Ἠπειρωτικὸ ἀνέκδοτο γιὰ τὸ πῶς ἔβλεπαν οἱ Ἠπειρῶτες τὴν ἀνυπαρξία ἐθνικῆς ἀλβανικῆς γραφῆς καὶ τὸν ἀλβανικό χαρακτῆρα εἰδικώτερα:

Γαϊδάρου τροφή... Συνέχεια

Ἡ ἀποχώρησις τῶν Ῥώσσων ἀπό τήν Συρία θυμίζει κάτι ἀπό …Ὀρλωφικά;;

Ἡ ἀποχώρησις τῶν Ῥώσσων ἀπό τήν Συρία θυμίζει κάτι ἀπό ...Ὀρλωφικά;;

Ἡ ἀπόσυρσις τῶν Ρωσσικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὴν Συρία μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ τῶν Ρώσσων ὅτι «ὡλοκληρώθηκε ἡ ἀποστολή τους» ἀφήνει πλέον ἀνοικτὸ τὸ πεδίο στοὺς Ἰσλαμιστὲς γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ κατάληψι τῆς Συρίας καὶ φυσικὰ στοὺς Τούρκους ποὺ εὑρίσκονται ὄπισθεν αὐτῶν.
Τὸ ἔργο τῆς Ρωσσίας θὰ εἶχε ὁλοκληρωθῆ μόνον ὅταν ἀπελευθερώνετο ἡ Παλμύρα καὶ κατελαμβάνετο ἡ πρωτεύουσα τῶν ‘Ισλαμιστῶν Ράκκκα. Συνέχεια